Blog

dra llanos medrano laboratorio

Verse eicellen vs. gevitrificeerde eicellen

Als we het hebben over het verschil in zwangerschapspercentages bij het gebruik van verse of gevitrificeerde eicellen uit eiceldonatie, kunnen we concluderen dat ze zeer vergelijkbaar zijn.

Nadat de zaadcellen via micro-injectie in de eicellen zijn ingevoerd, is de evolutie vergelijkbaar, of de eicellen nu vers of gevitrificeerd zijn. We interviewen dokter Llanos Medrano, senior embryologe in de internationale kliniek voor geassisteerde voortplanting IVF-Life Alicante, om ons te helpen deze vragen te beantwoorden…

De wereld van geassisteerde voortplanting is voortdurend in ontwikkeling, en elke dag worden er nieuwe studies uitgevoerd om patiënten te helpen ontdekken wat er in de weg staat van hun vruchtbaarheid en hoe zij hun droom, het verwekken van een gezonde baby, kunnen verwezenlijken.

In vele gevallen is een donorbehandeling de enige optie voor koppels om een kind te krijgen. De noodzaak van eiceldonatie of spermadonatie, of zelfs embryo-adoptie, doet vragen rijzen over de selectie van geslachtscellen en over de vraag of hun oorspronkelijke kwaliteit na vitrificatie achteruitgaat.

Vervolgens legt dokter Medrano het verschil uit tussen het bevruchten van verse of gevitrificeerde eicellen en wat de cryopreservatietechniek inhoudt, die in onze laboratoria routine is geworden omdat ze veilig en doeltreffend is.

 

Waaruit bestaat eicelvitrificatie precies?

Cryopreservatie bestaat uit het invriezen van geslachtscellen of embryo’s met behulp van media die de viscositeit van het medium verhogen tot dit bijna vast wordt. Deze techniek vermijdt het ontstaan van ijskristallen die zeer schadelijk zijn voor de cellen. De vitrificatie van oöcyten of embryo’s wordt uitgevoerd bij een temperatuur van -196º C. Hierdoor wordt de tijd als het ware stilgezet tot op het moment waarop wordt besloten ze te implanteren. Ze worden met andere woorden niet ouder.

 

Bij IVF-Life gebruiken we routinematig de vitrificatietechniek voor de oöcyten van patiënten die aan “social freezing” doen, of voor overtollige oöcyten van donoren. Eerst wordt de eicel voorbereid op vitrificatie (denudatieproces) en vervolgens wordt ze gecryopreserveerd met behulp van de bovengenoemde media met speciale kenmerken die de cellulaire activiteit stoppen en de eicel bewaren tot het moment waarop deze zal worden gebruikt.

 

“Met oöcytdenudatie bereiden we de oöcyt voor op ofwel vitrificatie ofwel ICSI-bevruchting. Het bestaat uit het gebruik van een enzym en een mechanisch proces dat de cellen verwijdert die rond de eicel zitten.”

Dokter Llanos Medrano, senior embryologe bij IVF-Life Alicante.

 

Is het gebruik van deze techniek bepalend voor de volgende stappen in de vruchtbaarheidsbehandeling?

Hoewel de eicel bewaard blijft, verwijdert deze techniek de cellen die de eicel begeleiden (granulosa). Hierdoor kunnen de eicel en de zaadcel elkaar niet meer op natuurlijke wijze herkennen, waardoor conventionele in-vitrofertilisatie (IVF) niet mogelijk is.

Daarom kan de eicel na vitrificatie alleen worden bevrucht door middel van een micro-injectie van de zaadcellen (ICSI).

Verse eicellen daarentegen kunnen door middel van IVF worden bevrucht, zodat de natuur kan beslissen welke zaadcel de eicel moet bevruchten.

 

 

Welke verschillen zijn er tussen een verse en een verglaasde eicel?

Zoals wij reeds hebben uiteengezet, heeft de vitrificatietechniek geen noemenswaardige invloed op de kwaliteit van de eicel. Als we het belangrijkste verschil tussen een verse en een gevitrificeerde eicel willen onderscheiden, moeten we ons richten op de levensvatbaarheid van de eicel zelf. Met andere woorden, het grootste verschil tussen een verse en een gevitrificeerde eicel is de initiële selectieprocedure. 

Wanneer een koppel besluit een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan met gebruikmaking van gedoneerde eicellen, kunnen dit verse of gevitrificeerde eicellen zijn; indien ze besluiten verse eicellen te gebruiken, ondergaat de donorvrouw een stimulatie van de eierstokken om een voldoende aantal eicellen te produceren voor donatie aan het ontvangende koppel.

In veel gevallen is er een grote respons van de donor, waardoor er overtollige eicellen ontstaan, die uiteindelijk worden gevitrificeerd. In onze laboratoria behalen wij een overlevingspercentage van ongeveer 89%. Dankzij de meest geavanceerde technologie en de kennis van ons personeel, zorgen wij ervoor dat we in de toekomst de beste reproductieresultaten krijgen.

 

 

Garanderen verse eicellen een hoger zwangerschapspercentage? 

Het concept van vitrificatie en daaropvolgende ontdooiing van eicellen en gevitrificeerde embryo’s is de laatste jaren drastisch veranderd dankzij de vooruitgang in de invriezingstechnieken.

Volgens studies en gegevens die in 2021 door onze vruchtbaarheidskliniek werden verzameld, kunnen we ontkrachten dat verse eicellen een hoger zwangerschapspercentage garanderen, aangezien is gebleken dat de percentages van in-vitrofertilisatie en de deling en de kwaliteit van de embryo’s niet worden beïnvloed door vitrificatie, en dat de zwangerschaps- en geboortecijfers geen significante verschillen tussen de twee groepen vertonen.

 

“Dankzij laboratoriumwerk zijn we erin geslaagd vergelijkbare implantatiepercentages of percentages zwangere vrouwen te behalen na het overbrengen van embryo’s verkregen uit verse én uit gevitrificeerde eicellen”.

Dokter Llanos Medrano

 

Is er een verschil tussen de blastocystvorming van een ontdooide eicel en een verse eicel? 

In de werkelijkheid zijn de percentages zeer vergelijkbaar, en het feit dat de overgebrachte embryo’s uit verse of gevitrificeerde eicellen voortkomen, heeft geen invloed op het implantatiepercentage of op het percentage vrouwen dat erin slaagt een kind te krijgen. Er is echter een verschil van 8% tussen embryo’s die het tot blastocyst brengen. Waarom is dat?

Enerzijds kan een van de mogelijke factoren die dit verschil tussen de percentages veroorzaken, zijn dat we door het gebruik van verse oöcyten kunstmatige processen zoals het vitrificeren van oöcyten of embryo’s en de daaropvolgende ontdooiing ervan vermijden, aangezien elke kunstmatige ingreep in het proces de kansen op succes van de vruchtbaarheidsbehandeling, zij het minimaal, vermindert.

Anderzijds, maar daarom niet minder belangrijk, let de embryoloog er bij het gebruik van verse eicellen op dat de beste eicellen worden gekozen, terwijl bij het gebruik van gevitrificeerde eicellen de kwaliteit en de levensvatbaarheid van deze eicellen mogelijk minder zijn, omdat zij afkomstig zijn van overtollige eicellen die in eerste instantie niet voor verse bevruchting werden uitgekozen.

Als de eiceldonatiebehandeling met gevitrificeerde eicellen wordt uitgevoerd, moeten de eicellen dus eerst worden ontdooid. Dit betekent dat er tijdens het proces enkele eicellen verloren kunnen gaan en daarom is het aantal gevitrificeerde eicellen dat aan patiënten wordt gegeven iets hoger dan het aantal verse eicellen dat aan patiënten wordt gegeven, om de cyclusprestaties niet in gevaar te brengen.

Daarom is het van essentieel belang dat het laboratorium, wanneer het met gevitrificeerde eicellen werkt, een zeer hoog overlevingspercentage behaalt.

 

 

Verse eicellen en gevitrificeerd sperma 

Bij IVF-Life bieden we eiceldonatie met verse eicellen, wat betekent dat we de donor alleen stimuleren als zij een toegewezen ontvanger heeft.

Als we moeten kiezen welke gevitrificeerde geslachtscel we gebruiken, geven we over het algemeen de voorkeur aan verse oöcyten en gecryopreserveerd sperma, omdat de overlevingskans van een verglaasde oöcyt weliswaar zeer groot is, maar niet 100%. Daarom geven wij er altijd de voorkeur aan te beginnen met verse oöcyten.

Voor sperma is dat geen probleem omdat, zoals onze specialist stelt:

 

“Ontdooiing kan het aantal eicellen dat is gevitrificeerd, minimaal verminderen, maar anderzijds zijn er miljoenen spermacellen om de beste uit te selecteren, en het is ook een manier om bij te dragen aan het comfort van het koppel, aangezien zij niet naar de kliniek hoeven terug te keren om hun spermamonster achter te laten, het is beter dat ze terugkomen op de dag van de embryotransfer die kan worden ingevroren, aangezien de overlevings- en zwangerschapspercentages hetzelfde zijn als bij een verse transfer”.

 

De conclusie is dat het gebruik van gevitrificeerde donoreicellen voor geassisteerde voortplanting een veilig proces is. Hiermee kunnen resultaten worden behaald die vergelijkbaar zijn met de resultaten die in verse toestand zijn verkregen. Het moet echter worden gedaan in die gevallen waarin aan de bron garanties bestaan ten aanzien van de kwaliteit en de capaciteit van de eicellen om levensvatbare embryo’s en dus gezonde baby’s voort te brengen.

Bij elke twijfel of omstandigheid, kunt u ons over uw geval raadplegen via dit formulier of, indien u dat verkiest, door een online of persoonlijke afspraak te maken. Elke maand voorzien we individuele consultaties met een van onze IVF-Life-specialisten om uw dossier te bestuderen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in:

Wat kan ik weten over mijn eiceldonor?

Eiceldonatie