Blog

cute mother and daughter playing together

Embryoselectie van A tot Z

Embryoselectie is een beslissende fase in de vruchtbaarheidsbehandeling. Hiervan hangt grotendeels het succes van de behandeling af.

In de afgelopen tien jaar hebben de geassisteerde voortplantingstechnieken een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Daardoor is elke fase van het proces verbeterd: vanaf de monsterneming tot de embryoterugplaatsing en nadien de implantatie van het embryo. Waarna een gezonde baby wordt geboren.

Het team embryologie selecteert het beste embryo. Daarvoor volgen ze dagelijks de embryo-ontwikkeling op. De geselecteerde embryo’s voor terugplaatsing zijn die welke de meeste kans hebben om te worden geïmplanteerd.

Selectiecriteria van het beste embryo

Om het beste embryo te kunnen selecteren, nemen embryologen beslissingen op basis van een aantal criteria:

  • het aantal en voorkomen van de cellen waaruit het embryo bestaat (morfologisch),
  • de celdelingssnelheid ervan (kinetisch)
  • en hun chromosoomsamenstelling (genetisch).

Dankzij de evolutie van de technologie zijn de instrumenten waarover embryologen beschikken om een correcte embryoselectie te maken aanzienlijk verbeterd. Wat hogere succespercentages voor implantatie en gezonde geboortes mogelijk maakt.

Zo heeft time-lapse technologie die in het laboratorium van onze kliniek wordt toegepast de selectie op basis van morfologie en kinetica vergemakkelijkt en verbeterd.

Broedstoven met time-lapse

Dankzij de time-lapse opvolging van de embryo-ontwikkeling kan de evolutie van het embryo worden weergegeven zonder de broedomstandigheden te verstoren. Dit in tegenstelling tot traditionele opvolging. Waarbij de embryo’s regelmatig onder de microscoop werden bekeken zodat de continuïteit van hun kweek werd onderbroken.

Opvolging in broedstoven met time-lapse helpt embryologen samen met de evaluatie van het team embryologie te bepalen welke embryo’s de meeste kansen vertonen om te worden geïmplanteerd en dus in een zwangerschap te resulteren.

Door embryo’s op basis van objectieve criteria te kunnen selecteren. Zijn de kansen van slagen van de behandelingen aanzienlijk toegenomen. Het resultaat ervan zijn hogere percentages implantaties en geboortes van gezonde baby’s.

Genetica bij embryoselectie

Voor embryoselectie op basis van genetische criteria worden in IVF-Life de meest geavanceerde technieken voor pre-implantatiegenetische diagnostiek gehanteerd. Momenteel gekend als PGT-A (Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy).

Bij IVF-Life volgen we een eigen programma voor genetische diagnostiek van embryo’s met als doel het nauwkeurig detecteren van eventuele afwijkingen in de 23 paar chromosomen waaruit elke cel van het embryo bestaat.

Het belang van deze test bestaat erin dat het geboortepercentage aanzienlijk stijgt. Aangezien embryo’s zonder chromosoomafwijkingen worden geselecteerd.

Een aneuploïde embryo (met chromosoomafwijking) kan correct worden geïmplanteerd, hoewel dit uiteindelijk tot een miskraam zal leiden. Door embryo’s te selecteren op basis van PGT-A slagen we erin het implantatiepercentage te verhogen. Het belangrijkste is dat de afname van het miskraampercentage om genetische redenen tot een aanzienlijke stijging van het geboortepercentage van gezonde baby’s leidt.

Een embryobiopsie

Deze test gebeurt aan de hand van een embryobiopsie waarbij enkele cellen van het embryo in ontwikkeling worden weggenomen (rond de 5de dag van de groei). Uit deze cellen wordt genetisch materiaal verkregen om de chromosoomstatus ervan te analyseren.

Rond de 5de dag hebben de cellen van het embryo zich van elkaar gescheiden om twee afzonderlijke celmassa’s te vormen.

Een daarvan is de embryoblast (de interne celmassa) waaruit de toekomstige baby groeit, en de andere is de trofectoderm die de moederkoek vormt. In onze kliniek voeren we de biopsie van de trofectoderm uit. Waardoor we het risico voor het embryo tot een minimum kunnen herleiden, aangezien het cellen zijn die snel worden vervangen.

In de meeste Europese klinieken worden de cellen doorgaans op de 3de dag van de embryo-ontwikkeling weggenomen voor analyse. Wat de leefbaarheid van het embryo negatief kan beïnvloeden aangezien het aantal cellen nog heel laag is. En wat nog belangrijker is, ze zijn nog niet gedifferentieerd. Waardoor de diagnose minder betrouwbaar is.

Het belang van het beste embryo terug te plaatsen

Bij IVF-Life beschikken we over geavanceerde technologie waarmee we onze hoge zwangerschapspercentages kunnen handhaven door één enkel embryo terug te plaatsen: het beste.

Zowel het medische team als het team embryologie raden de terugplaatsing van meerdere embryo’s af, aangezien een dubbele zwangerschap verscheidene complicaties met zich mee kan brengen, zowel voor de moeder als voor de baby, zoals vroeggeboorte of intra-uteriene groeivertraging.

Aan de hand van zorgvuldig aan de patiënt aangepaste strategieën en het gebruik van ultramoderne technieken, zoals geavanceerde embryoselectieproces, zijn we erin geslaagd ons te differentiëren en te specialiseren in de meest complexe gevallen.

Hierbij streven we steeds één enkel doel na. Een zwangerschap tot stand brengen met zo min mogelijk pogingen om overbelasting van de toekomstige ouders te voorkomen.