Blog

ovulos frescos

Verse eicellen versus gevitrificeerde eicellen: Een studie van IVF Spanje

De wereld van de begeleide voortplanting is voortdurend in ontwikkeling. Elke dag worden nieuwe studies uitgevoerd die de patiënten helpen om uit te zoeken wat hun vruchtbaarheid tegenzit en hoe ze hun droom om een ​​gezonde baby te verwekken kunnen verwezenlijken. Veel stellen kiezen voor ​​gevitrificeerde eiceldonatie van een gespecialiseerde eicelbank. Deze eicellen worden door middel van de vitrificatietechniek op uiterst lage temperaturen gecryopreserveerd, wat de meeste deskundigen als veilig en effectief beschouwen, ondanks het feit dat het relatief nieuw is op het gebied van embryologie.

Vandaag spreken we met Llanos Medrano, embryoloog bij de internationale kliniek voor geassisteerde voortplanting IVF Spain, om ons te helpen het antwoord op enkele vragen over dit onderwerp te vinden.

WAT HOUD VITRIFICATIE PRECIES IN?

Vitrificatie is een geavanceerde laboratoriumtechniek die bestaat uit het verhogen van de viscositeit van de cellulaire vloeistof totdat deze bijna vast wordt. Dit voorkomt de vorming van ijskristallen die zeer schadelijk zijn voor cellen. Eicel- of embryovitrificatie wordt uitgevoerd bij een temperatuur van -196ºC, waardoor ze op tijd stoppen met ontwikkelen en verhinderen dat ze zich verder ontwikkelen of verouderen totdat wordt besloten om ze te implanteren. Dit proces vermindert de kwaliteit van het monster niet, dat zonder vervaldatum in de toekomst kan worden gebruikt.

HET GEBRUIK VAN DEZE TECHNIEK HEEFT GEEN INVLOED OP DE KWALITEIT VAN DE EICEL, MAAR BEPAALT HET WEL DE TE VOLGEN STAPPEN IN EEN VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELING?

Hoewel de eicel perfect geconserveerd is en het genetische materiaal ervan onveranderd blijft, veroorzaakt het gebruik van deze techniek een verandering aan het oppervlak van de eicel, waardoor de eicel en het sperma elkaar niet kunnen herkennen. Dit betekent dat wanneer de eicellen eenmaal gevitrificeerd zijn, ze alleen kunnen worden bevrucht via ICSI: een in-vitrobevruchtingstechniek die bestaat uit de microinjectie van een spermacel in een eicel. Verse eicellen kunnen daarentegen worden bevrucht door middel van conventionele in-vitrobevruchting, waardoor de natuur kan beslissen welke spermacellen de eicel bevruchten.

MAAR WAT IS DAN HET VERSCHIL TUSSEN EEN VERSE EN EEN GEVITRIFICEERDE EICEL?

Zoals eerder vermeld, heeft de vitrificatie geen invloed op de kwaliteit van de eicel. Om het grootste verschil tussen een verse en gevitrificeerde eicel te kunnen zien, moeten we ons richten op de oorspronkelijke levensvatbaarheid van de eicel, en hiervoor moeten we teruggaan naar het eerste selectieproces.

Wanneer een stel besluit om een ​​vruchtbaarheidsbehandeling via eiceldonatie te ondergaan, kunnen de eicellen vers of gevitrificeerd zijn. Als zij besluiten om verse eicellen te gebruiken, zal de donor ovariële stimulatie ondergaan met als doel om voldoende eicellen voor de behandeling van het stel te produceren. In sommige gevallen geeft de donor een hoge respons op de stimulatie en produceert te veel eicellen, die in veel gevallen gevitrificeerd worden en voor toekomstig gebruik worden bewaard.

Het is mogelijk dat eicellen vanwege deze hoge respons van mindere kwaliteit zijn, wat zou leiden tot lagere voortplantingsresultaten. Daarom lijkt het dat het gebruik van gevitrificeerde eicellen het succespercentage kan verlagen, in vergelijking met het gebruik van verse eicellen. Met andere woorden, het gebruik van verse eicellen biedt een hoger succespercentage na in-vitrobevruchting.

GARANDEREN VERSE EICELLEN HOGERE ZWANGERSCHAPSPERCENTAGES?

Volgens onze studies en verzamelde gegevens is het zwangerschapspercentage in 2015 gestegen met 13 punten, van 52% naar 65% positieve resultaten wanneer embryo’s verkregen door verse eicellen werden getransplanteerd, in vergelijking met transplantatie van embryo’s uit gevitrificeerde eicellen.

Hoewel transplantaties van embryo’s uit gevitrificeerde eicellen veilig en effectief zijn, wijzen alle gegevens op betere resultaten bij het gebruik van verse eicellen, aangezien het proces eenvoudiger is en de natuurlijke bevruchting nagenoeg nabootst.

EN WAAROM IS HET SUCCESPERCENTAGE HOGER WANNEER VERSE EICELLEN WORDEN GEBRUIKT?

Het verschil van 13 punten dat het succespercentage in elk afzonderlijk geval scheidt, kan het gevolg zijn van verschillende factoren, voornamelijk twee:

Aan de ene kant is één van de mogelijke factoren die dit verschil maakt het feit zijn dat we bij het gebruik van verse eicellen kunstmatige procedures vermijden, zoals vitrificatie van eicellen of embryo’s en het achteraf ontdooien ervan. Elke kunstmatige ingreep in het proces zal, zelfs al is dit minimaal, de eigenschappen van de eicel, en dus ook het succespercentage van de behandeling veranderen.

Aan de andere kant zorgt de embryoloog bij het gebruik van verse eicellen ervoor dat de beste en meer levensvatbare eicellen met de hogere kans op succes worden gekozen. Echter, bij het gebruik van gevitrificeerde eicellen kunnen deze mogelijk niet van de beste kwaliteit en levensvatbaarheid zijn, omdat ze afkomstig zijn van een selectie van overgebleven eicellen die niet werden gekozen voor verse bevruchting en transplantatie.

Samenvattend dienen gevitrificeerde donoreicellen voor begeleide voortplanting alleen te worden gebruikt wanneer er bewijs en garantie van hun oorsprong bestaat over hun kwaliteit en vermogen om levensvatbare embryo’s te produceren en dus voor gezonde geboortes zorgen.