Nieuws

ivf-210121-124527

IVF-Life raadt aan vruchtbaarheidsbehandelingen niet uit te stellen omwille van vaccinatie tegen het coronavirus

Sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 krijgen we veel vragen over veiligheid tijdens of na een vruchtbaarheidsbehandeling om zwanger te worden. Vanuit onze Geassisteerde Voortplantingscentra raden we aan niet te wachten om een vruchtbaarheidsbehandeling te starten of voort te zetten.

“Onze patiënten kunnen zich zonder enig probleem laten vaccineren, zowel vóór als tijdens hun vruchtbaarheidsbehandeling. Als voorzorgsmaatregel raden we aan de patiënt de tweede dosis toe te dienen met een tussenperiode van minstens twee weken of meer ten opzichte van de terugplaatsing” aldus Dr. Sergio Rogel, een van de medisch directeurs van de Groep IVF Life.

De aanwijzingen van belangrijke wetenschappelijke gemeenschappen zoals de Vereniging voor Biologisch Voortplantingsonderzoek (ASEBIR), de Spaanse Vruchtbaarheidsvereniging (SEF), de Amerikaanse Vereniging van Gynaecologen en Verloskundigen, de Amerikaanse Vereniging voor Voortplantingsgeneeskunde (ASRM) of de Amerikaanse Beroepsorganisatie van Verloskundigen en Gynaecologen (ACOG) hieromtrent zijn heel duidelijk:

  • De vaccins die momenteel beschikbaar zijn (onder andere Pfizer/BioNTech en Moderna) – zijn mRNA-vaccins die geen verzwakt levend virus bevatten, waardoor kan worden uitgesloten dat het risico van onvruchtbaarheid, verlies in het eerste of tweede kwartaal, intra-uteriene vruchtdood of aangeboren afwijkingen toeneemt.
  • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, werden uitgesloten van de initiële fase-III-tests van deze vaccins. Uit tests op dieren zijn echter geen schadelijke gevolgen voor zwangerschap gebleken. Toch raden we, aangezien de informatie over het gebruik tijdens de zwangerschap nog heel beperkt is, vanuit IVF-Life patiënten die al zwanger zijn aan zich niet te laten vaccineren.
  • Indien een patiënte beslist zich te laten vaccineren tijdens een geassisteerde voortplantingsbehandeling, wordt als voorzorgsmaatregel aanbevolen de inseminatie of embryoterugplaatsing uit te stellen tot na de tweede dosis.
  • Het wordt niet nodig geacht het proces van het onderzoek, de eierstokstimulatie, de extractie van geslachtscellen of de ontwikkeling van embryo’s te onderbreken. Momenteel zijn er geen wetenschappelijke argumenten die beperkingen in het leven roepen voor patiënten die zwanger willen worden en zich willen laten vaccineren.