Nieuws

ivf-190218-110928

IVF Spain en GERI; wij veranderen de wereld!

IVF Spain en GERI; wij veranderen de wereld!

29 SEP, 2016

Bij IVF Spain, Alicante, zijn wij zeer betrokken om onze patiënten de nieuwste- en meest geavanceerde technieken op het gebied van voortplantingsgeneeskunde aan te bieden. Bijvoorbeeld GERI, de meest geavanceerde embryo-incubator ontwikkeld door Merck, één van de marktleiders op het gebied van high tech health care producten.

Deze zogenaamde incubator is absoluut cruciaal voor een fertiliteitslaboratiorum omdat het ervoor zorgt dat de overlevingskans van het embryo vergroot wordt, omdat deze machine een baarmoeder na kan bootsen en daarbij een optimale omgeving kan verschaffen waardoor de slagingskans substantieel vergroot wordt. Het is daarom van groot belang een omgeving te creëren, tot zover technisch op dit moment mogelijk, die de natuurlijke voorwaarden van een beginnende zwangerschap nabootst. Deze periode waarin het embryo incubeert is essentieel voor de verdere (optimale-) ontwikkeling van dit embryo.

GERI zorgt voor deze optimale omgeving door de temperatuur juist en stabiel te houden én de (mogelijke-) storende omgevingsfactoren van het embryo minimaliseert. Deze twee elementen zijn essentieel voor het behalen van een positief resultaat. Daarnaast zorgt GERI, door middel van individueel gecontroleerde incubatie ‘kamers’, voor een zo groot mogelijke slagingskans voor de ontwikkeling van het embryo.

Naast alle innovatieve kenmerken beschikt de GERI-incubator ook over het meest geavanceerde ‘time-lapse’ camerasysteem wat op dit moment beschikbaar is. Dit system stelt ons in staat de embryo-ontwikkeling te monitoren, wat onontbeerlijk is voor ons geavanceerde embryoselectieprogramma waarbij bepaald kan worden welke embryo’s de hoogste slagingskans hebben zich tot een volledige zwangerschap, en dus baby, te ontwikkelen. Door dit systeem is het mogelijk het embryo zich ongestoord te laten ontwikkelen, een mogelijkheid die tot nu toe bij andere incubatoren niet mogelijk was.

Meer nog dan voornoemde argumenten geeft het ons de mogelijkheid de laatste versie van de EEVA-test, tevens door Merck ontwikkeld, uit te voeren. Deze test stelt ons in staat door middel van een selectieprogramma te voorspellen welk embryo de hoogste slagingskans op een zwangerschap heeft. Om dit vast te kunnen stellen maakt het programma gebruik van voorspellende waardes waarbij te denken valt aan het aantal cellen in een embryo, leeftijd, etc.

Met bijna 10 jaar ervaring in fertiliteitsbehandelingen in onze kliniek, IVF Spain in Alicante, hebben wij geleerd dat individualisering de sleutel is tot verbetering van resultaten, niet alleen in reguliere gevallen, maar ook de meer complexe situaties. Om die reden zijn onze laboratoria uitgerust met de GERI-incubator. Alleen op deze wijze, samen met onze innovatieve technologie en de beste fertiliteitsmedici, kunnen wij de hoogste slagingskansen garanderen voor al onze behandelingen!