Nieuws

Llanos en el laboratorio

Kunstmatige intelligentie bij IVF-Life: Een transformatie van de vruchtbaarheid en de toekomst van gezinnen

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft onlangs een revolutie teweeggebracht in de wereld van geassisteerde voortplanting. De moeilijke gevallen waarin we experts zijn in de klinieken van IVF-Life Group worden steeds minder complex dankzij dit hoopvolle hulpmiddel met rooskleurige vooruitzichten voor de toekomst. 

Llanos Medrano, IVF laboratoriumdirectrice en senior embryologe bij IVF-Life Alicante, staat stil bij het gebruik en de inzet van deze innovatieve technologie die zoveel bijdraagt aan de toename van het aantal zwangerschappen in onze klinieken, dat al boven het Spaanse en Europese gemiddelde ligt.  

Wat is het belangrijkste doel van de implementatie van AI bij IVF-Life?

AI is een hulpmiddel dat zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld vanwege alle voordelen die het biedt voor vrijwel alle sectoren. Bij IVF-life is het belangrijkste en ultieme doel om de kans op zwangerschap bij onze patiënten te vergroten.  

Hoe helpt AI professionals en patiënten bij vruchtbaarheidsbehandelingen?

Net als in andere medische gebieden stelt AI ons in staat om patronen te vinden die verband houden met succes- of faalfactoren. Dit zou ons in staat stellen om behandelingen nog veel meer te individualiseren dan we nu al doen, aangezien AI ons in de toekomst zou kunnen helpen om de cyclusopbrengst te verbeteren, volledige en nauwkeurige diagnoses te stellen en realtime voorspellingen te doen.

In welke specifieke processen, technologieën en/of behandelingen is AI aanwezig bij IVF-Life en welke rol speelt het in onze laboratoria?

AI in geassisteerde voortplantingstechnologieën is een zeer recent hulpmiddel. De technologieën die worden ontwikkeld variëren van optimalisatie van stimulatie, zaadanalyse, spermaselectie, embryoselectie… 

In het geval van onze laboratoria hebben we ons gericht op hulpmiddelen voor zaadanalyse en embryoselectie. Een van de hulpmiddelen waar we mee begonnen zijn, is CareMaps-AI. Dit hulpmiddel is de afgelopen tien jaar ontwikkeld en is bedoeld om de nauwkeurigheid van embryoselectie te verbeteren. Met dit hulpmiddel kunnen embryologen zien welke embryo’s het grootste potentieel hebben om een baby te krijgen. 

Kunt u concrete voorbeelden geven om uit te leggen hoe AI de efficiëntie en nauwkeurigheid van embryoselectie voor in-vitrofertilisatie heeft verbeterd?

In ons geval wordt het gebruik van AI bij embryoselectie gebruikt in combinatie met het catalogiseren van embryo’s om bepaalde embryo’s voorrang te geven boven andere. Zo kunnen embryo’s met een vergelijkbare morfologie maar een inadequate kinetiek een veel lagere zwangerschapskans hebben dan embryo’s met een optimale kinetiek.  

Hoe legt u patiënten de rol van kunstmatige intelligentie in hun behandeling uit en hoe zorgt u ervoor dat zij zich op hun gemak voelen bij het gebruik ervan?

Wij beschouwen het als een jong hulpmiddel dat nog in de kinderschoenen staat, maar een groot potentieel heeft. Daarom wordt AI in ons geval gebruikt als een extra selectie-instrument, als aanvulling op de embryologische catalogiseringsgegevens die door de embryoloog worden waargenomen. Na verloop van tijd, en met de toename van geschikte gegevens, zal het een volwassen hulpmiddel worden waarmee we ons uitsluitend kunnen richten op de resultaten die het ons geeft; maar voorlopig is het nog in ontwikkeling. 

Welke toekomstverwachtingen hebt u voor dit innovatieve gebied in de sector en voor IVF-Life?

We zijn ervan overtuigd dat AI een revolutie teweeg zal brengen in de voortplantingsgeneeskunde, zoals dat al gebeurt in andere medische gebieden. Bij IVF-Life weten we dat dit een gebied is dat ons veel verbeteringen zal brengen op alle niveaus: het zal ons in staat stellen om de diagnose te verbeteren, behandelingen te optimaliseren, en de embryoselectie te verbeteren. Dit alles zal leiden tot een verhoging van de kans op zwangerschap en geboorte, waardoor de noodzakelijke wachttijd korter wordt. 

Welke rol ziet u voor AI in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van reproductieve geneeskunde wereldwijd?

Zoals ik al heb aangegeven, is AI een hulpmiddel met veel potentieel.

"De mogelijkheid om duizenden gegevenspunten te analyseren en zo voorspellingen te genereren om vruchtbaarheidsbehandelingen te verbeteren, is op zichzelf al een revolutie".

Ik geloof dat de toepassing van AI in onderzoek en voortplantingsgeneeskunde belangrijke ontdekkingen mogelijk zal maken die in de klinische praktijk zullen worden toegepast; ik geloof onder andere dat het een hulpmiddel zal zijn dat ons zal helpen om het percentage idiopathische subfertiliteit, onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong is, te verminderen; waardoor patiënten die hieraan lijden een behandeling kunnen krijgen die hen zal helpen om de gewenste zwangerschap te bereiken.  

Bij IVF-Life blijven we ons inzetten om het onderzoek naar en de ontwikkeling van vruchtbaarheidsbehandelingen met deze innovatieve technologie te bevorderen om onze patiënten de beste reproductieve oplossingen te bieden voor de verwezenlijking van hun droom om een gezin te stichten.  

Als u onze experts in geassisteerde voortplanting in een van onze klinieken wilt ontmoeten, vraag dan een eerste bezoek aan door hier te klikken en zet de eerste stap op weg naar de geboorte van uw gewenste baby.