Blog

Eiceldonatie is een oplossing

“Eiceldonatie is een oplossing, maar niet de enige”

María is 41 jaar oud en haar grootste wens is om een baby te krijgen met haar partner Antonio. Nadat ze het verscheidene jaren op eigen houtje en daarna in diverse centra voor begeleide voortplanting hebben geprobeerd zonder enig succes, werd hen uiteindelijk meegedeeld dat eiceldonatie (dus een behandeling met eicellen van een donor) de enige optie was.

“Ik was al twee jaar in behandeling en probeerde al bijna vier jaar om zwanger te worden. Bij de vorige behandeling in een andere kliniek zei men me dat ik voor eiceldonatie moest gaan, anders ging het niet lukken.”

Vaak moeten vrouwen de beslissing om mama te worden uitstellen om eerst een stabielere positie te bereiken op persoonlijk en beroepsvlak. Deze situatie maakt het moeilijker om zwanger te worden, want wanneer ze het dan toch proberen bevinden ze zich vaak aan het eind van hun productieve levensfase. Uit statistieken blijkt dat leeftijdsgebonden onvruchtbaarheid exponentieel is gegroeid in de voorbije jaren, daarom wordt steeds meer een beroep gedaan op behandelingen met eiceldonatie.

Deze behandeling bestaat uit een in-vitrobevruchting (IVF) met een enkel verschil ten opzichte van de originele techniek: de gebruikte eicellen zijn van een donor. Het sperma kan dat van de partner of ook van een donor zijn (optie wanneer de man onvruchtbaar is, of voor alleenstaande vrouwen en lesbische koppels). Uit de embryo’s afkomstig van de IVF worden er één of twee geselecteerd, naargelang het geval, die worden overgebracht naar de baarmoeder van de ontvangster. Zijn er nog embryo’s, dan worden die gecryoconserveerd voor toekomstige behandelingen indien de patiënten nog een ander kind willen. Indien het (de) overgebrachte embryo(‘s) wordt (worden) ingenesteld in de baarmoeder, vindt een normale zwangerschap plaats.

In de meeste centra en klinieken voor begeleide voortplanting wordt eiceldonatie direct voorgesteld aan patiënten vanaf een bepaalde leeftijd (38-39 jaar en ouder). Dit zegt Dr. Sergio Rogel, gynaecoloog en specialist in vruchtbaarheid in de kliniek IVF Spain:

“De meeste centra bieden behandelingen van eiceldonatie aan omdat er minder risico’s zijn tijdens de zwangerschap, vooral op latere leeftijd, en omdat er meer slaagkansen zijn per cyclus.”

Veel patiënten komen naar de centra voor begeleide voortplanting in de hoop dat ze snel mama worden en wanneer ze ontdekken dat ze moeten kiezen voor eiceldonatie omdat hun eicellen niet geschikt zijn of de nodige kwaliteit missen om zwanger te worden, is dat een emotionele klap voor hen.

De oorzaken zijn erg uiteenlopend. De leeftijd speelt alleszins een grote rol, want vanaf 35 jaar verlaagt de kwaliteit van de eicellen en ondergaan ze kleine wijzigingen van de chromosomen die niet enkel de kans om zwanger te worden verlagen, maar ook aanleiding kunnen geven tot spontane abortussen of misvormingen van het embryo.

Voor Dr. Rogel is het voor de beste resultaten op lange termijn cruciaal dat alle factoren die de vruchtbare levensfase van de vrouw beïnvloeden van dichtbij worden gevolgd. Het is ook erg belangrijk dat de vrouw zich ervan bewust wordt dat haar reproductievermogen eindig is.

Toen María besloot naar IVF Spain te gaan, gaf Dr. Rogel haar de verloren hoop en blijdschap terug. Haar geval werd grondig en nauwkeurig bestudeerd, daarna kreeg ze een oplossing op maat aangeboden die was aangepast aan haar behoeften.

“We verkopen geen behandelingen, maar bieden reële oplossingen aan voor concrete en complexe gevallen aan de hand van een gedetailleerde, diepgaande studie, met toepassing van de meest geschikte technologie waar dat het meest nodig is, zoals in het geval van María en haar partner.

Toen María met haar partner bij IVF Spain kwam, was ze gefrustreerd en ontgoocheld na de vele mislukte IVF-behandelingen in andere centra. Ze kreeg ook te horen dat ze een beroep diende te doen op eiceldonatie als ze mama wou worden: “het is hard om te verwerken wanneer je je eigen biologische kinderen wil krijgen”, vertelt María ons.

De diagnose die ze kregen was dat er een probleem was met de eicellen van María, omdat er geen bevruchting plaatsvond ondanks de rechtstreekse injectie van zaadcellen via Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI). Donatie van eicellen was dus de enige oplossing.

Dr. Rogel verwoordt het zo:

“Toen we de technologie van time-lapse gebruikten, konden we de eicellen van María observeren op het moment van de micro-injectie. We zagen dat het probleem niet bij de eicellen lag, maar bij de spermacellen van haar partner, dus dienden we de focus te verleggen.”

Dankzij een gecontroleerd gebruik van de technologie en een grondig onderzoek kon een juiste diagnose gesteld worden van het geval van María. Haar partner, Antonio, kreeg de optimale behandeling om de kwaliteit van de zaadcellen te verbeteren.

Vandaag zijn María en Antonio een gelukkig gezin samen met hun zoon Guillermo. Voor María is een droom uitgekomen, vertelt ze ons zelf:

“…voor mij is moeder zijn alles in het leven. Dat ik erin geslaagd ben met mijn eigen eicellen terwijl ze me in andere klinieken zeiden dat het onmogelijk was… Dat is onbeschrijfelijk, ik zal het medisch team van IVF Spain er eeuwig dankbaar voor zijn dat ze me hebben getoond dat eiceldonatie een oplossing was, maar niet de enige.”