Geavanceerde technieken: Dragerschapstest

De dragerschapstest is een medische test waarbij erfelijk recessieve aandoeningen worden onderzocht, die aanwezig zijn bij zowel de toekomstige ouders als de donoren, in het geval van behandeling met donatie van eicellen of sperma.

Er zijn meer dan 1.000 monogenetische ziekten, en de meerderheid van de populatie is drager van tussen de 14 en 18 genetisch recessieve mutaties. Er wordt geschat dat een op iedere 300 baby’s geboren wordt met zeldzame ziekten, met deze mutaties als oorzaak. Het doen van deze dragerschapstest is noodzakelijk om het risico op het overdragen van een van de 300 ziektes over te dragen, te elimineren.

Door middel van een bloed- of speekselmonster, maakt deze test het mogelijk om meer dan 500 voorouderlijke genen te identificeren en de genetische compatibiliteit vast te stellen tussen de eiceldonor en de vader die het sperma levert. Op deze manier wordt voorkomen dat de combinatie van beide genen een recessieve genetische ziekte overgeeft aan het toekomstige kind.

Een uitgebreidere test dan vereist door de Spaanse wet

De Spaanse wet voor geassisteerde voortplanting vereist dat centra en klinieken onderzoek doen bij donoren, om zo te garanderen dat er geen genetische of besmettelijke aandoeningen overdragen op nakomelingen.

De gebruikelijke manier om deze test uit te voeren en zoals de wet het voorschrijft, is door het onderzoeken van de meest voorkomende ziektes per geografische zone, zoals in het geval van het Kaukasisch ras (Fragiele-X-syndroom, cystische fybrose of Thalassemie). Deze gedeeltelijke studie houdt dus geen rekening met de vele andere ziektes die de gezondheid van de baby kunnen beïnvloeden.

Op basis van deze gegevens en rekening houdend met de ziektes die buiten de studie blijven, wil IVF-Life graag nog een stap verder gaan. We zijn daarom ethisch verantwoord en voeren een genetische compatibiliteitstest uit op eiceldonoren.