Blog

ICSI

ICSI: Geassisteerde voortplantingstechnieken

Het verstrijken van de jaren heeft een drastische invloed op de eierstokreserve van de vrouw, en hoewel er bij de man nooit een einde komt aan de productie van geslachtscellen, hebben talrijke studies aangetoond dat de kwaliteit van het sperma wel afneemt naarmate de man ouder wordt.

Leonor Ortega, laboratoriumdirectrice van de groep IVF-Life vertelt ons over de geassisteerde voortplantingstechniek ICSI die in de kliniek IVF-Life in 95% van de gevallen wordt gebruikt.

ICSI of intracytoplasmatische spermatozoön injectie

De intracytoplasmatische spermatozoön injectie (ICSI) is een geassisteerde voortplantingstechniek waarmee we een spermatozoïde in het cytoplasma van de eicel kunnen brengen om een bevruchting uit te lokken.

Bij de ICSI-techniek selecteert het embryologisch team de beste spermatozoïde om die vervolgens in de te bevruchten eicel te injecteren. Deze bevruchtingstechniek wordt doorgaans gebruikt wanneer de geslachtscellen een afwijking vertonen.

Soms, als er een groot aantal kwaliteitsvolle eicellen bestaan, besluiten embryologen om de gemengde bevruchtingstechniek te gebruiken, waarbij de helft van de eicellen via conventionele IVF worden bevrucht en de andere helft via ICSI.

 

Wat zijn de criteria om de beste spermatozoïde te selecteren?

Om het succes van de techniek te waarborgen, selecteert de specialist de zaadcellen die het hoogste bevruchtingsvermogen vertonen op basis van hun morfologie en verplaatsingssnelheid.

In de vruchtbaarheidskliniek van Alicante voeren Leonor Ortega en haar laboratoriumteam een spermacapacitatie en soms ook een geavanceerde sperma-analyse uit die informatie geven over de concentratie, motiliteit en morfologie van de spermatozoïden, maar bovendien ook de moleculaire eigenschappen van het zaad bestudeert.

Deze zaadmoleculen worden onder andere bestudeerd via de fragmentatie van het sperma-DNA of apoptose:

  • DNA-fragmentatietest: hiermee kan men het percentage van kapot genetisch materiaal in de spermatozoïde berekenen. Waarden boven 25% wijzen erop dat de bevruchtingscapaciteit van de zaadcel is aangetast.
  • Apoptose of geprogrammeerde dood van de cellen geeft ons een idee van de vitaliteit ervan. Als het percentage apoptotische cellen hoog is, moeten deze cellen uit het monster worden verwijderd voordat verder wordt gegaan met de bevruchting.

In alle laboratoria van de groep kunnen er geavanceerde sperma-analyses, inclusief bovenvermelde tests, worden uitgevoerd.

Meer informatie aanvragen

Slaagkansen van ICSI

Er zijn verschillende overtuigingen of redenen waarom sommige patiënten nog steeds kiezen voor de klassieke of conventionele IVF-techniek, waarbij het sperma in een petrischaaltje zelf de eicel moet bevruchten. Dat is bij ons niet het geval, aangezien 95% van de patiënten van IVF-Life een in-vitrofertilisatiebehandeling via ICSI doen.

“Af en toe voeren we ook gemengde bevruchting uit als de eierstokken van hoge kwaliteit zijn. Hierbij wordt de helft van de geslachtscellen via conventionele IVF en de andere helft via ICSI verwerkt. Uit de resultaten blijkt dat, als er geen bijkomende problemen zijn, de bevruchting bij beide procedures zeer vergelijkbaar is.” Verduidelijkt Leonor Ortega.

De slaagkansen van beide technieken variëren naargelang:

  • De vaardigheden van de embryoloog.
  • De oorzaak van de onvruchtbaarheid van de vrouw of het koppel.
  • De kwaliteit van de geslachtscellen, zowel de eicellen als de zaadcellen.

Met de ICSI-techniek kunnen eicel en zaadcel echter rechtstreeks worden samengebracht, wat de bevruchting vergemakkelijkt. Een spermacel met een lage beweeglijkheid of een slechte morfologie zou zijn doel moeilijker op natuurlijke wijze of met de conventionele techniek bereiken.

Verschillen tussen IVF en ICSI

Hoewel beide technieken voor geassisteerde voortplanting in het laboratorium worden uitgevoerd, bestaan er enkele verschillen waar de patiënten rekening mee moeten houden:

ICSI werd ontwikkeld voor de behandeling van gevallen van ernstige onvruchtbaarheid bij mannen, wanneer kunstmatige inseminatie of conventionele IVF niet tot implantatie leidden. De ICSI-techniek wordt nu algemeen gebruikt in veel klinieken, waaronder de klinieken van de IVF-Life groep.

Het voornaamste verschil zit in het samenbrengen van de eicel en de zaadcel.

Bij conventionele IVF wordt de eicel samen met een druppel sperma met miljoenen spermatozoïden erin in een petrischaal geplaatst. Een van die spermatozoïden zal dan zelf de eicel bevruchten. Deze techniek moet worden uitgevoerd met sperma van goede kwaliteit. De interventie van de embryoloog is minimaal.

Bij de ICSI-techniek is de interventie van de specialist echter veel groter. Deze moet immers de beste spermatozoïde selecteren en die, na de uitvoering van een spermacapacitatie, rechtstreeks in de eicel introduceren met behulp van een hoogwaardige micro-injector.

Een ander verschil tussen de technieken is het wegnemen van de steuncellen rond de eicel.

Zoals u weet, zitten er rond de eicel cellen die de spermatozoïde moet binnendringen om de bevruchting te bewerkstellingen. Met de ICSI-techniek elimineert de embryoloog deze cellen van de cumulus die de corona radiata vormen om de bevruchting te vergemakkelijken.

Bij conventionele IVF worden deze cellen na de bevruchting verwijderd, op dag 1, bij het beoordelen of de bevruchting heeft plaatsgevonden.

ICSI

Voor wie is deze behandeling aangewezen?

Hoewel het een techniek is die gekozen werd voor patiënten met afwijkende zaadkenmerken (concentratie, beweeglijkheid of een afwijkende morfologie), voor personen die een vasectomie hebben gedaan of patiënten die een chemo- of bestralingstherapie hebben ondergaan, wordt ze ook gebruikt bij patiënten met eicellen van slechte kwaliteit of waarbij eerdere bevruchtingspogingen mislukt zijn.

In deze gevallen is het wel noodzakelijk om een intracytoplasmatische spermatozoön injectie uit te voeren.

In sommige laboratoria kunnen de patiënten zelf de voortplantingstechniek kiezen die ze willen gebruiken. In onze klinieken kiezen we er echter voor om al onze patiënten al onze aandacht en een volledig gepersonaliseerde behandeling te geven.

Er is niet noodzakelijk een verband tussen onvruchtbaarheid en gezondheid. Een perfect gezonde man kan spermatozoïden van slechte kwaliteit produceren die een natuurlijke zwangerschap onmogelijk maken.

Volgens de directrice van het laboratorium, “hebben we bij IVF-Life doorgaans een voorkeur voor de ICSI-methode aangezien we, bovenop alle voordelen van deze techniek, vermijden dat een onregelmatigheid tot een implantatiefalen leidt.”

Is er een verschil tussen de procedure voor ICSI en die voor een conventionele IVF?

Nee, de procedure voor ICSI is dezelfde als die voor een klassieke in-vitrofertilisatie. In grote lijnen zijn de belangrijkste stappen in beide technieken de volgende:

Bij IVF-Life zijn we ons volledig bewust van de emotionele en psychologische moeilijkheden als men een gezin wil stichten en dit niet lukt.

Een vruchtbaarheidsbehandeling beginnen, is niet eenvoudig en daarom geven we u de mogelijkheid om een online eerste gesprek te reserveren om alle twijfels over uw concrete situatie op te lossen. Vul hiervoor dit formulier in.