Blog

Implantatiefalen van het embryo

Implantatiefalen van het embryo: Endometrium receptiviteitstest en immunologische test

Ondanks de grote vooruitgang in geassisteerde voortplantingstechnieken in de afgelopen 20 jaar en de aandacht die wordt besteed aan de studie van het baarmoederslijmvlies, wordt het succes van vruchtbaarheidsbehandelingen soms beperkt door verschijnselen die verband houden met de implantatiefalen van het embryo.

Het bestuderen van de innesteling is ingewikkeld. Veel van de deskundigen die er onderzoek naar doen, krijgen te maken met verschillende moeilijkheden, deels vanwege verschillen tussen personen en ook vanwege ethische, morele en wettelijke beperkingen die direct onderzoek naar de interactie van embryo’s met het baarmoederslijmvlies beperken.

Er zijn verschillende tests die deskundigen helpen dit te voorkomen en de redenen te bestuderen waarom de innesteling mislukt. In dit artikel concentreren we ons op twee ervan: de ERA-test en de immunologische test. 

Waarom mislukt de implantatiefalen van het embryo soms?

 Dit is een van de vragen die veel patiënten die na een embryotransfer niet zwanger worden, zich stellen.

Om na een IVF-behandeling tot zwangerschap te komen, moet het embryo zich in de baarmoeder nestelen.

De Spaanse Vereniging voor Vruchtbaarheid (SEF) definieert implantatiefalen als de situatie waarin er geen zwangerschap wordt bereikt na de overdracht, bij ten minste 3 gelegenheden, van embryo’s van goede kwaliteit in een in-vitrofertilisatiecyclus (IVF).

Factoren die een rol spelen bij een goede innesteling van het embryo

Er zijn drie belangrijke factoren die van invloed zijn op het succes van een embryo-implantatie in het kader van geassisteerde voortplanting: de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies, de kwaliteit van het embryo en de efficiëntie van de overdrachtstechniek. Als de overdracht wordt uitgevoerd in een normaal baarmoederslijmvlies met een embryo van goede kwaliteit, heeft het embryo een grote kans op een geslaagde innesteling.

Het implantatievenster en het belang ervan om zwanger te worden

In een natuurlijke cyclus bevrucht het sperma de eicel in de eileiders. Naarmate het nieuwe embryo zich ontwikkelt, verplaatst het zich naar de baarmoeder. Dat wil zeggen dat er, wil het embryo zich kunnen innestelen, een juiste dialoog moet zijn tussen het embryo en de baarmoeder. Meer bepaald vindt het eerste contact met het embryo plaats in het baarmoederslijmvlies.

In het kader van geassisteerde voortplanting moet de embryo-overdracht in een cyclus op het optimale tijdstip binnen het implantatievenster plaatsvinden. Dit venster verwijst naar het tijdsbestek waarin het baarmoederslijmvlies   de meest optimale omstandigheden heeft om het embryo te ontvangen.

Deze periode valt bij de meeste vrouwen tussen dag 20-24 van de menstruatiecyclus en duurt doorgaans 4 dagen.

De endometriale ontvankelijkheidstest als bepalende factor

De ER Map of endometriale ontvankelijkheidstest evalueert de expressie van 48 genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de endometriale ontvankelijkheid en maakt het mogelijk de endometriale status in vier categorieën in te delen:

– Ontvankelijk: Het baarmoederslijmvlies bevindt zich op het optimale punt in de cyclus om embryo’s te laten innestelen.

– Pre-ontvankelijk: Het baarmoederslijmvlies is nog niet op dit punt, dat wil zeggen dat deze cyclus een vervroegd implantatievenster heeft.

– Post-ontvankelijk: Het betekent dat het baarmoederslijmvlies al in het stadium voor een optimale innesteling van het embryo is, wat wil zeggen dat venster verlaat is.

– Niet-ontvankelijk: Op dit moment in de cyclus is het baarmoederslijmvlies niet op een punt dat dicht bij het implantatievenster ligt.

Op die manier kunnen verschuivingen van het implantatievenster, die voorkomen bij 20-25% van de vrouwen met implantatiefalen, worden opgespoord, waardoor een gepersonaliseerde overdracht kan worden uitgevoerd en de kans op zwangerschap kan worden vergroot.

In tegenstelling tot andere endometriale evaluatietests, omvat de ER Map-test de evaluatie van immuunresponsgenen die rechtstreeks verband houden met het implantatieproces.

Hoe wordt deze test uitgevoerd?

De test wordt uitgevoerd door middel van een endometriale biopsie met een Cornier-pipet die via de vagina in de baarmoederholte wordt ingebracht. Vervolgens wordt er een monster van het baarmoederslijmvliesweefsel genomen waarop een genetische analyse wordt uitgevoerd.

Afhankelijk van de resultaten van de ontvankelijkheidstest zou het moment van overdracht op een “geïndividualiseerde” manier kunnen worden gewijzigd. Momenteel wordt geschat dat 20% van de gevallen van implantatiefalen van het embryo te wijten is aan een verschoven implantatievenster.

Implantatiefalen van het embryo

De Immunologische test

Zodra embryonale en/of endometriale factoren zijn uitgesloten, wordt aanbevolen de endometriale ontvankelijkheidsanalyse met deze test te voltooien om een nauwkeurige diagnose te verkrijgen. De immunologische test of Im MAP helpt onze deskundigen om de oorzaken van mislukte innestelingen en herhaalde miskramen vast te stellen.

De eerste stap is het uitvoeren van een endometriale biopsie tijdens de luteale fase en een bloedonderzoek om de immunotherapie op te volgen. De verkregen monsters worden geanalyseerd met behulp van flowcytometrie, een biofysische techniek die wordt gebruikt om immuunmarkers op te sporen en celtellingen uit te voeren.

Als de immunologische tests een abnormaal niveau van immuuncellen aantonen, wordt een immunotherapie op maat van de patiënt aanbevolen om de reproductieve resultaten te verbeteren.

 

 

Voor wie zijn deze tests aangewezen?

Volgens Dr. Oliver Pack, vruchtbaarheidsspecialist bij IVF-Life Alicante, “hebben we het over twee verschillende soorten tests. ER Map wordt niet aanbevolen voor alle patiënten, tenzij ze meerdere mislukte implantaties hebben gehad. Het is immers een feit dat de endometriale ontvankelijkheid een van de bepalende factoren is voor een succesvolle implantatie”.

“Wat de IM Map betreft, spelen vele factoren een rol en er worden momenteel veel studies verricht naar de doeltreffendheid ervan. Wij weten dat immunologische factoren de innesteling van embryo’s kunnen beïnvloeden en daarom bevelen wij deze test aan wanneer andere factoren reeds zijn uitgesloten en er een vermoeden is van een verstoord evenwicht op immunologisch niveau. Met deze test analyseren wij of er natural-killercellen , Th- en Treg-lymfocyten of hoge b-lymfocyten zijn die een impact kunnen hebben”.

Is er wetenschappelijk bewijs dat het uitvoeren van de test rechtvaardigt?

De endometriale ontvankelijkheidstest heeft van meet af aan te kampen gehad met een aantal beperkingen in verband met de toepassing ervan in de dagelijkse medische praktijk.

Op grond van de resultaten van verschillende studies kan met grote zekerheid worden gesteld dat de test niet zonder onderscheid bij alle patiënten moet worden toegepast. De rol ervan moet worden geëvalueerd bij patiënten met herhaaldelijk implantatiefalen na verschillende in-vitro-fertilisatiebehandelingen of met geassocieerde aandoeningen zoals endometriose  of adenomyose.

Het is aangetoond dat het aantal zwangerschappen na een endometriale ontvankelijkheidstest zoals de ER Map met 40% is toegenomen.

Uit de studie van het immunologische proces rond de innesteling van embryo’s weten we dat een dialoog tussen maternale en foetale cellen noodzakelijk is voor een geslaagde zwangerschap. Sommige recente studies hebben aangetoond dat veranderingen in dit evenwicht leiden tot het optreden van complicaties tijdens de zwangerschap.

Implantatiefalen van het embryo

Andere geavanceerde technieken om het percentage van geslaagde innestelingen te verhogen 

Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn er verschillende studies die deze juiste communicatie tussen het embryo en de baarmoeder helpen tot stand te brengen.

  • PGT – Pre-implantatie Genetische Diagnostiek: Analyses die op het embryo worden uitgevoerd om de overdracht van ernstige genetische of chromosomale ziekten op de toekomstige baby op tesporen en te voorkomen voordat het embryo in de baarmoeder van de moeder wordt geplaatst. Hiermee helpen we de kwaliteit van de embryo’s te verbeteren, een van de belangrijkste factoren voor het slagen van de implantatie.
  • Hysteroscopie: Deze test wordt vooral uitgevoerd wanneer er een vermoeden is van een baarmoederaandoening of wanneer er moeilijkheden zijn om d.m.v. een vruchtbaarheidsbehandeling een zwangerschap te bereiken. Deze techniek maakt een directe visualisatie van de endometriumholte mogelijk om de morfologie en functie ervan te bestuderen.

Communicatie en vertrouwen zijn essentieel bij reproductieve behandelingen

Over het algemeen hebben patiënten die voor dit soort technieken kiezen al herhaaldelijk implantatiefalen van het embryo of miskramen meegemaakt op hun weg om zwanger te geraken, en het is een feit dat er verschillende redenen zijn waarom de innesteling van een embryo kan mislukken.

Daarom weten we bij IVF-Life dat de communicatie met onze specialisten tijdens de behandeling voor onze patiënten het allerbelangrijkste is. Zij zijn het die u adviseren over welke diagnostische tests voor u geschikt zijn, met een gemeenschappelijk doel: het succes van de behandeling bereiken.

Het is normaal dat u in dit technologische tijdperk informatie zoekt op het internet, dat doen we allemaal in eerste instantie, maar vergeet niet dat de bijzonderheden van elke persoon of koppel maken dat geen twee gevallen hetzelfde zijn.

Als u vragen heeft over welke testen en welke behandeling voor u geschikt is, maak dan een afspraak met onze specialisten in geassisteerde voortplanting. Zij kunnen u helpen een volledige diagnose te stellen, een van de sleutels tot het succes van elke vruchtbaarheidsbehandeling.