Blog

_preservacion-de-la-fertilidad

Instandhouding van de vruchtbaarheid

Hebt u ooit al overwogen om uw vruchtbaarheid in stand te houden? Mogelijk hebt u er nog niets over gelezen, maar de instandhouding van de vruchtbaarheid is een van de grote medische doorbraken op het gebied van Voortplantingsgeneeskunde, aangezien het de mogelijkheid biedt om zelf te beslissen wanneer het het beste moment is om een gezin te vormen.

Socio-economische situatie: Laat moederschap

Door de gezondheidscrisis van het coronavirus, die ook een socio-economische crisis heeft veroorzaakt, hebben miljoenen vrouwen en mannen over de hele wereld hun plannen om hun gezin uit te breiden uitgesteld.

Door de economische situatie waarin we ons bevinden, is het voor jongeren onmogelijk om economisch op eigen benen te staan, waardoor de leeftijd om kinderen te krijgen elk jaar wordt uitgesteld en het aantal kinderen per gezin afneemt. Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek (INE) ligt de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt boven de 30 jaar.

Zoals u ongetwijfeld al weet, is een vrouw tussen 20 en 35 jaar in haar vruchtbaarste periode en elk jaar neemt de kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden 5% af, wat zich uit in een kwalitatieve en kwantitatieve afname van de eicellen. Volgens de gegevens waarover IVF-Life Alicante  beschikt, bezoekt meer dan 70% van onze patiënten het centrum omwille van de factor leeftijd.

Wat is instandhouding van de vruchtbaarheid?

De instandhouding van de vruchtbaarheid, LINK campaña, si no, tratamiento is een van de grote medische doorbraken op het gebied van Voortplantingsgeneeskunde, aangezien het een vrouw die moeder wenst te zijn in staat stelt om zelf te beslissen wanneer het het beste moment is om een gezin te vormen en een man die vader wenst te worden de mogelijkheid biedt om zijn eigen geslachtscellen te gebruiken.

Bij een vrouw bestaat de behandeling voor instandhouding van de vruchtbaarheid in het verkrijgen en bewaren van eicellen na een gecontroleerde eierstokstimulatie, aan de hand van een minimaal invasieve eicelpunctie en follikelaspiratie, met daarna een eicelvitrificatie  om de eicellen in de toekomst te kunnen gebruiken.

Dankzij de vitrificatie, ook eicelinvriezing genoemd, kunnen eicellen intact worden bewaard op -196ºC, zonder dat de eigenschappen worden aangetast vanaf het ogenblik van de cryopreservatie tot wanneer ze worden ontdooid.

Dankzij de vooruitgang op het gebied van Geassisteerde Voortplanting is het overlevingspercentage van de ingevroren eicellen of embryo’s aanzienlijk gestegen en kunnen deze zolang als gewenst ingevroren worden bewaard, zonder tijdslimiet.

Het verschil met zaadcelvitrificatie ligt in de wijze waarop de voortplantingscellen worden verkregen, aangezien de procedure bij de man veel eenvoudiger is. Hieronder lichten we de te volgen stappen om de vruchtbaarheid van beide geslachten in stand te houden toe:

Uit welke stappen bestaat een behandeling voor de instandhouding van de vruchtbaarheid bij een vrouw?

Alvorens de procedure te starten, voeren de deskundigen een vruchtbaarheidsonderzoek uit: de kwaliteit en de hoeveelheid van de eicelvoorraad wordt gemeten.

Dit zijn de stappen om een behandeling voor instandhouding te starten:

  1. Eierstokstimulatie >> Het doel hiervan bestaat erin voldoende eicellen te verkrijgen. Hiertoe wordt de patiënte medicatie voorgeschreven (toediening van hormoneninjecties) en worden echografieën uitgevoerd om de goede ontwikkeling en groei van meerdere follikels in elke eierstok vast te stellen.
  2. Eicelpunctie en follikelaspiratie >> Wanneer de follikels de optimale grootte hebben voor extractie, wordt de ovulatie ingeleid en de eicelpunctie en follikelaspiratie geprogrammeerd door middel van een vaginale echografie onder verdoving, zodat de patiënte geen hinder ondervindt.
  3. Eicelvitrificatie >> De verkregen eicellen worden bewaard in vloeibaar stikstof op een temperatuur van -196º C met toepassing van een aantal beschermingsmaatregelen zodat de kwaliteit niet wordt aangetast. Dit proces wordt technisch cryobewaring genoemd: de leeftijd van de eicellen wordt gestopt tot op het moment waarop ze worden bevrucht en teruggeplaatst in de baarmoeder.

 Welke procedures moet een man volgen om zijn vruchtbaarheid in stand te houden?

De eerste stap om de vruchtbaarheid van een man in stand te houden, is een spermaonderzoek waarbij de concentratie, het aantal beweeglijke zaadcellen en de morfologie van de zaadcellen worden geanalyseerd.

Na evaluatie van de resultaten voeren we een geavanceerde seminogram uit, waarbij het volgende wordt bestudeerd:

  • De fragmentatie van het sperma-DNA.
  • De aanwezigheid van abnormaal hoge niveaus van zaadcellen in apoptose.
  • Het Y-chromosoom.
  • De onrijpe kiemcellen.
  • Het evenwicht tussen de ROS en de antioxiderende activiteit.

Dan weten we of het spermamonster optimaal is voor vitrificatie en de instandhouding van de mannelijke vruchtbaarheid succesvol te bewerkstelligen. Het zij opgemerkt dat de instandhouding van de mannelijke vruchtbaarheid in de meeste gevallen wordt uitgevoerd om medische redenen die zijn voortplantingsvermogen in het gevaar kunnen brengen, wat bijvoorbeeld het geval is bij oncologische patiënten.

Vraag meer informatie 

Wat zijn de kansen van slagen na een instandhoudingsbehandeling?

Het is moeilijk om een exact cijfer te geven wat betreft het aantal eicellen dat nodig is om de zwangerschap mogelijk te maken. Toch zijn de deskundigen van mening dat indien 15-20 eicellen worden verkregen, de kans om een zwangerschap te verkrijgen in de meest vruchtbare fase van de vrouw tot 80% bedraagt.

De instandhoudingstechniek door middel van vitrificatie heeft geen negatieve gevolgen om de zwangerschap te verkrijgen. De voortplantingscellen behouden dezelfde kwaliteit die ze hadden op het ogenblik van invriezen.

Als deskundigen moeten we aanraden de eicellen in te vriezen op een leeftijd die waarborgt dat er kwalitatief betere eicellen worden verkregen, om zo de kans van een zwangerschap te verhogen. Het succes van een zwangerschap hangt namelijk af van de kwaliteit en het aantal eicellen dat wordt verkregen.

Tot slot moeten we vermelden dat deze behandeling geen garantie biedt op een zwangerschap in de toekomst, maar wel de mogelijkheid waarborgt om het te proberen met een In-Vitrobehandeling, met dezelfde waarschijnlijkheid als op het ogenblik van invriezen.

Kortom, met dit artikel willen we het bewustzijn vergroten dat als gevolg van de afname van de eicelvoorraad van de vrouw omwille van de leeftijd en naar aanleiding van bepaalde ernstige aandoeningen zoals kanker die zowel mannen als vrouwen kunnen treffen, beiden moeten overwegen hun vruchtbaarheid in stand te houden zodat ze het beste moment kunnen kiezen om een gezin te vormen.

Nu u weet wat de instandhouding van de vruchtbaarheid inhoudt, kunt u verdere informatie verkrijgen of een afspraak maken via dit formulier.