In-vitro
fertilisatie

In-vitro fertilisatie

Een van de bekendste vruchtbaarheidsbehandelingen is in-vitro fertilisatie, ook wel IVF genoemd. Het is een techniek waarbij de eicel wordt verkregen uit de baarmoeder en vervolgens in het laboratorium (in vitro) wordt bevrucht met het sperma van de partner of een donor.

Deze behandeling vereist hormonale stimulatie om meerdere eicellen te verkrijgen, die we dankzij een ovariële punctie uit het lijf kunnen krijgen. Zodra de eicellen bevrucht zijn, kunnen ze in de baarmoeder worden teruggeplaatst om een zwangerschap te verwezenlijken. Het doel van de behandeling is om embryo’s van hoge kwaliteit te krijgen en om zo de kansen op zwangerschap te verhogen.

In-vitro fertilisatie is een geschikte behandeling om zowel mannelijke als vrouwelijke onvruchtbaarheid te behandelen.

Verschillende behandelopties van in-vitro fertilisatie

We kunnen een onderscheid maken tussen de volgende soorten in-vitro fertilisatie behandelingen:

  • IVF Met eicellen van een anonieme donor
  • IVF Met sperma van een anonieme donor
  • IVF Met eigen eicellen en met sperma van de partner

In het geval van een anonieme donor (zoals genoemd in de eerste en tweede optie), moet er rekening gehouden worden met de Spaanse wetgeving. Die laat namelijk alleen de anonieme donatie van sperma en eicellen toe. De donatie is dus alleen toegestaan als  zowel de identiteit van de donor als van het kind onbekend blijft voor de andere partij.

Bij de derde optie deelt ook de partner mee aan het proces, door een spermamonster te verstrekken. Er is dan hormonale stimulatie nodig die embryo’s van goede kwaliteit creëert, met hogere kans op zwangerschap.

IVF-Life gaat verder dan alleen het voldoen aan de wet met betrekking tot het selecteren van donoren; er worden aanvullende testen uitgevoerd om het gebruik van eicellen en sperma van de donoren zo veilig en succesvol mogelijk te maken.

In-vitro fertilisatie technieken

Gebruikelijke IVF (In-vitro fertilisatie)

Bij een gebruikelijke in-vitro fertilisatie behandeling wordt de jonge eicel samen met het spermamonster in een petrischaaltje geplaatst, waar op natuurlijke manier, de eicel bevrucht wordt door de spermacel.

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Bij de in-vitro fertilisatie methode ICSI, is het de embryoloog die de spermacel selecteert en injecteert in de eicel die bevrucht wordt. Deze bevruchtingstechniek wordt gebruik wanneer het spermamonster van lage kwaliteit is. Om het succes van deze techniek te garanderen, zal de embryoloog de spermacellen kiezen die de grootste kans op bevruchting hebben.

Wanneer er meerdere eicellen zijn van goede kwaliteit, kunnen de embryologen ervoor kiezen om de gemixte bevruchting uit te voeren. De ene helft van de eicellen wordt dan op de conventionele in-vitro fertilisatie manier bevrucht, de andere helft door gebruik van ICSI.

60-70%
Zwangerschapspercentages per behandeling bij IVF-Life

Procedures voor in-vitro fertilisatie

Bij IVF-Life wordt de ovariële stimulatie uitgevoerd bij een in-vitro fertilisatie behandeling (IVF), terwijl er persoonlijk aangepaste protocollen worden gevolgd. Op die manier verkrijgen we een goed aantal embryo’s en verhogen we de kans op zwangerschap.

Tijdens deze periode, die gemiddeld tussen de 10 en 20 dagen duurt, worden er controles uitgevoerd door middel van echo’s. We kijken op die manier of de patiënt op de medicijnen reageert zoals verwacht en of haar follikels goed groeien, tot ze de juiste grootte bereiken. Ze kunnen dan via een punctie verkregen worden en succesvol gebruikt worden voor de bevruchting.

Zodra er een goed aantal eicellen is die de juiste grootte en rijpheid hebben bereikt, vindt de ovulatie plaats en wordt de punctie en folliculaire aspiratie gepland. Dit wordt gedaan door middel van een vaginale echografie. Het is een minimaal-invasieve behandeling in de operatiekamer, met lichte verdoving. Op die manier voelt de patiënt geen pijn en kan ze binnen een paar uur alweer door met het dagelijks leven.

Het bevruchten van de eicellen door middel van IVF (in-vitro fertilisatie) gedaan in het laboratorium van IVF-Life, onder leiding van het team van embryologen, experts van grote prestige en goede reputatie.

Het cultiveren van de embryo’s in het laboratorium vereist constante supervisie en controle van verschillende factoren. Het succes van de in-vitro fertilisatie hangt dus in grote mate af van de kwaliteit van het laboratorium. Bij IVF-Life gebruiken we technologieën die de embryo’s constant monitoren, om zo informatie te verkrijgen over de celverdeling. Deze informatie is ontzettend belangrijk om het embryo met de hoogste implantatiekans te kunnen kiezen. Alle embryo’s worden in incubators gemonitord, waar de omstandigheden ideaal zijn voor de ontwikkeling. Ze worden hier dan ook gehouden tot het moment van de terugplaatsing.

De kliniek houdt constant contact met de patiënten zodat zij altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun embryo’s. Dit geldt overigens voor alle stappen in het proces.

De terugplaatsing van de embryo’s is een heel speciaal moment voor de patiënten. Het is namelijk het eerste moment van contact met hun embryo, vanaf het begin van de behandeling.
Het is een snel en pijnloos proces, waarbij de dokter een sonde inbrengt in de baarmoederhals, tot het embryo geplaatst kan worden.

Bij IVF-Life raden we, buiten uitzonderlijke gevallen, aan om de terugplaatsing van slechts één embryo te doen. We gebruiken namelijk geavanceerde technieken die het toelaten om het embryo met de meeste potentie en grootste implantatiekans te kiezen. Op die manier kunnen we grootste garantie geven voor een succesvolle in-vitro fertilisatie behandeling, met de kleinste hoeveelheid bevruchtte eicellen.

Wanneer de terugplaatsing gerealiseerd is, zullen de overige embryo’s van goede kwaliteit ingevroren worden. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden in een volgende cyclus, zonder weer het hele proces van stimulatie en eicelpunctie te moeten ondergaan.

Voor welke patiënten is de behandeling geschikt?

Patiënten die gediagnosticeerd zijn met een pathologie in de eileiders.

Patiënten die onregelmatige menstruaties hebben.

Patiënten die een of meerdere behandelingen van kunstmatige inseminatie onsuccesvol hebben afgerond.

Patiënten die lijden aan mannelijke onvruchtbaarheid.

Patiënten die het risico lopen om genetische afwijkingen of chromosomen door te geven aan hun kinderen.

*De slagingskans van de behandeling hangt af van de medische diagnose.