Blog

herhaalde miskraam

Herhaalde miskramen: hoe kan ik het voorkomen?

Herhaalde miskramen zijn een van de voornaamste redenen waarom patiënten op consult komen bij een gespecialiseerde vruchtbaarheidsarts. Ongeveer 20-25% van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. Onder miskraam verstaan we de ongewenste beëindiging van een zwangerschap vóór de 20ste zwangerschapsweek. Bij opeenvolgende miskramen hebben we het over herhaalde miskramen.

Hoewel de medische gemeenschap het nog niet volledig eens is over de definitie, wordt onder herhaalde miskramen 3 of meer ongewenste beëindigingen van een zwangerschap vóór de 20ste zwangerschapsweek verstaan. Volgens sommigen hoeven het niet eens opeenvolgende miskramen zijn, aangezien de geboorte van een levende baby vóór of tussen de miskramen lijkt de waarschijnlijkheid van een nieuwe miskraam niet te verminderen. Er is ook geen consensus over het aantal miskramen dat het opstarten van een onderzoek rechtvaardigt.

Bij IVF-Life zijn we van mening dat moet worden voorkomen dat de patiënte dit pijnlijke verlies moet lijden en daarom vinden we het noodzakelijk om studies uit te voeren om op het probleem te anticiperen of te voorkomen dat het zich opnieuw voordoet en zo nog meer pijn te vermijden in een toch al delicaat proces.

Welke verschillende soorten ongewenste zwangerschapsbeëindigingen bestaan er?

De meeste miskramen doen zich vóór de 12de zwangerschapsweek voor, met andere woorden in het eerste trimester. Ze kunnen worden ingedeeld volgens het ogenblik waarop ze zich voordoen.

  • Biochemische miskraam doet zich voor voordat de vruchtwaterzak zichtbaar is met een echografie.
  • Vroege miskraam doet zich vóór de 10de zwangerschapsweek voor.
  • Late miskraam doet zich tussen de 11de en 20ste zwangerschapsweek voor.
  • Premature bevalling doet zich voor bij het verlies van de foetus na de 20ste zwangerschapsweek.

 

Wat zijn de oorzaken van herhaalde miskramen?

Wanneer een patiënte twee miskramen heeft gehad, bedraagt de waarschijnlijkheid van een nieuwe miskraam 24-30%, terwijl dit percentage na de derde miskraam stijgt tot 30-33%. Er zijn twee soorten oorzaken die aanleiding geven tot herhaalde miskramen: de bekende en de onbekende oorzaken.

De bekende oorzaken zijn:

Oorzaken die te wijten zijn aan de genetica van het embryo, zoals afwijkingen in het karyotype van de ouders en chromosoomafwijkingen wegens de gevorderde leeftijd van de moeder en/of afwijkingen van het sperma. Steeds meer studies wijzen op een toename van de kans op een miskraam wanneer de vader ouder is dan 45 jaar.

Immunologische afwijkingen of bloedstollingsproblemen bij de toekomstige moeder, zoals het antifosfolipidensyndroom, behoren tot de voornaamste bekende oorzaken van miskramen.

Infecties tijdens het 1ste trimester, zoals cytomegalovirusinfectie, de bekende toxoplasmose of rodehond, kunnen ook een directe aanleiding van een miskraam zijn.

Andere eenvoudig identificeerbare redenen van miskramen kunnenmisvormingen van de baarmoeder, la cervicale insufficiëntie of zelfs de aanwezigheid van myomen in de baarmoederholte zijn.

Wat betreft de onbekende oorzaken weten we dat bij een hoog percentage herhaalde miskramen geen oorzaak aan het licht komt.

 

Hoe kunnen we herhaalde miskramen voorkomen?

Om te voorkomen dat er zich nog ongewenste zwangeschapsbeëindigingen voordoen, moeten we verschillende onderzoeken uitvoeren en alle factoren evalueren:

We onderzoeken eerst de karyotypes in het bloed van de ouders. Soms kan er een PGT-SR (Engelse afkorting van Preimplantation Genetic Testing for structural diseases) worden uitgevoerd om een preimplantatie genetische diagnose te stellen en zo structurele afwijkingen uit te sluiten. Sommige van die chromosoomafwijkingen brengen de levensvatbaarheid van het embryo in gevaar, waardoor het zich niet kan innestelen met een miskraam tot gevolg, terwijl andere aanleiding geven tot een ziekte bij de toekomstige baby.

Ook kunnen we de Pre-implantatie genetische test voor aneuploïdie PGT-A uitvoeren. Aan de hand van een niet-invasieve biopsie van het embryo doen we een genetisch onderzoek om aneuploïdieën op te sporen die verband houden met de gevorderde leeftijd van de moeder en/of afwijkend sperma. Op die manier kunnen we de embryo’s selecteren met de meeste mogelijkheden om zich in te nestelen voor een levensvatbare zwangerschap.

Voorts moeten serologieën worden uitgevoerd in het begin en vóór de behandeling, om de hierboven vermelde aandoeningen zoals rodehond, cytomegalovirus of toxoplasmose uit te sluiten.

We doen een onderzoek op basis van echografieën of hysterosalpingografie(HSG) – een test om de baarmoedervorm te evalueren en na te gaan of de eileiders doordringbaar zijn – om misvormingen van de baarmoeder en/of myomen uit te sluiten.

Bovendien is het belangrijk een onderzoek naar trombofilie of bloedstollingsstoornissen te doen, aangezien hierdoor bloedklonters of -stolsels kunnen ontstaan.

Nog een uitstekend hulpmiddel tegen herhaalde miskramen is de ER Map ontvankelijkheidstest van het baarmoederslijmvlies. De ER Map test maakt het mogelijk om de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies te analyseren en zo de beste dag te kiezen voor de embryoterugplaatsing. Uit recente studies blijkt immers dat de toestand van het baarmoederslijmvlies nagenoeg even belangrijk is als de kwaliteit van het embryo voor een succesvolle innesteling.

Overige risicofactoren

Er zijn nog factoren die de ontwikkeling van een zwangerschap in het gevaar brengen, waardoor het percentage miskramen en complicaties tijdens de zwangerschap toeneemt. Een voorbeeld zijn: zwaarlijvigheid van de moeder, aandoeningen die daaruit voortvloeien zoals hoge bloeddruk of diabetes, en ook meervoudige zwangerschap. Daarom beschikken we bij IVF-Life over voldoende technologie en ervaring om één enkel embryo terug te plaatsen zonder in te boeten op ons ons succespercentage.

Anderzijds vragen onze patiënten ons vaak naar oorzaken zoals de levenskwaliteit en stress, en hoewel de studies geen doorslaggevende conclusies bieden, lijken dergelijke levensstijlen rechtstreeks verband te houden met miskramen. Daarom raden we tijdens de eerste weken, vooral na de terugplaatsing en na bevestiging van de innesteling en de zwangerschap, aan een lichamelijk en geestelijk zo gezond mogelijk leven te lijden.

Elk proces op maat

Bij IVF-Life zijn we ervan overtuigd dat ons vermogen om elke patiënt een voortplantingsantwoord te geven ligt in het feit dat we elk proces persoonlijk aanpassen. Daarom geloven we niet in algemene formules en zetten we in op behandelingsplannen die zijn aangepast aan de behoeften van elke patiënt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Informatie over in-vitrofertilisatie