Blog

implantation bleeding

Implantatiebloeding: Hoe kan ik het herkennen?

Een op de drie vrouwen heeft te maken met implantatiebloeding. Tussen de eerste en de tweede week van de zwangerschap hebben ze een licht bloedverlies, dat wordt veroorzaakt wanneer het embryo zich nestelt in de baarmoederwand. Dit kan een van de eerste duidelijke tekenen van zwangerschap zijn.

Het kan ook een angstig moment zijn voor wie probeert een kind te krijgen, aangezien het onterecht kan worden verward met het begin van de volgende menstruatie.

Junie is de maand van de onvruchtbaarheid en via de blog van IVF-Life willen we proberen alle twijfels de wereld uit te helpen over dit zo belangrijke onderwerp voor hen die zwanger wensen te worden, of het nu is aan de hand van de geneeskunde en In-vitrofertilisatie of niet.

Wat is een implantatiebloeding?

Tijdens de eerste weken van de zwangerschap heeft de baarmoeder een sterke doorbloeding. Wanneer het embryo zich aan het baarmoederslijmvlies hecht, dat dikker is geworden om het embryo te ontvangen, kunnen er enkele bloedvaten scheuren waardoor er zich een lichte vaginale bloeding voordoet.

Niet alle zwangere vrouwen hebben te maken met implantatiebloeding en als ze het bij één zwangerschap hebben gehad, betekent dit niet dat dit bij al hun zwangerschappen het geval zal zijn.

Dit kan bij vrouwen met een moederwens tot ongerustheid en stress leiden, aangezien het kan worden verward met het begin van de volgende menstruatie.

Wanneer doet de implantatiebloeding zich voor?

De eicel en de zaadcel komen samen in de eileider, waarna zich de bevruchting voordoet. De bevruchte eicel komt nadien in de baarmoeder terecht. Dan begint een celdelingsproces tot de blastocyste is gevormd (dag 5-6 van de bevruchting). Eenmaal in de baarmoeder, moet het embryo om van een zwangerschap te spreken zich innestelen in het baarmoederslijmvlies van de toekomstige moeder.

Dit proces duurt ongeveer tien tot veertien dagen na de bevruchting, waardoor de lichte bloeding kan worden verward met het begin van de menstruatie.

Hoe kan ik een implantatiebloeding onderscheiden van menstruatie?

Zoals we eerder in dit artikel hebben gezegd, is het niet te verwonderen dat de implantatiebloeding wordt verward met het begin van de volgende menstruatie, aangezien de bloeding zich in de eerste weken van de zwangerschap voordoet.

Hoewel het op dat ogenblik moeilijk is om er een onderscheid tussen te maken, zijn er nog andere factoren die ons kunnen helpen om eenvoudig te bepalen dat het een bloeding betreft wegens de correcte innesteling van het embryo in de baarmoederwand.

Een aspect om rekening mee te houden is de hoeveelheid. De bloeding die zich voordoet wanneer het embryo zich vasthecht aan de baarmoederwand is veel lichter dan die van de menstruatie. Het kan gaan van een druppel tot een lichte bloeding. Het is waar dat de hoeveelheid aan het begin van de menstruatie ook doorgaans gering is. Toch neemt de menstruatiebloeding elke dag toe.

De kleur kan ons ook helpen om een onderscheid te maken tussen de twee bloedingen. Bij een implantatiebloeding is het bloed doorgaans donkerder, in tegenstelling tot de felle rode kleur van het bloed bij de menstruatie.

In vergelijking met de menstruatie duurt de implantatiebloeding ook minder lang. Terwijl de hoeveelheid bloed bij de menstruatie dag na dag toeneemt, duurt een implantatiebloeding slechts enkele uren tot hoogstens drie dagen. Nog een sleutelfactor is de textuur, die doorgaans dunner en lichter is.

Het is zo dat elke vrouw uniek is, net zoals de symptomen die ze vertoont en de bloeding die ze bij elke menstruatie heeft. Daarom is het belangrijk om andere soorten symptomen in het oog te houden die erop kunnen wijzen dat het om het begin van een zwangerschap gaat.

Zwangerschapssymptomen zoals: de gevoeligheid van de borsten, misselijkheid op bepaalde uren, vermoeidheid of de voortdurende behoefte om naar het toilet te gaan kunnen erop wijzen dat de zo gewenste zwangerschap een feit is.

Hoe kunt u bevestigen dat u werkelijk zwanger bent?

Het eenvoudigste is een zwangerschapstest in urine te doen. Het nadeel is dat het nog wat vroeg kan zijn om een positief resultaat te krijgen. Dergelijke tests detecteren de waarde van het hormoon hCG (humaan choriongonadotrofine) pas later, dus als de test niet op het juiste moment wordt gedaan, kan het resultaat vals-negatief zijn hoewel het embryo zich heeft ingenesteld.

Het juiste moment voor een correcte zwangerschapstest in urine is wanneer er enkele dagen vertraging bij de menstruatie zijn.

Het hormoon hCG, ook gekend als Beta-hCG, wordt door het embryo afgescheiden wanneer het zich in de baarmoederwand nestelt. De meting van de Beta-hCG waarde is een betrouwbare indicator om te evalueren of er al dan niet sprake is van een zwangerschap.

In centra voor geassisteerde voortplanting zoals IVF-Life, wordt de waarde van het hormoon hCG tien dagen na de embryoterugplaatsing naar de patiënte gemeten aan de hand van een bloedanalyse. Om te kunnen bevestigen dat de zwangerschap gunstig verloopt, moet de waarde van het hormoon exponentieel toenemen tijdens het eerste trimester.

Deze periode tussen de embryoterugplaatsing of inseminatie en het resultaat wordt de beta-wachttijd genoemd. Dit is meestal de moeilijkste periode voor patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. Het betreft een bloedanalyse die hun leven kan veranderen.

Wat moet ik doen bij een bloeding?

Als u een vruchtbaarheidsbehandeling hebt gevolgd, raden we eerst aan de medicatie voort te zetten en contact op te nemen met ons patiëntenzorgteam zodat een van onze gespecialiseerde vruchtbaarheidsartsen kan evalueren of alles normaal verloopt en u de te volgen stappen kan toelichten.

Als u echter geen enkele behandeling hebt gevolgd en u twijfels hebt, raadpleegt u best uw gynaecoloog zodat deze kan vaststellen welke bloeding het betreft. Wij nodigen u uit om uw casus geheel vrijblijvend te bespreken met een van onze specialisten.