Blog

Wat kan ik weten van mijn eiceldonor

Wat kan ik weten van mijn eiceldonor?

Het doneren van eicellen is de reproductieve oplossing voor veel vrouwen die niet zwanger worden met hun eigen eicellen

Koppels van over de hele wereld reizen naar de fertiliteitskliniek IVF Spain op zoek naar een hoogwaardige oplossing voor hun vruchtbaarheidsproblemen. Bij mannen heeft onvruchtbaarheid vaak te maken met gewijzigde kenmerken van het sperma, bij vrouwen is de leeftijd het grootste probleem.

Een vrouw wordt geboren met twee miljoen eicellen, in de puberteit daalt dat aantal tot 400.000. Wanneer ze de leeftijd van 35 jaar bereiken, daalt de kwaliteit van de eicellen aanzienlijk, op 41 is het reproductievermogen zeer laag.

Eiceldonatie is de vruchtbaarheidsbehandeling die de beste resultaten oplevert wanneer men niet zwanger kan worden met de eigen eicellen en is erg gebruikelijk in de Spaanse centra voor begeleide voortplanting. In tegenstelling tot andere landen in Europa, garandeert de Spaanse wet die de begeleide voortplanting regelt dat de donoren anoniem blijven, zodat er veilige en kwaliteitsvolle donaties kunnen plaatsvinden.

Het doneren van eicellen is een solidaire, anonieme en vrijwillige daad. Donoren krijgen een financiële compensatie voor hun bijdrage, zonder te vergeten dat het zonder deze heldinnen onmogelijk zou zijn dat andere vrouwen hun droom om een gezin te vormen in vervulling zien gaan.

Een van de vragen die patiënten het vaakst stellen is hoe de selectie zal verlopen van de vrouw die hen zal helpen om een gezonde baby te krijgen. Het proces van de donorselectie bij IVF Spain wordt geregeld door de Spaanse wetgeving. De wet schrijft voor dat de donor en ontvangster fenotypen moeten hebben met maximale gelijkenis, ze moeten er dus zoveel mogelijk hetzelfde uitzien. Tijdens het eerste bezoek wordt een kwaliteitsvolle foto van de toekomstige ouders gevraagd, waarmee de voornaamste kenmerken worden geanalyseerd en de perfecte donor kan worden gekozen.

Het uiteindelijke fenotype van de baby kan niet exact voorspeld worden, want het hangt van vele genen af, alsook hoe de interactie is onderling en met hun omgeving – in dit geval de draagmoeder. Op die manier kunnen ouders met bepaalde fenotypische kenmerken, zoals een lichte huid, dat kenmerk mogelijk niet waarnemen bij hun kind (bijvoorbeeld donkerdere huid). Dit proces is absoluut normaal en algemeen bekend, want het kan worden geobserveerd in elk koppel dat een kind heeft gekregen met of zonder de hulp van voortplantingsgeneeskunde.

Een ander criterium van fenotypische selectie doet zich voor wanneer de ouders de wens uitdrukken om de bloedgroep van de baby te delen. Op die manier wordt de donor gekozen op basis van dit specifieke kenmerk.

Anderzijds legt de Spaanse wetgeving een aantal vereisten vast die de gezondheid van de baby moeten garanderen, om toekomstige generaties niet in gevaar te brengen. Tot de belangrijkste criteria om te bepalen of een donor geschikt is behoort de leeftijd, want de kwaliteit van de eicellen hangt in grote mate af van deze factor.

De minimumleeftijd in Spanje om eicellen te doneren is 18 jaar en de maximumleeftijd 35; bij IVF Spain kiezen we er echter voor om enkel donoren van onder de 30 te selecteren. De gemiddelde leeftijd van onze donoren bedraagt 25 jaar, want rond deze leeftijd verhoogt de kans op een succesvol zwangerschap.

Om de gezonde staat van de donoren te garanderen, vindt een onderzoek plaats naar de belangrijkste aandoeningen, zoals: HIV, chlamydia, hepatitis, rodehond, toxoplasmose, cytomegalovirus en syfilis. Ook volgt er een genetische en chromosomale analyse om mogelijke wijzigingen uit te sluiten.

Bij IVF Spain zijn we een stap verder gegaan en passen we de Recombine-test toe op alle donoren. Het gaat om een genetische diagnose vóór de conceptie waarmee we informatie verzamelen over meer dan 200 recessieve monogene aandoeningen, zodat we onder meer taaislijmziekte en het fragiele-X-syndroom kunnen uitsluiten.
Nadat de algemene gezondheid van de donor is gegarandeerd, wordt gekeken in welke staat de reproductieve gezondheid zich bevindt. Daarvoor vindt een fertiliteitsonderzoek plaats, waarbij het Anti-Müller-Hormoon (AMH) wordt geanalyseerd.

Tot slot wordt ook een psychologische test uitgevoerd. Met deze evaluatie moet de gezondheid van de donor voor, tijdens en na de behandeling zeker worden gesteld.
De donoren zijn zonder twijfel zeer belangrijke figuren in het hele proces. Dankzij hun bijdrage zien tal van koppels hun kinderwens vervuld, hetgeen blijkt uit de vele dankbetuigingen die ons bereiken voor deze anonieme heldinnen.