Nieuws

Mededeling van de Groep IVF Life over COVID 19

Mededeling van de Groep IVF Life over COVID 19

25 MAA, 2020

Maatregelenpakket uitgewerkt om bij te dragen tot de indijking van de verspreiding ervan en om de gevolgen ervan voor de bevolking binnen de grenzen van onze mogelijkheden te verzachten

We zijn ons volkomen bewust van onze plicht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met betrekking tot de COVID-19-pandemie. Daarom hebben we een maatregelenpakket uitgewerkt om bij te dragen tot de indijking van de verspreiding ervan en om de gevolgen ervan voor de bevolking binnen de grenzen van onze mogelijkheden te verzachten.

Actieve maatregelen:

We hebben alle beademingsapparaten waarover we beschikken ter beschikking gesteld van de openbare gezondheidsdiensten, samen met al het chirurgisch materiaal van onze klinieken in Alicante, Madrid en San Sebastián.

 We zijn bezig met de protocollen om op grote schaal tests uit te voeren voor al onze werknemers. Voordat er sprake was van deze pandemie, telde Spanje slechts 5 toestellen die op grote schaal monsters konden verwerken. Een van die toestellen bevindt zich in de laboratoria van de groep IVF Life in de kliniek in Alicante, met een capaciteit van 10.000 tests per dag.

Informatieve maatregelen:

Deze zijn bedoeld om te waarborgen dat de preventieve maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen correct worden nageleefd.

Hierbij mogen we onze bestaansreden niet vergeten: iedereen moet zijn of haar ouderwens in vervulling zien gaan. Al onze patiënten kunnen hun online consult aanvragen met de gespecialiseerde artsen van onze klinieken.

Bovendien stelt ons team zowel via virtuele afspraken als langs de online communicatie- en opvolgingskanalen die we hebben ingericht alles in het werk om onze patiënten nauwkeurige en gepaste informatie te verschaffen om besmetting met het virus te voorkomen.

We begrijpen de bezorgdheid van onze huidige en toekomstige patiënten en stellen alles in het werk om alle twijfels op te lossen. We blijven dicht bij hen staan in deze tijden van onzekerheid, al is het virtueel.

 Al deze maatregelen zijn getroffen door de groep IVF Life en de ondernemingen die ertoe behoren, in samenwerking met het professoraat Human Fertility van de Universiteit van Alicante en de stichting Fundación IVF Life.