Blog

Eicelpunctie|Eicelpunctie|Eicelpunctie

Eicelpunctie: Alles wat u moet weten over de eicelextractie

Veel vrouwen maken zich zorgen over de eicelpunctie, een beslissend moment tijdens de vruchtbaarheidsbehandeling. Ze stellen zich vragen zoals: krijg ik er een zwelling van of doet het pijn? Heeft het bijwerkingen? Hoe moet ik me voorbereiden op de dag van de ingreep?

Bij IVF-Life beantwoorden we in dit artikel al uw vragen om uw twijfels en angsten weg te nemen over deze toch wel belangrijke stap binnen de verschillende Geassisteerde Vruchtbaarheidsbehandelingen die we in onze klinieken aanbieden. 

Wat is een eicelpunctie?

De follikelpunctie is een poliklinische, eenvoudige en korte ingreep waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. De punctie wordt uitgevoerd om de gevormde eicellen (oöcyten) tijdens de ovulatie te extraheren, ofwel wanneer een patiënte begint met haar behandeling van In-vitrofertilisatie, ofwel in het geval van eiceldonoren, wanneer de eiceldonatie plaatsvindt.  Er wordt ook een follikelpunctie uitgevoerd voor de Instandhouding van de Vruchtbaarheid, waarbij de eicellen worden gevitrificeerd om te worden gebruikt wanneer de patiënte de tijd rijp acht.

Eierstokstimulatie en eicelmeting

Voordat de eicelextractie plaatsvindt, moet een eierstokstimulatie worden uitgevoerd om over het maximale aantal oöcyten te beschikken. Bovendien bepaalt de specialist de eierstokcapaciteit van de patiënte, een uiterst belangrijke factor in deze fase.

Tijdens de menstruatiecyclus groeit een bepaald aantal follikels in de eierstokken. Slechts één follikel “overleeft” en ontwikkelt zich uiteindelijk tot een eicel. De rest groeit niet en gaat verloren tijdens het proces.

Bij IVF-Life volgen we voor de eierstokstimulatie aan elke patiënte aangepaste protocollen die ons in staat stellen om een geschikt aantal embryo’s te verkrijgen en zo de kans van een geslaagde zwangerschap te vergroten.

Eicelpunctie

Tijdens deze fase, die 10 tot 20 dagen duurt, controleren de gespecialiseerde vruchtbaarheidsartsen om de twee tot drie dagen hoe elke patiënte reageert op het metingsprotocol aan de hand van echografieën. Elke patiënte is uniek en daarom moet elk protocol worden aangepast aan haar eierstokreactie. Van bij aanvang van de cyclus worden de follikels in elke eierstok gecontroleerd tot ze een diameter van 17-19 mm hebben, hoewel dat in sommige gevallen 16-22 mm kan zijn.

Wanneer het follikel de geschikte grootte heeft, wordt het hormoon Humaan choriongonadotrofine of hCG toegediend om de ovulatie in te leiden binnen de 32 tot 36 uur. De eierstokpunctie wordt binnen dat tijdsinterval geprogrammeerd, voordat de ovulatie zich spontaan voordoet.

Aanbevelingen vóór de punctie

  1. De patiënte moet met een nuchtere maag komen aangezien ze een lichte verdoving krijgt. Ze mag gedurende acht uur vóór de ingreep niets eten of drinken.
  2. Binnen de mate van het mogelijke raden we aan situaties te vermijden die voor meer stress kunnen zorgen, zoals verkeersdrukte of te laat komen. Daarom raden we aan alles de avond voordien klaar te hebben en vroeg genoeg thuis te vertrekken.
  3. We suggereren onze patiënten niet alleen naar de kliniek te komen, aangezien ze zich duizelig en zelfs verward kunnen voelen. Dit komt niet vaak voor, maar in ieder geval mag de patiënte niet met de auto rijden na de punctie.
  4. We vragen om geen juwelen, cosmetica, nagellak of parfum te dragen, aangezien het belangrijk is dat de operatiezaal steriel blijft.
  5. Ook vragen we de aanwijzingen te volgen over welke medicatie te nemen vóór en na de punctie.

Tijdens elke fase van het proces zorgt ons team van IVF-Life voor de nodige ondersteuning en rust van de patiënte om de stress en zenuwachtigheid die een chirurgische ingreep met zich meebrengt zo veel mogelijk te verminderen. We controleren dat de aanwijzingen goed zijn opgevolgd door gedurende het hele proces te communiceren in de moedertaal van elke patiënte om blijk te geven van empathie en begrip.

De dag van de punctie – Wat moet ik verwachten?

De punctie wordt onder lichte verdoving uitgevoerd om te voorkomen dat de patiënte eventueel ongemak of pijn voelt. De geschatte duur is 20 tot 30 minuten, afhankelijk van het aantal follikels dat de vrouw heeft.

De follikelextractie vindt plaats onder begeleiding van een vaginale echografie. De oöcyt wordt samen met het follikelvocht opgezogen. Vervolgens bevruchten onze embryologen de eicellen in het laboratorium

Het aantal verkregen eicellen hangt af van de eigenschappen van elke vrouw, haar reactie op de behandeling en eventuele medische aandoeningen. Doorgaans worden 6 tot 9 oöcyten verkregen per cyclus, maar niet alle vrouwen reageren hetzelfde op de behandeling. Bij een lage eicelvoorraad is het mogelijk dat slechts 1 tot 2 oöcyten worden verkregen.

Moet ik rust houden na de eicelpunctie?

Wanneer de punctie achter de rug is, moet de patiënte wachten tot ze hersteld is van de verdoving. Bij IVF-Life beschikken we over individuele kamers hiervoor. De tijd hangt af van u w situatie, aangezien niet elke patiënte even snel herstelt. Deskundigen raden de dag van de punctie zelf na het verlaten van de kliniek rust te houden.

Enkele uren nadien kunt u uw gewone leven hervatten, hoewel u overmatige lichaamsbeweging en zware inspanningen moet vermijden.

We zijn er tijdens elke fase van de behandeling voor u

Ons werk bestaat erin onze patiënten te begeleiden tijdens elke fase van de vruchtbaarheidsbehandeling. We herinneren u eraan dat de follikelextractie een veilig proces is en dat de meeste vrouwen geen enkele hinder ondervinden.

Het medische team van IVF-Life bestaat uit professionals met een ruime staat van dienst en wereldwijd erkend prestige op het gebied van geassisteerde voortplanting. Ze stellen u al hun know how ter beschikking om aan elke patiënte aangepaste behandelingen aan te bieden, al uw twijfels te beantwoorden, uw welzijn te waarborgen en u te allen tijde te helpen om uw doel te verwezenlijken: moeder worden. Voor ons is het belangrijk dat we uw achtergrond kennen om het meest geschikte behandelingsplan voor u op te stellen en u bij elke stap van deze unieke ervaring te begeleiden.

U weet nu meer over de eicelpunctie en we hebben enkele van uw twijfels weggenomen, maar we weten dat u nog vragen kunt hebben. Daarom nodigen we u uit om met onze deskundigen te praten via dit eenvoudige formulier.