Blog

embryotransfer

Embryotransfer: is het beter om één embryo of meer dan één terug te plaatsen?

Op het gebied van geassisteerde voortplanting is er momenteel een controverse gaande over het embryotransfer en de beslissing om één embryo dan wel meer dan één embryo over te brengen.

In onze vruchtbaarheidsklinieken van de IVF-Life groep bevelen wij de terugplaatsing van één embryo aan omdat wij het risico op een tweelingzwangerschap willen verkleinen zonder de slaagkansen te verminderen. Wij spraken met dokter Estefanía Rodríguez Ferradas, Medisch Codirecteur en Hoofd Onderzoek bij IVF Donostia om in detail uit te leggen wat er komt kijken bij het terugplaatsen van meer dan één embryo in een geassisteerde voortplantingscyclus.

Reproductieve geneeskunde bevordert zwangerschappen

In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen geboren uit moeders die ouder zijn dan 40 jaar, met 63,1% gestegen. Deze vertraging in het moederschap, in combinatie met de afnemende kwaliteit van het sperma van de man, betekent dat steeds meer paren zich tot de voortplantingsgeneeskunde wenden om zwanger te worden. Aangenomen wordt dat het gebruik van deze technieken de oorzaak is van de toename van het aantal meerlingzwangerschappen (het percentage tweelingen ligt natuurlijk rond de 1,4 %), waardoor zowel zwangere vrouwen als pasgeborenen gevaar lopen.

Meer dan één embryo, meer kans op zwangerschap?

Allereerst moet men begrijpen dat het terugplaatsen van één embryo de kans op zwangerschap niet aanzienlijk verkleint. Het is ook nuttig om het verschil tussen “cyclus” en “embryotransfer” te begrijpen.

Als er twee embryo’s tegelijk worden teruggeplaatst, is de kans per terugplaatsing waarschijnlijk groter dan bij een terugplaatsing van één embryo, maar de patiënt die besluit slechts één embryo terug te plaatsen, kan andere embryo’s laten invriezen.

Aan het eind van de cyclus en na het terugplaatsen van de embryo’s die nodig zijn om een zwangerschap te verkrijgen, zullen de uiteindelijke kansen gelijk of groter zijn.

Onze aanbeveling is om embryo’s één voor één over te plaatsen in het blastocyststadium (dag 5 ontwikkeling). Op die manier minimaliseren we het risico op een meerlingzwangerschap en de complicaties die daarmee gepaard gaan. Recente studies hebben aangetoond dat het overbrengen van meerdere embryo’s tegelijk de kansen op zwangerschap niet vergroot, maar ze in het geval van een abnormale immuunrespons zelfs kan verkleinen. Dit soort reacties belemmert de correcte innesteling van het embryo en wanneer het om de transfer van meer dan één embryo gaat, worden ze versterkt en beïnvloeden ze de embryo’s nog meer” verklaart dokter Rodríguez Ferradas.

Verbeteringen in embryotransfertechnieken

In vroeger tijden was het gebruikelijker om twee of zelfs drie embryo’s terug te plaatsen. Tegenwoordig zijn de slaagkansen van voortplantingsbehandelingen veel hoger, zodat er bijna nooit meer dan twee embryo’s worden teruggeplaatst. Bij IVF-Life plaatsen we slechts één embryo terug, omdat we altijd embryo’s in het blastocyststadium terugplaatsen.

Hoe kiezen we het beste embryo en het beste moment om het te implanteren?

Om het beste embryo te selecteren, beslissen onze embryologen op basis van een reeks criteria, zoals:

  • Het aantal en het uiterlijk van de cellen waaruit het embryo is opgebouwd (morfologische),
  • Hun snelheid van celdeling (kinetische),
  • Chromosomale samenstelling (genetische).

Dankzij de technologische vooruitgang zijn de instrumenten die embryologen gebruiken om deze criteria te selecteren, aanzienlijk verbeterd, wat heeft geleid tot betere implantatiepercentages en meer gezonde geboorten bij de transfer van één enkel embryo.

Technieken zoals time-lapse , de endometrium receptiviteitstest (ER MAP) en de pre-implantatie genetische test (PGT)  helpen bij de voortdurende verbetering om het beste embryo te selecteren en de embryotransfer op het beste moment uit te voeren.

embryotransfer

“Naast embryoselectie, vertrouwen we ook op de endometriumfactor. We kunnen geen embryo terugplaatsen wanneer we maar willen. Om een embryotransfer uit te voeren, moeten we een reeks stappen uitvoeren om de baarmoeder voor te bereiden, zodat het embryo zich correct kan innestelen en voor de duur van de zwangerschap “vastgehecht” blijft,” bevestigt dokter Rodríguez Ferradas.

Zijn er gevallen waarin we meer dan één embryo terugplaatsen?

Elke patiënt is uniek en we doen steeds een persoonlijke beoordeling van elk geval. In het geval van patiënten waarbij we op dag 3 embryo’s terugplaatsen, is het feit dat we meer dan één embryo terugplaatsen iets dat we met de patiënten bespreken, omdat we begrijpen dat het terugplaatsen van twee embryo’s van die kwaliteit niet betekent dat beide embryo’s het blastocyststadium zullen hebben bereikt en tot een succesvolle zwangerschap zullen leiden. Daarom kunnen twee embryo’s worden teruggeplaatst met de gedachte dat slechts één ervan het blastocyststadium heeft bereikt. Strikt gezien is een dubbele transfer is in zo’n geval niet onverstandig, maar de beslissing wordt samen met de patiënt genomen.

Het risico van meerlingzwangerschappen

Wanneer we het hebben over blastocysten, wat embryo’s zijn die het proces van embryoselectie hebben doorlopen en waarvan we weten dat ze in staat zijn om zich in te nestelen en een baby te verwekken, raden we altijd het overbrengen van één embryo aan. Alleen wanneer er om diverse redenen niet wordt besloten tot een pre-implantatie genetisch onderzoek en men niet weet of de embryo’s genetisch geschikt zijn, kunnen bij patiënten die ouder zijn dan 35 jaar en bij wie het percentage genetisch juiste embryo’s veel lager is, indien de patiënt dat wenst, twee embryo’s worden teruggeplaatst in de veronderstelling dat een van de embryo’s genetisch onjuist is en niet tot een zwangerschap zou leiden. Het probleem is dat, als beide worden geïmplanteerd en de ene die genetisch niet in orde is een miskraam veroorzaakt, dit een risico kan inhouden voor de andere die genetisch wel in orde is.

Wat te doen met de ongebruikte embryo’s?

Als er meer dan één “blastocyst”-embryo wordt verkregen op de vijfde dag van de ontwikkeling na de behandeling, hebben we daar verschillende opties voor:

  • Vitrificatie van de embryo’s voor gebruik door hetzelfde koppel of dezelfde vrouw: Dankzij de technologie van vandaag kunnen we één embryo per keer overbrengen en de andere embryo’s invriezen voor later gebruik Behandelingen met “verse” of ingevroren embryo’s halen vergelijkbare resultaten.
  • Donatie van embryo’s voor reproductieve doeleinden: Deze tweede mogelijkheid doet zich voor wanneer wij patiënten aantreffen die om bepaalde redenen (alleenstaande vrouwen, erfelijke ziekten, economische redenen…) besluiten hun toevlucht te nemen tot In dit geval moet de vrouw/het paar die besluit de overtollige embryo’s te doneren, aan een reeks verplichte voorwaarden voldoen.
  • Donatie van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden: Een andere mogelijke bestemming voor het cryopreserveren van embryo’s is belangeloze donatie aan biomedisch onderzoek, altijd in erkende centra en voor erkende projecten.
  • Vernietiging van embryo’s voor geen enkel ander doel: Dit is de ultieme bestemming als u ze niet wilt gebruiken en ze niet wilt schenken.

De onderscheidende factor ligt in de selectie van embryo’s

Bij IVF-Life zijn we tot de conclusie gekomen dat, indien mogelijk, een enkele embryotransfer van hoge kwaliteit moet worden uitgevoerd.

Op die manier vergroten we de kans op een geslaagde transfer, dankzij de goede kwaliteit van de embryo’s, en vermijden we het risico van een meerlingzwangerschap.

Dokter Estefanía Rodríguez Ferradas besluit: “Ons beleid is om niet meer dan één embryo terug te plaatsen als het genetisch getest is. In onze klinieken zijn wij van mening dat het altijd beter is een embryo terug te plaatsen dat een genetische pre-implantatie test heeft ondergaan, om te voorkomen dat meerdere transfers een probleem vormen voor het gezonde embryo.”

Uiteraard is elk geval en elk verhaal uniek, maar bij IVF-Life werken we met de meest geavanceerde geneeskunde en dankzij het werk van onze embryologen en artsen kunnen we u helpen zwanger te worden door de juiste beslissingen te nemen.

Via dit formulier kunt u uw twijfels wegnemen en meer te weten komen over nieuwe vruchtbaarheidsmethoden die volledig geschikt zijn voor u.