Blog

cute mother and daughter playing together

Bewust alleenstaande moeders zijn een sociale realiteit

 “We zijn niet anders dan vrouwen in een stel, we zijn gewoon vrouwen met een moederwens”

Sterk, zelfstandig, met een universitaire opleiding en met werk waardoor ze financieel voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is het profiel van vrouwen die beslissen alleen een gezin te vormen, ook wel gekend als bewust alleenstaande moeders.

Gepland alleenstaand moederschap is een sociaal verschijnsel dat elk jaar toeneemt. In sommige vruchtbaarheidsklinieken is de behandelingsvraag verdubbeld in vergelijking met vorig jaar, goed voor 10% van het totale aantal behandelingen.

Dit is eigenlijk logisch, en deze cijfers blijven waarschijnlijk toenemen, rekening houdend met de mentaliteitsverandering naar aanleiding van het doorbreken van de taboes en de statistieken waaruit de hogere leeftijd blijkt waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. Dit staat ongetwijfeld in schril contrast met het feit date en groot deel van de vrouwen minstens twee kinderen willen krijgen in hun leven.

Haar biologische klok tikte

Mónica was er heel zeker van. Ze wilde altijd al moeder zijn en ze speelde met het idee om alleenstaande moeder te zijn. Haar biologische klok tikte steeds harder en toen ze veertig werd, besloot ze naar een centrum voor geassisteerde voortplanting in Alicante, Spanje, te gaan.

“Ik had het niet uitgesloten om als stel een kind te krijgen, maar ik was er ook niet bang van om als alleenstaande  moeder een kind te krijgen. Wat kinderen uiteindelijk nodig hebben is affectie”, zegt Mónica, moeder van een bijna twee jaar oude zoon dankzij een in-vitro fertilisatie behandeling met donorsperma.

Vrouwen uit heel Europa reizen naar Spanje omwille van enerzijds de kwaliteit van de begeleiding die ze krijgen op het gebied van voortplantingsgeneeskunde en anderzijds een van de meest geavanceerde wetgevingen. In landen zoals Duitsland of Frankrijk is een vruchtbaarheidsbehandeling van vrouwen zonder partner verboden. Dit laatste debat ligt momenteel op tafel, aangezien de wet die alleenstaand moederschap verbiedt weldra zal worden gewijzigd.

De meeste vrouwen die beslissen een eenoudergezin te vormen, hebben een solide gezinsstructuur waarop ze kunnen rekenen. Mónica denkt dat het zonder de steun van haar familie, vrienden en naasten veel moeilijker en zwaarder zou zijn geweest. “Ik heb veel steun gekregen, zowel op emotioneel als op financieel of psychologisch gebied… ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dit proces en het moederschap zonder steun aan te pakken”.

Toen Mónica besloot te vertrouwen op Dr. Sergio Rogel (IVF-Life), was het voor haar belangrijk de menselijke kwaliteit van het team dat haar bijstond te voelen, de empathie van de toelichtingen en het vertrouwen. Ze vindt niet dat ze een speciale behandeling verdient omdat ze een alleenstaande vrouw is die zonder partner zwanger wil worden “we zijn niet anders dan de vrouwen die een partner hebben, we zijn gewoon vrouwen met een moederwens”.

De vruchtbaarheid handhaven om moeder te worden in de toekomst

Een andere behandelingsvorm voor vrouwen die steeds meer voorkomt in vruchtbaarheidsklinieken is de eicelvitrificatie. Het betreft de ultrasnelle bevriezing van eicellen om ze te kunnen gebruiken wanneer de toekomstige moeder beslist dat ze er klaar voor is.

“Het was een etappe in mijn leven met drastische veranderingen, ik had geen partner, ik was mezelf aan het ontdekken en groeide op persoonlijk gebied. Ik had veel zin om mezelf opnieuw uit te vinden. Kinderen hebben behoorde op dat ogenblik niet tot mijn plannen, maar ik wist wel dat ik het niet wilde opgeven om in de toekomst moeder te worden” aldus Sandra, die haar eicellen op 34-jarige leeftijd liet invriezen.

Veel specialisten raden aan om de eicelvitrificatie vóór 35-jarige leeftijd te doen, aangezien de eicelreserve, de kwaliteit en de kwantiteit van de eicellen vanaf dat ogenblik aanzienlijk begint af te nemen.

Een percentage van die vrouwen, die op jonge leeftijd hebben besloten hun eicellen te laten invriezen, vormt uiteindelijk waarschijnlijk alleenstaande moeders, omdat ze er zeker van zijn dat ze in de toekomst moeder willen zijn, hoewel ze er nu nog niet klaar voor zijn.

De nieuwe gezinsmodellen, zoals dat van bewust alleenstaande moeders, zijn nu al een realiteit. Zeker nu de meest geavanceerde geneeskunde beschikbaar is om de haalbaarheid van de vruchtbaarheidstechnieken te waarborgen. Toch is het volgens de meeste patiënten een zwaar proces waarvoor men psychologisch klaar moet zijn, maar het loont 100% de moeite.