Blog

cute mother and daughter playing together, reading first book

Coronavirus en zwangerschap

Gelet op de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de wereldwijde verspreiding van het nieuwe virus COVID-19 (beter bekend als coronavirus) en na een grondige en gedetailleerde beoordeling van de beschikbare medische informatie, verklaart het medische team van IVF-Life het volgende:

-COVID-19 is een nieuw virusstam waarvan de besmetting in veel gevallen asymptomatisch is of slechts geringe symptomen veroorzaakt. In andere gevallen veroorzaakt het virus een griep die vergelijkbaar is met een seizoensgriep. Enkel in risicogevallen, hoofdzakelijk personen met immuunsuppressie of senioren, zijn ernstige of zelfs levensbedreigende gevolgen mogelijk waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zelfs als het zo ver komt, herinneren we eraan dat het sterftecijfer van dit virus veel lager is dan dat van de seizoensgriep.

Coronavirus en zwangerschap

Er zijn geen gevallen beschreven van verticale overdracht van dit virus (overdracht van de zwangere moeder op haar ongeboren kind) en al zeker niet van overdracht van het virus via de geslachtscellen (eicellen of spermatozoïden). Volgens deskundigen is deze wijze van overdracht hoogst onwaarschijnlijk.

De overdracht van de ziektekiem gebeurt hoofdzakelijk via middelgrote hoest- en niesdruppels, die snel op de grond vallen en niet in het vertrek worden verspreid waar de besmette persoon zich bevindt. Dit betekent dat voor de overdracht van het virus nauw contact met een besmette patiënt vereist is.

Spanje is een land waar de zorg is gewaarborgd dankzij een universeel gezondheidszorgsysteem voor iedereen die zich op het nationale grondgebied bevindt en met uitgebreide ervaring wat betreft het beleid inzake volksgezondheid en ziektepreventie. Ons land telt momenteel heel weinig gevallen van COVID-19 en nagenoeg allemaal zijn ze afkomstig uit andere landen. De gevallen worden van dichtbij opgevolgd en er worden geschikte maatregelen getroffen om het risico voor de bevolking te voorkomen.

Op basis van het voorgaande komt het medische team van IVF-Life tot de volgende conclusie:

  1. Het is niet nodig om vruchtbaarheidsbehandelingen in Spanje uit te stellen. We bevinden ons in een veilige omgeving met weinig gevallen van besmetting. Gelet op het profiel van onze patiënten (jong en gezond), is het risico van besmetting extreem laag.
  2. Het is niet nodig om een zwangerschap uit te stellen, aangezien het risico van besmetting tijdens de zwangerschap miniem is, de ernst van een eventuele besmetting tijdens de zwangerschap eveneens miniem is en er geen risico bestaat van overdracht op het foetus.
  3. Het is niet nodig behandelingen voor de donatie van geslachtscellen of embryo’s uit te stellen. De ziekte wordt niet overgedragen via dit biologische materiaal, maar via rechtstreeks contact met de besmette persoon (zweet, speeksel).
  4. De gevallen van patiënten die concrete behandelingen ondergaan die een aanzienlijke immuunsuppressie veroorzaken (waarin het risico van besmetting kan toenemen) worden opnieuw bekeken en de patiënten worden geïnformeerd door het medische team. Deze maatregel is niet van toepassing op het gebruikelijke protocol van IVF-Life, volgens hetwelk na de overdracht een minimale dosis glucocorticoïden wordt toegediend, die geen aanzienlijke immuunsuppressie veroorzaken.

Het medische team van IVF Life

IVF-Life Alicante – ProcreaTec Madrid – IVF Donostia San Sebastián.