Nieuws

covid-19, vacuna y embarazo

Coronavirus Covid-19, vaccin en zwangerschap

De vaccinatiecampagne tegen het Coronavirus Covid-19 schiet goed op in Spanje. Het is de beurt aan een leeftijdsgroep waaronder zich een groot aantal zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, bevindt.

Daarom krijgen we tijdens onze consultatie steeds meer vragen over inenting tegen corona en planning van een zwangerschap, door geassisteerde voortplanting of op natuurlijke wijze. Er komen ook veel vragen van zwangere vrouwen die willen weten of de inenting wel kan.

Zoals bij elke medische handeling moet de beslissing om een bepaald persoon al dan niet te vaccineren, genomen worden op grond van een balans tussen risico en voordeel. Wat brengt het vaccin ons? Welke zijn de risico’s?

Dit nieuwsbericht werd op 30/07/2021 gepubliceerd en werd op 03/08/2021 bijgewerkt met de laatste aanbevelingen van officiële bronnen.

 

Waarom vaccineren tegen het Coronavirus Covid-19

We moeten voor ogen houden dat, zoals al is geweten, de besmetting met het coronavirus heel erge gevolgen kan hebben en zelfs het leven van de patiënt in gevaar kan brengen. Het is waar dat ongeveer 80% van de personen die het virus krijgen, asymptomatisch blijven. Hierdoor wordt het virus gemakkelijker verspreid. Aangezien er geen symptomen van ziekte zijn die wijzen op een mogelijke infectie, vermoeden mensen helemaal niet dat ze besmet werden en ze nemen dus ook niet de nodige maatregelen om de personen in hun omgeving te beschermen. Deze personen kunnen op die manier een bron van besmetting worden.

In deze context is het vaccin van groot belang want een gevaccineerd persoon loopt enerzijds een veel kleiner risico om ernstige symptomen te ontwikkelen wanneer hij of zij besmet wordt en anderzijds is de kans veel kleiner dat hij of zij het virus doorgeeft en andere mensen besmet, aangezien de virale lading veel lager is. Het risico van het virus op te lopen, verdwijnt niet met de inenting van een patiënt maar de gevolgen voor zijn gezondheid en zijn omgeving worden wel minimaal. Vaccinatie tegen coronavirus Covid-19 is heel belangrijk, niet alleen als persoonlijke bescherming maar als bescherming voor de hele maatschappij.

Er wordt niet verwacht dat het virus dankzij het vaccin wordt uitgeroeid, maar wel dat het stilaan wordt zoals zoveel andere infecties die geen grote impact hebben op onze eigen gezondheid en op de hele maatschappij.

 

Vaccin tegen het Coronavirus (Covid-19) en zwangerschap

Er bestaan studies die aanwijzen dat zwangerschap een factor is waardoor het risico op ernstige symptomen van coronavirus wordt verhoogd. Patiënten die zwanger zijn en met coronavirus worden besmet hebben tot 6 keer meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen en de kans op Intensive Care is 50% groter, daarbij is er 70% meer kans dat mechanische beademing nodig is. Het risico op overlijden is nochtans niet hoger dan bij niet-zwangere vrouwen.

Welk vaccinatiepatroon is nu aanbevolen voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het van belang uit te leggen dat er in Spanje twee types van vaccins tegen Coronavirus Covid-19 op de markt zijn:

  • mRNA vaccins zoals Pzifer en Gezien het werkingsmechanisme van deze vaccins, wordt gedacht dat ze geen bijwerkingen hebben tijdens zwangerschap of borstvoeding.
  • Vector-vaccins zoals AstraZeneca en Deze vaccins gebruiken goedaardige adenovirussen om het virale RNA mee te voeren maar ze bevatten geen verzachte coronavirus. Er wordt dus niet verwacht dat ze enig effect hebben op zwangerschap en borstvoeding.

 

Het is inderdaad zo dat zwangere vrouwen niet werden opgenomen in de klinische proeven die farmaceutische bedrijven deden vooraleer ze de vaccins op de markt brachten. Toch werden veel vrouwen ingeënt die niet wisten dat ze zwanger waren en dit dus pas nadien ontdekten. In deze gevallen werden geen risico’s gesignaleerd in verband met de inenting van deze bevolkingsgroep.

Desondanks wijzen de laatste aanwijzingen erop dat mRNA-vaccins het meest aangewezen zijn voor zwangere vrouwen, onafhankelijk van hun leeftijd, omdat er meer ervaring mee is.

 

Aanbevelingen voor de inenting tegen Covid-19 tijdens de zwangerschap en als u zwanger probeert te raken

Gezien de grote voordelen van het vaccin en de geringe risico’s ervan, bevelen de Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) en de Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) een inenting tijdens de zwangerschap aan. Bovendien bestaan er in geen enkel zwangerschapstrimester contra-indicaties voor inenting tegen Covid-19.

Voor vrouwen die zwanger willen raken, wordt het aanbevolen om de vaccinatie vóór het begin van de zwangerschap te voltooien, indien dit mogelijk is. Elk geval dient op individuele manier te worden beoordeeld door de vrouw en haar gynaecoloog, waarbij men altijd rekening moet houden met de risico-batenverhouding.

Vanuit de kliniekengroep IVF-Life raden we u aan om deze aanwijzingen te volgen en in geval van twijfel samen met uw gynaecoloog te bekijken wat het beste tijdstip is voor de inenting.

We raden u ook aan om u verder te informeren en de laatste bijwerkingen van de officiële bronnen te raadplegen zoals de Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), de Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), of de Sociedad Española de Fertilidad (SEF).