Blog

Endometriose en zwanger worden|Endometriose en zwanger worden

Endometriose en zwanger worden: Kan ik een baby krijgen?

Wist u dat endometriose en vruchtbaarheid met elkaar in verband kunnen staan? Het is een van de redenen waarom een vrouw niet zwanger kan worden.

De hevige menstruatiepijn waar veel vrouwen mee te maken hebben, is een stille ziekte die in 30-50% van de gevallen kan leiden tot onvruchtbaarheid. We spreken met de vruchtbaarheidsspecialisten van IVF-Life over endometriose en zwangerschap.

Laten we beginnen bij het begin: wat is endometriose?

Endometriose is een chronische goedaardige aandoening die relatief vaak voorkomt. Volgens gynaecologische deskundigen heeft ongeveer 15% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd ermee te maken en het bestaat in het verschijnen van weefsel van het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder.

We kunnen verschillende gradaties van endometriose onderscheiden: minimaal, mild, matig en ernstig, bij geassisteerde voortplanting worden deze respectievelijk stadium I, II, III en IV genoemd.

In het eerste stadium is er sprake van oppervlakkige aanhechtingen en vastzettingen aan de eierstok en in de het laatste stadium zijn de vastzettingen diep en nemen de endometriomen een groot deel van de eierstok in. In veel gevallen zijn het hechte aanhechtingen die verder gaan dan enkel het voortplantingsstelsel.

Het voornaamste symptoom is pijn, vooral tijdens de menstruatie. Hoewel de aandoening nog niet kan worden genezen, zijn er verschillende behandelingen om de symptomen te verminderen, gaande van pijnstillers tot chirurgie. Bovendien is het zeer belangrijk op te merken dat vrouwen die eraan lijden, vruchtbaarheidsproblemen kunnen krijgen.

Wat zijn de oorzaken?

Een van de voornaamste problemen van endometriose is dat de oorzaken onbekend zijn. Zowel de laesies die ontstaan als de symptomen van patiënten met endometriose zijn behandelbaar en kunnen zelfs verdwijnen. Toch is het onmogelijk de oorsprong van de ziekte te achterhalen, waardoor de laesie zich mogelijk opnieuw en zelfs herhaaldelijk zal voordoen.

Er zijn wel een aantal theorieën die de oorzaken van endometriose proberen te verklaren:

  1. Retrograde menstruatie: Fundamenteel om pathologieën te verklaren in de context van baarmoedermisvormingen. Volgens deze theorie zouden stukjes baarmoederslijmvlies van de menstruatieperiode zich via de eileiders verplaatsen naar het buikvlies en de eierstokken. Hier gaan deze stukjes zich in het weefsel vasthechten, waardoor endometriose ontstaat
  2. Coeloommetaplasie: Weefsel uit het buikvlies wordt baarmoederslijmvliesweefsel op plaatsen waar het niet thuishoort.
  3. Immunologisch: Verstoringen van het immuunsysteem. Dit zou ertoe leiden dat kleine concentraties baarmoederslijmvlies die in verschillende weefsels verschijnen, worden getolereerd en klinische of subklinische endometriose veroorzaken.Dit zijn de theorieën die de redenen onderbouwen waarom 170 miljoen vrouwen wereldwijd aan endometriose lijden. Het onderzoek naar endometriose loopt verder.In Spanje hebben we de ADAEC, ofwel nationale vereniging van mensen met chronische endometriose, die werd opgericht door getroffen vrouwen uit heel Spanje om de ziekte een stem te geven.Als vruchtbaarheidsspecialisten moeten wij vrouwen bewust maken van hun gezondheid: menstruatie mag niet invaliderend zijn en als dat wel het geval is, is er een probleem.

Waarom beïnvloedt endometriose het zwanger worden?

Zoals u al weet, is er sprake van endometriose wanneer het weefsel dat de binnenkant van de baarmoeder bedekt buiten de baarmoeder groeit. 30 tot 50% van de gevallen van endometriose veroorzaken onvruchtbaarheid, m.a.w. “conventioneel” zwanger worden wordt bemoeilijkt.

Op het gebied van Voortplantingsgeneeskunde gaan onvruchtbaarheid en endometriose vaak hand in hand. De aandoening kan verschillende gevolgen hebben:

  • Littekens in de eileiders of eierstokken
  • Giftigheid voor de spermatozoïden en de eicel
  • Wijzigingen in het baarmoederslijmvlies die de innesteling van embryo’s beïnvloeden
  • Endocriene stoornissen die de kwaliteit van de ovulatie verminderen.

Hoe wordt endometriose vastgesteld?

Het is niet eenvoudig om de aandoening vast te stellen. Het duurt gemiddeld 8 jaar voordat specialisten de ziekte diagnosticeren. Daarom willen we er bij IVF-Life op wijzen hoe belangrijk een voorafgaand onderzoek van de vrouwelijke vruchtbaarheid  is als u moeder wenst te worden.

De definitieve diagnose wordt doorgaans bevestigd met een vaginale echografie en in gevallen van ernstige endometriose met een laparoscopie. Dat is een minimaal invasieve test waarmee cysten (ook endometriomen of chocoladecysten genoemd) of de aanwezigheid van bekkenvastzettingen kunnen worden vastgesteld.

Bovendien bestaat er een bloedtest om de niveaus van de Ca 125-proteïne te analyseren. Dit is een tumormarker die hoog kan zijn bij sommige vormen van kanker en andere aandoeningen zoals endometriose I en II. Dit wordt echter niet als relevant beschouwd om endometriose op te sporen, aangezien de waarden kunnen variëren door de aanwezigheid van myomen, eierstokkanker of de menstruatie zelf.

Hoe wordt endometriose behandeld als ik zwanger wil worden?

Hoewel het vaakst voorkomende symptoom menstruatiepijn is, doorgaans tijdens de menstruatie, is dit niet altijd zo. Soms zijn de symptomen verwarrend of is er zelfs helemaal geen sprake van pijn, wat het geval is bij asymptomatische vrouwen. Andere, niet-gynaecologische symptomen kunnen buikpijn, rugpijn of pijn bij het urineren zijn.

Specialisten kiezen aanvankelijk voor minder invasieve medische behandelingen dan chirurgie. Afhankelijk van de graad van endometriose die de vrouw heeft en haar voornemen om zwanger te worden, zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Een behandeling met pijnstillers
  • Voorbehoedsmiddelen
  • Hormonale en niet-hormonale therapieën.

In ieder geval verbeteren alle behandelingen de symptomatologie van veel patiënten. Mijn bekijkt het verloop van de aandoening en neemt een beslissing na analyse van de reactie op de behandeling.

Anderzijds is chirurgie bedoeld voor vrouwen die niet reageren op de initiële behandeling of vrouwen waarvan ook andere organen zijn aangetast.

Het is mogelijk dat de vruchtbaarheidsspecialist een laparoscopie aanraadt alvorens de behandeling te starten om zo het succespercentage van een zwangerschap in het geval van endometriose te verhogen.

Tot slot mogen we de psychologische gevolgen van deze ziekte niet vergeten. De levenskwaliteit van veel vrouwen met endometriose wordt aangetast door depressies en angsten als gevolg van pijn in het bekken.

Het gebrek aan onderzoek en de maatschappij zelf, die niet weet hoe veel een vrouw met endometriose werkelijk lijdt, tot het punt van onvruchtbaar te worden, helpt ook niet.

Welke vruchtbaarheidsbehandelingen zijn mogelijk bij vrouwen met endometriose?

Afhankelijk van de graad van de aandoening kunnen geassisteerde voortplantingstechnieken een antwoord bieden om zwanger te worden.

Een van de geassisteerde voortplantingsbehandelingen met de beste resultaten voor patiënten met endometriose is in-vitrofertilisatie, zowel conventionele IVF als ICSI. Dit is ook de geschikte optie wanneer kunstmatige inseminatie geen oplossing heeft geboden.

We moeten er echter op wijzen dat een chirurgische ingreep het gezonde weefsel kan beschadigen en de vruchtbaarheid verder kan aantasten. In deze gevallen is het mogelijk om over te gaan tot een behandeling met eiceldonatie.

Endometriose en zwanger worden

Een zwangerschap verbetert de symptomen van endometriose omdat er tijdens de zwangerschap geen menstruatiecyclus is, aangezien de hormonen die de eisprong regelen niet langer worden afgescheiden. De eierstokken produceren namelijk geen oestrogeen en de hormonen die de groei en ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies bevorderen, blijven op een laag peil.

Aangezien endometriose een progressieve ziekte is die de vruchtbaarheid van de vrouw aantast, bevelen wij als specialisten doorgaans aan de eicellen in te vriezen om de vruchtbaarheid in stand te houden en een zwangerschap tot stand te brengen wanneer de patiënte dat wenst.

Eicelvitrificatie biedt de mogelijkheid om later een zwangerschap tot stand te brengen, ook al is de endometriose verder ontwikkeld en is de eicelvoorraad aangetast. De patiënte kan haar vruchtbare eicellen bewaren vanaf het ogenblik waarop milde of matige endometriose bij haar is vastgesteld.

Het belang om de aandoening vast te stellen.

Het komt vrij vaak voor dat de ziekte wordt gediagnosticeerd bij vrouwen die naar onze vruchtbaarheidsklinieken komen met problemen om zwanger te worden.

Toch is het mogelijk om zwanger te worden ondanks endometriose. Lidia, een van onze patiënten in Alicante, heeft haar droom om een gezin te vormen waar gemaakt dankzij IVF na haar operatie wegens ernstige endometriose.

Als u een gezin wilt stichten en u niet weet waarom u niet zwanger geraakt, kan dat te wijten zijn aan een ziekte zoals endometriose. Aarzel niet om uw geval hier voor te leggen aan onze specialisten in gynaecologie en vruchtbaarheid.