Nieuws

ivf-190218-110032

IVF Spain aan de voorhoede van de innovatie op het gebied van medisch begeleide voortplanting

IVF Spain aan de voorhoede van de innovatie op het gebied van medisch begeleide voortplanting

04 JUL, 2017

IVF Spain de eerste kliniek in Spanje wordt die in haar laboratoria gebruik maakt van Gidget™

Bij IVF Spain bestaat een van onze doelstellingen als professionele artsen erin al onze patiënten de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Hiertoe beschikken we over de beste deskundigen op het gebied van medisch begeleide voortplanting en vruchtbaarheid. Bovendien kiezen we resoluut niet enkel voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van medisch begeleide voortplanting, maar ook voor innovatie en de toepassing van deze verbeteringen op alle gerelateerde processen.

We zijn er ons bewust van dat ouders worden geen parcours zonder hindernissen is en daarom hechten we er belang aan rust, veiligheid en vertrouwen over te brengen op onze patiënten, zowel wat betreft de kwaliteit als het succes van de behandelingen.

Daarom is het ons een genoegen aan te kondigen dat IVF Spain de eerste kliniek in Spanje wordt die in haar laboratoria gebruik maakt van Gidget™, het meest geavanceerde systeem voor de monitoring, identificatie en opvolging van biologische stalen bij alle processen die verband houden met medisch begeleide voortplantingstechnieken.

Dit vernieuwende systeem werd ontwikkeld door Merck, een van de voornaamste farmaceutische bedrijven ter wereld waarmee IVF Spain belangrijke samenwerkingsovereenkomsten onderhoud.

 Hoe werkt Gidget?

Dit systeem werkt als een dubbele controle bij om het even welke IVF-procedure in het laboratorium. Enerzijds worden de patiënten correct geïdentificeerd en anderzijds helpt het bij het traceren van hun voortplantingscellen tijdens alle klinische en laboratoriumprocedures waarvoor verslagen moeten worden opgesteld en formulieren ingevuld. Dankzij Gidget wordt gewaarborgd dat alle processen waarbij met de embryo’s en gameten van de patiënten wordt omgegaan en deze worden gemengd, correct worden uitgevoerd.

Gidget werd ontworpen met het oog op de functionaliteit en de ondersteuning van de embryoloog in het laboratorium. Daarom werd het ontwikkeld als een gebruiksvriendelijk stuk handgereedschap om te helpen bij de identificatie van stalen en de opvolging ervan tijdens de medisch begeleide voortplantingsprocessen.

Gidget wordt gebruikt om petrischaaltjes, reageerbuisjes en andere hulpmiddelen te scannen die gebruikt worden om het materiaal van de patiënt te verwerken en in optimale staat te handhaven. Hierbij worden eventuele fouten vermeden die tot verkeerde combinaties kunnen leiden.

Het systeem maakt voor elke patiënt unieke etiketten aan met specifieke streepjescodes. Deze worden toegewezen aan concrete dagen binnen de cycli van elke patiënt voordat er om het even welke procedure wordt uitgevoerd. Dankzij de eigenschappen en bijkomende voordelen van dit systeem voor het laboratorium, is het mogelijk de patiënt nog persoonlijker te begeleiden en de klinische werkstroom en de opvolging van de patiënten te optimaliseren.

De meeste medisch begeleide voortplantingslaboratoria hanteren operationele standaardprocedures, waaronder handmatige identificatiemethoden om met biologisch materiaal om te gaan. Hierdoor neemt echter het risico op fouten bij het gebruik van deze stalen toe.

Met dit nieuwe elektronische identificatiesysteem wordt de foutenmarge bij het omgaan met biologische stalen tot nul herleid, waardoor ook de patiënten zich minder zorgen maken. Dankzij Gidget kunnen de personeelsleden die elke procedure uitvoeren en het ogenblik waarop dit gebeurde elektronisch worden getraceerd, waardoor de doeltreffendheid van alle processen nog verder toeneemt.

Een onderdeel van de filosofie van IVF Spain bestaat erin onze patiënten de laatste vorderingen op het gebied van vruchtbaarheid aan te bieden, steeds aan de hand van een uiterst aangepaste begeleiding op maat van elk van hen. Daarom kunnen we dankzij de toepassing van Gidget in onze laboratoria onze graad van uitmuntendheid handhaven en verder verhogen.