Nieuws

ivf-200518-114053

IVF-Life is een veilige en covid-19-vrije omgeving

IVF-Life is een veilige en covid-19-vrije omgeving

18 MEI, 2020

PCR-tests en immuuntests

Bij IVF-Life weten we dat onze patiënten geen tijd te verliezen hebben wanneer ze trachten zwanger te worden. We weten ook dat de gezondheid van onze werknemers van fundamenteel belang is om gezinnen te kunnen blijven creëren en dat we ook voor ons eigen gezin moeten zorgen.

Hoewel onvruchtbaarheid niet wordt beschouwd als levensbedreigende ziekte, heeft het wel een invloed op de levenskwaliteit en de emotionele gezondheid van wie ermee te maken heeft. Bovendien weten we dat de functionele levensduur van de eierstokken uiterst beperkt is door de leeftijd, hetzij wegens de kwaliteit van de oöcyten hetzij wegens de leeftijd van de aanstaande moeder: het is bewezen dat hoe langer een behandeling duurt, hoe slechter de resultaten zijn. Daarom is een van de eerste stappen die we gaan ondernemen het opstellen van medische rapporten waaruit blijkt dat onze patiënten hun behandeling moeten opstarten of hervatten.

Zoals blijkt uit talrijke wetenschappelijke studies en volgens officiële instanties, zoals de Spaanse Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde (S.E.G.O.) tast het coronavirus noch de zaadcellen, noch de oöcyten, noch de thecacellen noch de granulosacellen van de ovariële follikel aan. Bijgevolg bestaat er geen risico van overdracht via deze cellen.

Wat betreft verloskundige en perinatologische criteria is het niet aangetoond dat een zwangerschap een extra risicofactor is voor besmetting met het virus en het door het virus veroorzaakte ziektebeeld en uit de geanalyseerde literatuur blijkt dat verticale overdracht van het virus irrelevant is wanneer de zwangere vrouw de ziekte in het derde trimester van de zwangerschap heeft opgelopen.

Het is zelfs zo dat in tegenstelling tot eerdere pandemieën, zoals die van het zikavirus, geen enkele overheid of gezondheidsinstantie anticonceptie heeft aanbevolen.

Iets waar we niet omheen kunnen, is dat onze patiënten met een gerust gevoel terug naar de kliniek moeten kunnen, in de wetenschap dat we te allen tijde de veiligheid van de gezondheid waarborgen. Noch zij, noch ons personeel loopt enig risico.

Daarom is de enige manier om eenieders veiligheid te garanderen en ons belangrijke werk te kunnen voortzetten van onze kliniek IVF-Life een veilige en SARS-CoV-2-vrije omgeving te maken.

We zijn een medisch centrum met uitmuntende gezondheidswerkers en wetenschappers die erover waken dat elk proces voldoet aan de gestandaardiseerde actieprotocollen en de richtlijnen van onze Medische Directie.

Nieuwe gedragsvoorschriften

Hoewel de tot nog toe toegepaste formule om covid-19 te bestrijden de lockdown was, hebben we tegen deze nieuwe achtergrond en in het licht van de nieuwe manier om met elkaar om te gaan nieuwe richtsnoeren nodig om eenieders veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Dankzij de architectuur van IVF-Life hebben we voldoende ruimte, meer dan 2000 m2, om de sociale afstand tussen de teams, het personeel en de patiënten te waarborgen.

Daarom verloopt de aankomst en het vertrek van het personeel gespreid in tijdsslots en intervallen en per teams. Op die manier vermijden we samenscholingen, bijvoorbeeld aan de ingang of in de kleedkamers.

De agenda wordt zodanig ingedeeld dat de patiënten naar hun afspraak kunnen met inachtneming van de sociale afstand.

Aan de ingang van de kliniek en aan de uitgang van elke eenheid binnen het centrum beschikken de patiënten over strategisch geplaatste doseerders met hydroalcoholische gel voor hun handhygiëne. De werknemers moeten ook hun handen wassen met de ontsmettende gel of zeep die zich in alle toiletten bevindt.

Volgens de gegevens die door epidemiologen van de Universiteit van Harvard in het tijdschrift Science zijn gepubliceert, betreft dit een nieuwe realiteit waarmee zullen moeten leven. Er wordt zelfs beweerd dat we tot 2022 de sociale afstand zullen moeten bewaren om een einde te maken aan het virus.

Het feit dat het onderhouds- en bioveiligheidspersoneel onze voorzieningen voortdurend reinigt, is niet nieuw. Deze inspanningen worden nu echter verdubbeld en er worden protocollen gestandaardiseerd met producten om extreem regelmatig te ontsmetten, zodat we een risicovrije omgeving kunnen creëren.

Uitstekend nieuws voor eenieders veiligheid is dat we een eigen laboratorium hebben. Dankzij de PCR-tests creëren we een omgeving waarin we onze werknemers en de patiënten nagenoeg dagelijks kunnen testen om te waarborgen dat de kliniek IVF-Life een covid-19-vrije omgeving is. Zij die een negatief PCR-testresultaat of een serologische staat van verworven immuniteit hebben, mogen hun activiteit bij voorkeur uitoefenen.

Wat betreft het laatste nieuws over de omstreden verplichte quarantaineperiode kunnen we meedelen dat dit zal gelden tijdens de noodsituatie, die naar verwachting op 25 mei afloopt. Bovendien zijn er uitzonderingen op om redenen van dringende noodzaak, waarbij een medische behandeling tot deze categorie wordt beschouwd. We hebben nog geen enkel probleem gehad om onze internationale patiënten te kunnen ontvangen. Hiertoe krijgen al onze patiënten een verklaring van ons om eventuele hinder tijdens hun reizen te voorkomen.

In die zin heeft de Europese Commissie in haar plan voor de geleidelijke heropening van de grenzen bepaald dat een dergelijke quarantaine niet nodig is aangezien de verkeersstroom enkel mogelijk zal zijn tussen lidstaten of streken met eenzelfde pandemieniveau en dezelfde beschermingsgaranties.

In Spanje worden in sectoren zoals de luchtvaart en het toerisme talrijke initiatieven genomen om het vrije personenverkeer deze zomer mogelijk te maken. Bovendien zijn en blijven de geassisteerde voortplantingsbehandelingen in de gezondheidssector van levensbelang en moeten ze dus onder de uitzonderingen vallen waarin onze patiënten zich mogen verplaatsen.

Uitstekend nieuws voor eenieders veiligheid is dat we een eigen laboratorium hebben. Dankzij de PCR-tests en immuuntests creëren we een omgeving waarin we onze werknemers en de patiënten nagenoeg dagelijks volledig kosteloos kunnen testen om te waarborgen dat de kliniek IVF-Life een covid-19-vrije omgeving is. 

Bovendien nemen we van onze patiënten tests af voordat ze terug naar hun eigen land reizen om de kans dat ze na aankomst in quarantaine moeten tot een minimum te herleiden.

Zowel werknemers als patiënten hebben de garantie dat ze zich in een omgeving bevinden waarin ze zonder angst voor besmetting met elkaar kunnen omgaan en kunnen werken.