Blog

eizellreserve, reserva ovárica, egg reserve, Eicelreserve

Eicelreserve en vruchtbaarheid

We wilden er echt even bij stilstaan hoe belangrijk het is meer te weten over de kwaliteit en kwantiteit van eicellen, dus hebben we de voornaamste vragen en antwoorden over de eicelreserve en –kwaliteit bij elkaar gebracht.

De meesten van ons zijn niet echt bezig met de kwaliteit of de hoeveelheid van onze eicellen tot we eraan beginnen te denken om een gezin te vormen wanneer we in de dertig zijn. De meesten van ons begrijpen dat we worden geboren met een bepaald aantal eicellen, maar dat is het dan ook. Het is pas wanneer we te maken krijgen met onvruchtbaarheid, dat we beginnen te beseffen hoe belangrijk die minuscule, prachtige oöcyten zijn en hoe snel ze in aantal afnemen!

Artikel onder toezicht van onze vruchtbaarheidsspecialisten.

Wat is de “eicelreserve ” en welke invloed heeft het op de vruchtbaarheid?

Laten we beginnen bij het begin. Een baby meisje dat in de baarmoeder van haar moeder groeit, bezit het ongelofelijke aantal van 5 tot 6 miljoen eicellen! Bij haar geboorte, is dit aantal al met tot 80% gedaald tot ongeveer 2 tot 3 miljoen. Vanaf dan verliest ze minstens 1.000 eicellen per maand tot aan haar menopauze end dit verliespercentage neemt enkel toe vanaf de leeftijd van 35 jaar. Elke dag die voorbij gaat, worden uw eicellen ouder, net zoals uzelf. Jammer genoeg nemen de kansen dat er een baby uit voorkomt steeds verder af.

Wanneer je beseft dat zwanger worden moeilijker is dan verwacht, is het eerste wat je wilt weten hoe veel eicellen je nog over hebt. Hoe kan dit worden getest?

De AMH-test

AMH staat voor anti-Müller-hormoon, een hormoon dat wordt afgescheiden door de oöcyten (eicellen).

Door op dit hormoon te testen (aan de hand van een bloedtest) kan de arts ongeveer schatten hoe veel levensvatbare eicellen er nog over zijn in de eierstokken van een patiënt. AMH stelt echter niet de kwaliteit van de eicellen vast. Door de eiertstokfunctie en de eicelreserve te evalueren, kan de arts de patiënt de juiste behandeling voorstellen om de kansen op zwangerschap te optimaliseren.

De productie van het anti-Müller-hormoon neemt geleidelijk af met de leeftijd en deze afname geeft aan dat de eierstokken rijper worden.

Antrale follikeltelling

De antrale follikeltelling is een transvaginale echografie aan de hand waarvan uw arts het aantal follikels die eicellen bevatten en die op beide eierstokken ontwikkelen visueel kan tellen. Met deze telling kan uw arts uw totale eicelreserve schatten.

Zijn deze tests een echte indicator of u al dan niet kunt zwanger worden met uw eigen eicellen?

Niet altijd. Er zijn gevallen bekend waarin de AMH normal was, maar de echografie niet veel actieve follikels aan het licht bracht. Anderzijds zijn er ook gevallen bekend waarin het AMH laag was maar de echografie op een aanvaardbaar aantal follikels wees om een behandeling te starten, die met succes is uitgevoerd.

Te vaak horen we van patiënten die een diagnose van een lage AMH hebben gekregen en te horen krijgen dat ze een donoreicel moeten gebruiken. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het voortplantingsvermogen met de eigen eicellen van een patiënt niet alleen van het AMH-niveau afhangt.

Voor patiënten met een lage AMH voeren we andere testen uit, bijvoorbeeld echo’s in opeenvolgende folliculaire fasen van de patiënt die ons in staat stellen het ideale moment te vinden om de behandeling te starten, dat wil zeggen een moment waarop de echo voldoende actieve follikels laat zien om de stimulatie te starten. Bovendien beheersen we de folliculaire pre-activatie- en andere technieken die de kwaliteit van de eicellen verbeteren, en natuurlijk vertrouwen we ook nog op andere tests die ons helpen bij het bepalen van andere, even belangrijke factoren om een zwangerschap tot stand te brengen, zoals de genetische levensvatbaarheid van het embryo, de endometriumreceptiviteit en de immuniteit.

Als deskundigen op het gebied van voortplantingsgeneeskunde en vruchtbaarheid willen wij patiënten adviseren om zich niet blind te staren op het AMH-niveau.

Wat is de eicelkwaliteit

Wanneer we het over eicelkwaliteit hebben, bedoelen we of de eicel al dan niet genetisch normaal (euploïde) of afwijkend (aneuploïde) is. Een eicel van geode kwaliteit moet 23 chromosomen bevatten. Naarmate een vrouw ouder wordt, hebben meer van haar eicellen echter afwijkende chromosomen en dit is een van de hoofdoorzaken van een miskraam, IVF cyclusfalen of generische aandoeningen zoals down syndroom. Deze afwijkende eicellen kunnen gewoon niet naar behoren worden bevrucht en ontwikkelen.

Bestaat er een test voor de eicelkwaliteit?

Jammer genoeg bestaat er geen manier om de eicelkwaliteit te beoordelen, maar we weten weld at de kwaliteit afneemt naarmate een vrouw ouder wordt.

Wanneer bevinden eicellen zich ‘op hun hoogtepunt’?

Vrouwen hebben het hoogste aantal eicellen van geode kwaliteit en zijn het vruchtbaarst wanneer ze in de 20 zijn. Dat is natuurlijk nogal vervelend om te horen, omdat men op die leeftijd net het leven begint te ontdekken. De twintiger jaren dienen om een loopbaan te starten, te reizen, plezier te maken – de meesten van ons hebben het starten van een gezin meestal op de agenda als we eenmaal in de dertig zijn. Als u dit echter leest als een vrouw van in de dertig of veertig, denk dan niet dat u geen kans meer hebt op een zwangerschap.

Kan een vrouw de kwaliteit van haar eicellen verbeteren door haar levensstijl te veranderen?

Er zijn zeker dingen die men kan doen om de kwaliteit van de eicellen te maximaliseren en de vruchtbaarheid te verbeteren. Een evenwichtig dieet, niet roken, lichaamsbeweging en een goed gewicht (BMI 18 tot 24,9) zijn de best mogelijke voorbereiding.

Beperk uw inname van witte suiker, wit brood, witte rijst en verwerkte voedingsmiddelen, zout en verzadigde vetten. Een evenwichtig dieet aanhouden is niet altijd even gemakkelijk, waardoor bepaalde prenatale vitaminen zeker een hulp kunnen zijn.

Hoe vervelend dit ook klinkt, probeer indien mogelijk uw stressniveaus te beheersen, want stress kan hormonen als cortisol en prolactine produceren die de eisprong kunnen verstoren of stoppen, wat ook de eicelproductie belemmert.

Blijf ook goed gehydrateerd, want een goede gezondheid van de eicellen wordt bevorderd door een zuurstofrijke bloedstroom naar de eierstokken. Door gehydrateerd te blijven, wordt deze bloedstroom in stand gehouden, net als yoga.

Als u nog twijfels hebt over de eicelreserve, neem dan contact op met ons team Patiëntenzorg.