Blog

Onverklaarbare onvruchtbaarheid

Onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong

Onverklaarbare onvruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong treft 15% van de stellen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. Men heeft het over onverklaarbare onvruchtbaarheid wanneer de gespecialiseerde artsen na de aanvankelijke basisonderzoeken geen schijnbare oorzaak kunnen vaststellen voor een mislukte embryoterugplaatsing en zwangerschap.

De basisonderzoeken om onverklaarbare onvruchtbaarheid te verklaren

Wanneer patiënten niet zwanger raken na een jaar op natuurlijke wijze en met regelmatige seksuele relaties te hebben geprobeerd, moeten we eerst nagaan of de voortplantingsorganen van zowel de man als de vrouw naar behoren werken:

  • Ovulatiestoornissen: Een gebrek aan ovulatie of onregelmatige ovulatie kunnen een zwangerschap bemoeilijken. Het is bijgevolg belangrijk om dit na te gaan en indien nodig gewoon bij te sturen. De gynaecoloog kan de cycli van de patiënte controleren door middel van een echografie en de hormoonspiegels.
  • Doorlaatbaarheid van de eileiders: het sperma kan de eicel enkel vinden als de eileiders doorlatend zijn, m.a.w. als ze beide gameten vrije doorgang geven. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een hysterosalpingografie.
  • De baarmoederholte moet klaar zijn om de embryo’s te ontvangen, zonder enige belemmering zoals cysten, endometriose, wanden die worden gevormd bij de implantatie.
  • De kwaliteit van het sperma: bij de man is een semenanalyse van fundamenteel belang voor een goede diagnose.

Vooruitgang als antwoord op onverklaarbare onvruchtbaarheid

Onverklaarbare vruchtbaarheid kan echter steeds vaker worden verholpen dankzij de vooruitgang op het gebied van geassisteerde voortplanting. Veel gevallen van onvruchtbaarheid worden tegenwoordig beter gediagnosticeerd en kunnen daardoor tot een gezonde zwangerschap leiden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij patiënten met een schijnbaar goede prognose, maar die door hun specialist worden aanbevolen een IVF-behandeling te ondergaan.

De vooruitgang op het gebied van de ER MAP heeft het mogelijk gemaakt om veel meer factoren voor een goede diagnose te begrijpen en in aanmerking te nemen:

De genetica: de meest voorkomende verklaring

De genetica is meer en meer de oorzaak van mislukte implantaties en miskramen. Daarom is het belangrijk om te na te gaan of de man en de vrouw geen dragers zijn van chromosoomaandoeningen (via karyotypes) of dat de embryo’s geen misvormingen hebben (Preimplantatie Genetische Diagnose) Het betreft een zeer uitgebreide materie die, hoewel er steeds meer controle is, nog steeds wordt bestudeerd en de resultaten van geassisteerde voortplantingsbehandelingen aanzienlijk zal verbeteren.

Het baarmoederslijmvlies: verschoven implantatievenster in 28% van de gevallen

Vaak wordt gezegd: voor een succesvolle behandeling zijn een kwaliteitsvol embryo en een optimaal baarmoederslijmvlies voor de implantatie ervan nodig. Er worden vaker echografieën van het baarmoederslijmvlies uitgevoerd, maar in sommige gevallen moet de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies verder worden bestudeerd en getest. Dit houdt in dat er op een specifiek moment een biopsie van dit deel van de baarmoeder wordt uitgevoerd om te controleren of aan alle voorwaarden voor de innesteling van het embryo wordt voldaan. Dat zijn de stappen om de Er Map ontvankelijkheidstest van het baarmoederslijmvlies uit te voeren.

Bij 28% van de vrouwen die deze test ondergingen, werd vastgesteld dat het baarmoederslijmvlies onvoldoende ontvankelijk en dus niet klaar was. In dergelijke gevallen moet het protocol worden bijgestuurd voordat er embryo’s worden teruggeplaatst.

Bloedvoorziening van de baarmoeder: controle op trombofilie

Dit wordt ook “miskraamregister” genoemd. Dit wordt doorgaans uitgevoerd bij herhaalde miskramen en nu wordt het aanbevolen bij implantatiedefecten. Hierbij wordt bepaald of de vrouw een goede doorbloeding heeft zodat de bloedvoorziening van de baarmoeder voldoende is en het embryo kan worden geïmplanteerd. Zelfs als de stollingstest van de vrouw correct is, kan ze trombofiele afwijkingen vertonen die een basisanalyse niet aan het licht brengt.

Het belang van psychologie

Sommige specialisten hebben het over een psychologisch blok om zwanger te worden en een kind te krijgen. Uiteraard bestaat er geen fysieke verklaring voor, maar de omgang met de patiënt is van doorslaggevend belang voor het succes van de behandeling. Door voor onze patiënten te zorgen in een aangename omgeving, zijn onze specialisten in staat om het stressniveau te verlagen dat zo nadelig is om zwanger te worden.

De kliniek ProcreaTec is gespecialiseerd in complexe gevallen en onverklaarbare onvruchtbaarheid. Ons medisch personeel staat klaar om op individuele basis al uw vragen beantwoorden en u te adviseren met betrekking tot uw diagnose.