Blog

wachtweken

Wat u moet weten over de wachtweken

De wachtweken is de populaire benaming voor de periode tussen de kunstmatige inseminatie of de overdracht van embryo’s (in-vitrobevruchting) en de zwangerschapstest die de niveaus van het hCG-hormoon analyseert.

Het hCG-hormoon (humaan choriongonadotrofine) is een glycoproteïne afgescheiden door de cellen van de trofoblast van het embryo bij implantatie in de baarmoeder. De meting van de niveaus van bèta-hCG is daarom een betrouwbare manier om te evalueren of er sprake is van een zwangerschap.

Om de haalbaarheid van het proces te bevestigen, moeten de niveaus van het hormoon een exponentiële groei volgen tot het eind van het eerste trimester. Vanaf dan dalen de waarden en blijven ze stabiel gedurende de rest van de zwangerschap.

Tien dagen na de inseminatie of overdracht van embryo’s wordt de bètawaarde in het bloed geanalyseerd. Het is doorgaans een moeilijke en stressvolle periode voor de patiënten, die snel willen weten of de fertiliteitsbehandeling succes heeft gekend of niet.

Bèta-hCG kan ook worden gedetecteerd in urine. Voor een betrouwbaar resultaat wordt het echter aanbevolen dat u naar een fertiliteitscentrum of laboratorium in de buurt gaat om de analyse te laten uitvoeren. De urinetests zijn beperkt tot niveaus van mIU/ml (milli-internationale eenheden per milliliter), veel lager dan hetgeen kan worden gedetecteerd in bloed. Indien de urinetest niet op het juiste moment plaatsvindt, kan dit bovendien een fout-negatief resultaat opleveren ondanks de implantatie van het embryo.

Een fout-positief resultaat is minder gebruikelijk, al zijn er wel gevallen bekend: bijvoorbeeld bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, waarbij een vrucht zich buiten de baarmoeder bevindt. In dergelijke situatie groeit de bèta niet exponentieel, hoewel de bevestiging met een echografie moet gebeuren. Een fout-positief resultaat is ook mogelijk bij een windei. In dat geval is de bètawaarde positief omdat het embryo is geïmplanteerd, maar de vruchtzak is leeg. Ook biochemische zwangerschappen leveren fout-positieve resultaten op. Dat geval doet zich voor wanneer er een implantantie plaatsvond, maar het embryo is gestopt met groeien. In zeldzame gevallen kan een eierstokcyste leiden tot fout-positieven.

Wanneer bij de analyse lage niveaus worden waargenomen, tussen 5 -25 mIU/ml, moet de test worden herhaald binnen 48 uur. Er moet dan worden geanalyseerd hoe de groei van het hormoon verloopt. Een hoge positieve bèta bij de overdracht van twee embryo’s kan erop wijzen dat beide zijn geïmplanteerd, maar om dat te bevestigen is een echografie nodig.

Enkel patiënten die de lange wachtweken hebben meegemaakt weten hoe moeilijk en emotioneel die periode is geweest. Daarom is in de fertiliteitskliniek IVF-Life de aandacht voor de patiënt cruciaal. De communicatie moet op maat en vlot verlopen, met zo weinig mogelijk stress tijdens die lange wachttijd.