Blog

über 40 schwanger

Moeder worden vanaf 40 jaar, is dat mogelijk?

Moeder worden is een van de belangrijkste beslissingen in het leven van veel vrouwen. Zowel alleenstaanden als stellen wachten voor deze beslissing op het ideale moment om kinderen te krijgen. Het is een realiteit dat steeds meer vrouwen hun moederschap uitstellen. De redenen waarom vrouwen veel vrouwen steeds later kinderen krijgen zijn uiteenlopen (financieel, sociaal, professioneel) en sommigen vragen zich af: is moeder worden vanaf 40 jaar nog mogelijk?

Tegenwoordig beslissen steeds meer vrouwen te wachten met het moederschap tot na hun 40ste. Vanaf die leeftijd bestaan er risico’s die de goede ontwikkeling van de zwangerschap kunnen verstoren, maar er zijn ook voordelen die we verder in dit artikel bespreken.

Risico’s van het moederschap na 40 jaar

Het is belangrijk dat vrouwen vanaf deze leeftijd rekening houden met de risico’s die zich kunnen voordoen, zowel voor de moeder als voor de toekomstige baby.

Vaak treden er moeilijkheden op tijdens de zwangerschap, zoals: spanning, pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte of prematuur gescheurde vliezen.

Lage eicelvoorraad: omwille van de leeftijd nemen de kwaliteit en de hoeveelheid van de eicellen af. Bovendien neemt naarmate de leeftijd van de vrouw toeneemt ook het risico van chromosoomafwijkingen bij de baby toe. Hier kan geassisteerde voortplanting de kansen van slagen verhogen om de zwangerschap van een gezonde baby te verwezenlijken, ofwel door embryoselectie ofwel via behandelingen zoals Eiceldonatie

Nog een risico dat de toekomstige moeder kan lopen vanaf haar 40ste is de hogere kans van een miskraam.

Het is belangrijk om de zorg te verhogen en permanent onder medische controle te staan, aangezien volgens de klinische gegevens van het Nationaal Instituut voor Statistiek meer dan 51% van de vrouwen tussen 40 en 44 jaar een miskraam kan krijgen. Na die leeftijd neemt het risico van een miskraam toe tot wel 93%.

Volgens onze dr. Estefanía Rodríguez  “is 35-40 % van de vrouwen die bij ons op raadpleging komen ouder dan 40 jaar”.

Daarom zien we in ons centrum voor geassisteerde voortplanting IVF-Life elk jaar meer vrouwen die moeder wensen te worden na hun 40ste en een beroep doen op de geassisteerde voortplantingsbehandelingen die we aanbieden.

Welke kansen zijn er om moeder te worden na  40 jaar?

Zoals gezegd is het van doorslaggevend belang dat vrouwen die na hun 40ste zwanger wensen te worden op de hoogte zijn van hun eicelvoorraad en de overige hormonale factoren om een succesvolle zwangerschap te verkrijgen.

Het succespercentage met eigen eicellen vanaf 40 jaar ligt tussen de 5% en de 15%. De zwangerschapskans bij vrouwen die een beroep doen op eiceldonatie bedraagt echter 80%, aangezien deze behandeling genetische problemen die verband houden met de leeftijd en chromosoomafwijkingen zoals Downsyndroom beperkt.

Vruchtbaarheidsonderzoeken vanaf 40 jaa

Voordat we met een vruchtbaarheidsbehandeling starten, moeten we het vruchtbaarheidsniveau achterhalen van een vrouw die na haar 40ste moeder wenst te worden: als alleenstaande of als stel. Daarom worden een bloedanalyse en een transvaginale echografie uitgevoerd.

Het resultaat van de tests bepaalt de eicelvoorraad van de vrouw. Deze tests worden uitgevoerd om het peil van het Anti-Müller-hormoon (in het bloed) te bepalen, op basis waarvan we samen met de telling van de antrale follikels (via echografie) kunnen vaststellen hoeveel oöcyten er beschikbaar zijn in een bepaalde maand.

  • AMH-onderzoek: heeft een doorslaggevende voorspellende waarde bij de behandelingen, aangezien hiermee wordt beoordeeld hoe de eierstok zal reageren.
  • Antrale follikels: Binnen elk eierstokfollikel groeit en rijpt een eicel. Wanneer ze nog niet rijp zijn, zijn ze gevuld met vloeistof en deze vloeistof wordt antraal follikel genoemd.

Dankzij beide tests kan het niveau van de eicelvooraad worden geanalyseerd, en op basis van die informatie wordt, samen met nog andere parameters zoals de kwaliteit van het sperma, bepaald welke stappen moeten worden gevolgd bij een vruchtbaarheidsbehandeling.

Vruchtbaarheidsbehandelingen vanaf 40 jaar

Afhankelijk van de resultaten van de eicelvoorraad en van de spermakwaliteit van de partner dan wel de donor, stellen onze vruchtbaarheidsspecialisten een geschikte behandeling op maat van elk geval samen.

Behandelingen zoals eiceldonatie of embryoadoptie kunnen de beste optie zijn voor een vrouw die na haar 40ste moeder wenst te worden en een lage eicelvooraad heeft. Het verschil tussen beide technieken is dat bij eiceladoptie geen hormoonstimulatie nodig is, waardoor de behandeling aanzienlijk goedkoper is.

Hoewel het succespercentage van beide behandelingen heel hoog is, moeten onze specialisten de mogelijkheden van elke vrouw bestuderen om de beste behandeling te kiezen. Bovendien worden er in het laboratorium geavanceerde technieken toegepast om de zwangerschap te waarborgen.

Speciale technieken om het beste embryo terug te plaatsen

Bij IVF-Life beschikken we over de meest geavanceerde technologie en een uitmuntend professioneel team om de terugplaatsing van één enkel embryo te waarborgen, aangezien een tweelingzwangerschap verscheidene complicaties met zich mee kan brengen, zoals premature bevalling of vertraagde baarmoedergroei.

In ons vruchtbaarheidscentrum worden bij de embryoselectie op basis van genetische criteria de meest geavanceerde technieken voor pre-implantatiegenetische diagnostiek gehanteerd, momenteel gekend als PGT-A (Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy).

Door embryo’s te selecteren op basis van PGT-A slagen we erin het implantatiepercentage te verhogen. Het belangrijkste is dat de afname van het miskraampercentage om genetische redenen tot een aanzienlijke stijging van het geboortepercentage van gezonde baby’s leidt.

Aan de hand van behandelingen die zorgvuldig worden afgestemd op elke afzonderlijke patiënt en het gebruik van technieken van de nieuwste generatie, zoals ons geavanceerde embryoselectieproces en de time-lapse technologie, zijn we erin geslaagd ons te onderscheiden en te specialiseren in de meest complexe gevallen, waardoor we kunnen waarborgen dat moeder orden vanaf 40 jaar echt mogelijk is bij IVF Donostia. 

Voordelen van het moederschap na 40 jaar

Een van de voordelen is de volwassenheid waarmee bepaalde belangrijke beslissingen worden genomen, waardoor men zeker kan zijn van de genomen beslissing. Op die leeftijd zijn de levensideeën en -doelen beter doordacht en duidelijker.

Weg met de twijfels, onzekerheden en besluiteloosheid die u op jongere leeftijd kunt hebben. De emotionele voorbereiding op het moederschap is namelijk beter op een zekere leeftijd.

Nog een voordeel voor een vrouw die na haar 40ste moeder wenst te worden is de financiële en professionele stabiliteit.

We er ons bij IVF-Life bewust van zijn dat moeder worden na 40 jaar een veel rijpere en duidelijkere kijk op het moederschap met zich meebrengt.