Blog

esclerosis-multiple-y-embarazo- FIV IVF-Life

Multiple sclerose en zwangerschap: gaan ze samen?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden wereldwijd naar schatting meer dan 1,8 miljoen mensen aan multiple sclerose (MS). Het komt het meest voor bij jonge mensen, voornamelijk vrouwen. 

In de jaren dat we ons bij IVF-Life gewijd hebben aan geassisteerde voortplanting, hebben we veel vrouwen ontmoet die aan deze aandoening lijden en we zijn er ons dus van bewust hoe noodzakelijk het is dat degenen die zich in dezelfde situatie bevinden, zich bewust zijn van de relatie tussen multiple sclerose en reproductieve verlangens. 

esclerosis-multiple-y-embarazo-v2-IVF-Life

Wat is multiple sclerose en hoe uit het zich?

Multiple sclerose is een neurologische en auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem het centrale zenuwstelsel aanvalt, met name de myelinescheden, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de zenuwen. 

Hierdoor functioneren de zenuwvezels in de hersenen en het ruggenmerg niet zoals het hoort en ontwikkelen zich allerlei symptomen, die van persoon tot persoon sterk verschillen. 

Dit kunnen onder andere zijn: vermoeidheid, gezichtsproblemen, gevoelloosheid in de ledematen, moeite met coördinatie of beweging, evenwichtsverlies, beven, blaas- en darmklachten. 

Tegenwoordig zijn deskundigen het erover eens dat er niet één oorzaak is voor het ontstaan van multiple sclerose. Er wordt echter aangenomen dat een aantal omgevingsfactoren een rol spelen en dat er een genetische aanleg is, hoewel opgemerkt moet worden dat MS niet erfelijk is. 

Hoewel multiple sclerose als zodanig niet te genezen is, zijn er wel behandelingen die de symptomen kunnen verlichten of het leven ermee iets gemakkelijker kunnen maken. 



Heeft multiple sclerose invloed op de vruchtbaarheid of de zwangerschap?

In tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken, betekent het hebben van multiple sclerose niet dat u moeite hebt met zwanger worden. Het wordt ook niet geassocieerd met een hoge incidentie van miskramen of problemen bij pasgeborenen. 

Een vrouw met MS kan op dezelfde manier moeder worden als een vrouw zonder MS, behalve in zeer ernstige gevallen. Het is echter aan te raden om rekening te houden met enkele variabelen als u zwanger bent, en altijd een specialist te raadplegen die op de hoogte is van de medische geschiedenis van de patiënt. Experts zeggen dat het belangrijk is om deze fase te plannen en een ‘stabiel’ moment te kiezen, omdat bepaalde medicijnen die worden voorgeschreven aan mensen met MS gecontraïndiceerd zijn bij zwangere vrouwen. 

Het is ook belangrijk om op te merken dat verschillende onderzoeken de afgelopen jaren hebben aangetoond dat MS-opflakkeringen tijdens de zwangerschap aanzienlijk afnemen, vooral in het derde trimester, en dat ze de neiging hebben om 3 maanden na de bevalling weer toe te nemen. 

Als het tijd is om te bevallen, is medisch advies ook heel belangrijk, want als een vrouw met MS symptomen vertoont die wijzen op een aandoening van de spieren die betrokken zijn bij de bevalling, kunnen professionals een keizersnede aanbevelen. 

Wat betreft de relatie tussen mannen met de diagnose multiple sclerose en hun vruchtbaarheid is, net als bij vrouwen, niet aangetoond dat de pathologie een negatieve invloed kan hebben op de kinderwens. Deskundigen hebben echter gezinspeeld op de mogelijkheid dat mannen met MS erectiestoornissen of andere seksuele stoornissen kunnen ervaren, wat indirect de kinderwens in de weg kan staan. 

Kunnen vrouwen met multiple sclerose een geassisteerde voortplantingsbehandeling ondergaan?

Dat vrouwen met multiple sclerose niet vaker vruchtbaarheidsproblemen hebben, betekent niet dat vrouwen met multiple sclerose geen vruchtbaarheidsproblemen kunnen hebben. Ze worden, net als alle andere patiënten, aangeraden om naar een vruchtbaarheidskliniek te gaan als ze na 6 maanden proberen met de natuurlijke methode nog geen zwangerschap hebben bereikt. 

Een veelvoorkomende bezorgdheid voor MS-patiënten die een geassisteerde voortplantingsbehandeling moeten ondergaan, is de mogelijkheid van ontstekingsactiviteit vlak na de behandeling. Volgens sommige literatuur is het optreden van deze uitbraken direct gerelateerd aan het gebruik van agonisten van het gonadotropine-releasing hormoon tijdens de behandeling, maar het wetenschappelijke bewijs hierover is tegenstrijdig. 

Om deze twijfel op te helderen hebben we ons gewend tot dokter Manuel Izquierdo, Kwaliteitsdirecteur van IVF-Life Madrid en gynaecoloog gespecialiseerd in vruchtbaarheid. Hij benadrukt allereerst dat de wetenschappelijke literatuur ook heeft aangetoond dat het overschakelen van GnRH-agonisten naar GnRH-antagonisten in stimulatieprotocollen voor de eierstokken de ontstekingsactiviteit kan verminderen bij vrouwen met multiple sclerose die geassisteerde voortplantingstechnieken ondergaan.  

Casos complejos, IVF-Life Madrid, Reproducción Asistida

Deze professional van ons centrum geeft ook aan dat de meerderheid van de stimulatiecycli voor in-vitrofertilisatiebehandelingen gebaseerd is op een antagonistenprotocol, wat ook het risico op het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) verkleint.  

Vrouwen met multiple sclerose hebben een holistische benadering nodig van hun geassisteerde voortplantingsbehandeling, waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die het proces en hun gezondheidstoestand kunnen beïnvloeden. 

"Het is belangrijk om een goede coördinatie te hebben tussen de neuroloog, de gynaecoloog die de vruchtbaarheidsbehandeling uitvoert en de gynaecoloog die de zwangerschaps- en bevallingszorg opvolgt“".

Als u aan multiple sclerose lijdt en u zich zorgen maakt over uw wens om een gezin te stichten, als uw plannen voor het moederschap niet lopen zoals u had verwacht of als u het gewoon al meer dan een jaar zonder succes probeert, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bij IVF-Life zijn we gespecialiseerd in complexe gevallen en hebben we alles wat u nodig heeft om uw levensproject te laten doorgaan.