Nieuws

FAQs: COVID-19 en Geassisteerde Voortplantingsbehandelingen

FAQs: COVID-19 en Geassisteerde Voortplantingsbehandelingen

31 MAA, 2020

Bij groep IVF Life en de klinieken die ertoe behoren, hebben we de vaakst gestelde vragen van de afgelopen weken over de relatie tussen COVID-19, Geassisteerde Voortplantingsbehandelingen en zwangerschap gebundeld.

Het COVID-19-virus zorgt voor heel wat bezorgdheid en twijfels op uiteenlopende gebieden. Bij groep IVF Life en de klinieken die ertoe behoren, hebben we de vaakst gestelde vragen van de afgelopen weken over de relatie tussen COVID-19, Geassisteerde Voortplantingsbehandelingen en zwangerschap gebundeld.

1. Hoe waarschijnlijk is het dat ik het coronavirus (COVID-19) kan krijgen als ik probeer zwanger te worden?

De besmettingskans neemt niet toe omdat u probeert zwanger te worden. Wel is het zo dat u dezelfde voorzorgen moet nemen die al sinds de uitbraak van deze pandemie worden aanbevolen. De enige situatie waarin een vrouw kwetsbaarder is bij besmetting, is wanneer haar immuunsysteem verzwakt is.

2. Welke preventieve maatregelen kan ik treffen tijdens mijn vruchtbaarheidsbehandeling?

Als een patiënt zich in volle behandeling bevindt, zal het medische team contact opnemen om het over de volgende stappen te hebben en te bekijken of de termijnen van de behandeling in het gedrang komen. Groep IVF Life neemt alle nodige preventieve maatregelen om het welzijn van haar patiënten en dat van haar hele team te waarborgen, met bijzondere aandacht voor de veiligheidsprotocollen voor patiënten die nog in persoonlijk contact moeten komen met ons team. Hierbij zal steeds rekening worden gehouden met de evaluatie van de situatie en de richtlijnen van de Spaanse overheid en de nationale en internationale gezondheidsdiensten. 

Om de kans van besmetting met COVID-19 te beperken, bevelen de gezondheidsdiensten het volgende aan:

  • Handen vaak wassen
  • In de elleboogholte of een wegwerpzakdoek hoesten of niezen
  • Contact tussen de handen en de ogen, mond en neus vermijden.
  • Bij enig symptoom nauw contact met andere personen vermijden en contact opnemen met de gezondheidsdiensten.

3. Mag ik tijdens de lockdown naar mijn afspraken gaan?

Spanje bevindt zich momenteel in staat van alarm, waardoor in- en uitreis van het land verboden is. De meeste verplaatsingen naar de kliniek vallen hier dus onder. Om die reden bieden we al onze patiënten de mogelijkheid om virtuele afspraken te maken met ons medische team.

4. Ik heb mijn behandeling moeten uitstellen. Wat nu?

Wanneer we onze plannen moeten uitstellen, voelen we ons vaak gefrustreerd en bezorgd. Bij Groep IVF Life staan we tot uw beschikking om u tijdens dit proces te begeleiden en u alle nodige informatie te bezorgen om samen uw oorspronkelijke plannen te hervatten wanneer de situatie terug normaal is. Het gaat enkel om uitstel zodat we de allerbeste voorwaarden kunnen waarborgen om uw zwangerschap te verwezenlijken.

5. Ik heb positief getest op coronavirus, wat moet ik nu doen?

U moet de kliniek onmiddellijk in kennis stellen om zo snel mogelijk te kunnen optreden en indien nodig uw behandeling aan te passen.

6. Heeft een besmetting met COVID-19 gevolgen voor mijn vruchtbaarheid in de toekomst?

Tot nu toe zijn er geen wetenschappelijke studies of gegevens waaruit blijkt dat besmetting met het coronavirus enige invloed heeft op de vruchtbaarheid.

7. Maakt de medicatie van een vruchtbaarheidsbehandeling mij kwetsbaarder voor het coronavirus?

Een van de eerste maatregelen die de kliniek trof, was het afschaffen van alle medicatie die het immuunsysteem kan verzwakken en de patiënt bijgevolg kwetsbaarder kan maken voor het coronavirus.

8. Zijn de gevolgen van het COVID-19-virus ernstiger voor zwangere vrouwen?

Tot op heden is het niet aangetoond dat zwangere vrouwen een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. Hoewel ze geen groter besmettingsrisico hebben, is het raadzaam dat ze dezelfde veiligheidsmaatregelen volgen als aanbevolen voor de rest van de bevolking.

9. Heeft het COVID-19-virus hetzelfde effect bij zwangere vrouwen als SARS?

De SARS-CoV-pandemie in het jaar 2002 had ernstige en wetenschappelijk aangetoonde bijwerkingen bij zwangere vrouwen. In het huidige geval van COVID-19 blijkt uit de tot op heden bestudeerde gevallen dat er geen sprake is van verticale overdracht van COVID-19 van zwangere vrouwen op foetussen.

10. Als de moeder besmet is met COVID-19, heeft dit dan gevolgen voor de baby?

In de tot op heden bestudeerde gevallen is geen verticale overdracht van moeder op baby vastgesteld. Tot nu toe zijn er al meerdere gezonde baby’s geboren terwijl de moeder op het ogenblik van de bevalling besmet was met het coronavirus. 

Voor verdere vragen over dit onderwerp, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

U kunt ook contact met ons opnemen via onze social media Facebook en Instagram.