Blog

Beta hcg

Bèta hCG en symptomen: hoe ze te overleven?

Dat de bèta hCG-wachtweken, de tijd tussen de embryotransfer en het resultaat van de zwangerschapstest, de moeilijkste fase van een vruchtbaarheidsbehandeling is, is niets nieuws. Bij IVF-Life willen we u graag uitleg geven over de symptomen die tijdens dit proces optreden en u advies geven om die periode door te komen.

Hiervoor hebben we gesproken met onze specialist Raquel Pascual, verpleegster en psychologe in de kliniek van IVF-Life in Madrid.

Alleen patiënten die de eindeloze bèta hCG-wachttijd hebben meegemaakt, weten hoe moeilijk het is om ermee om te gaan. Daarom helpen we u in dit artikel, met de hulp van onze deskundige, de symptomen te herkennen die zich tijdens de bèta hCG-wachtweken voordoen en geven we u enkele tips om dit moment beter door te komen.

Wat zijn de bèta hCG-wachtweken?

De tijd tussen de embryotransfer en de zwangerschapstest die het gehalte van hCG, het hormoon dat in de urine en het bloed van een zwangere vrouw wordt aangetroffen, kwantificeert, wordt de bèta hCG-wachttijd of bèta hCG-wachtweken genoemd.

De bèta hCG-wachttijd duurt ongeveer 14 dagen, hoewel dit kan variëren naar gelang van het ontwikkelingsstadium waarin de embryo’s zijn overgebracht. Als vruchtbaarheidsspecialisten weten we dat het een tijd is waarin men vrij gespannen is en waarin we alert zijn voor elke verandering die zich in ons lichaam voordoet.

Waarden van het bèta hCG-hormoon

Humaan choriongonadotrofine (hCG) is een hormoon dat door het embryo wordt vrijgegeven bij innesteling in de baarmoeder van de moeder.

Dit hormoon bevordert de afscheiding van progesteron door het corpus luteum, dat de ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies en dus de groei van de foetus mogelijk maakt.

Naarmate de ontwikkeling van de foetus vordert, neemt het bèta hCG-gehalte geleidelijk toe tot de tweede of derde maand van de zwangerschap, wanneer het begint af te nemen.

Daarom wordt aanbevolen na de embryotransfer ten minste 10-14 dagen te wachten met het uitvoeren van een zwangerschapstest, omdat de hormoonspiegels daarvoor mogelijk te laag zijn om te worden gedetecteerd. Op die manier is het resultaat van de zwangerschapstest betrouwbaarder en worden valse positieven en negatieven vermeden.

Hoe de testresultaten interpreteren: Valse positieven en negatieven

Samengevat kan worden gesteld dat, om de levensvatbaarheid van het proces te bevestigen, de niveaus van hCG (humaan choriongonadotrofine) een exponentiële groei moeten vertonen tot het einde van het eerste trimester, waarna de waarden dalen en stabiel blijven voor de rest van de zwangerschap.

beta hcg

Vals negatief: het resultaat van de zwangerschapstest is negatief, ook al bent u zwanger. Dit is wat er kan gebeuren als we een zwangerschapstest te vroeg doen. Het probleem ontstaat doordat de waarde van het bèta hCG-hormoon onder de detectiedrempel van de test ligt.

Vals positief: treedt op wanneer de zwangerschapstest positief is, maar er geen innesteling van het embryo heeft plaatsgevonden. De voornaamste oorzaak is de medicatie die gegeven wordt om de ovulatie op te wekken. Dit gebeurt wanneer we de test doen op een dag dicht bij de inseminatie of de overdracht, wanneer er nog sporen van medicatie kunnen zijn.

Valse positieven mogen niet verward worden met biochemische zwangerschappen. Bij een biochemische zwangerschap is het testresultaat reëel, er heeft immers een innesteling plaatsgevonden. Zeer kort na de innesteling stopt het embryo echter in een zeer vroeg stadium met zijn ontwikkeling, waardoor de zwangerschap niet evolueert. Aangezien de innesteling heeft plaatsgevonden, is het bèta hCG-hormoon aanwezig, maar is de concentratie te laag omdat het embryo is gestopt met zijn ontwikkeling.

Hoe lang moet ik na een IVF wachten om een zwangerschapstest te doen?

Bij geassisteerde voortplanting vindt de innesteling van de embryo’s plaats rond de 5e en 7e dag na de bevruchting. Bij een natuurlijke zwangerschap met een menstruatiecyclus van 28 dagen gebeurt dit tussen dag 19 en 23, wat het optimale moment is omdat het baarmoederslijmvlies dan ontvankelijk is voor de innesteling van een embryo.

Volgens Dr. Rut Gómez de Segura (gynaecologe en vruchtbaarheidsspecialiste in de kliniek IVF-Life Madrid) moet men wachten tot de luteale fase om de zwangerschapstest te doen (vanaf de dag dat het embryo is geïmplanteerd tot de dag waarop de zwangerschapstest wordt gedaan).

Een in-vitrofertilisatiebehandeling  bestaat uit verschillende fasen. De eerste is de ovulatiestimulatie die loopt van de menstruatie tot de eierstokpunctie (wanneer de eicellen uit de eierstok worden gehaald). Deze fase duurt doorgaans 12-14 dagen.

Na de extractie van de eicellen begint de tweede fase: de “laboratoriumfase”, waarin de eicellen worden bevrucht en de embryo’s in het laboratorium tot ontwikkeling komen. Embryo’s kunnen worden overgeplaatst tussen de 2e en 5e dag van de embryonale ontwikkeling. Naargelang het geval leert de ervaring ons dat embryo’s van de 5e tot de 6e ontwikkelingsdag het beste innestelingspotentieel hebben.

Als de embryo’s op dag 5 van de ontwikkeling worden overgebracht (het zogenaamde blastocyststadium), wordt de zwangerschapstest (b-HCG in het bloed) 10-12 dagen na de overdracht gepland. Dit is de zogenaamde luteale fase die loopt van de overdracht tot de zwangerschapstest.

Wanneer beginnen de symptomen van de bèta hCG-wachttijd?

We moeten verduidelijken dat elke patiënt het proces van embryo-implantatie anders ervaart en dat het embryo zich de eerste dagen nog niet eens in de baarmoeder heeft ingenesteld.

Na een geassisteerde voortplantingsbehandeling houden de symptomen verband met de bijwerkingen van de stimulatie van de eierstokken , alsook met het progesteron dat men gedurende deze periode blijft innemen.

Er zullen vrouwen zijn voor wie het proces volkomen onmerkbaar verloopt, terwijl anderen veranderingen in hun lichaam zullen merken. Bij de meeste vrouwen verschijnt wat onze collega en specialiste Raquel Pascual een toestand van hypervigilantie noemt.

Hypervigilantie is een toestand waaraan veel patiënten lijden, waarbij zij zeer gevoelig zijn voor alle tekenen of symptomen die zich voordoen. Het is volkomen begrijpelijk dat dit verschijnsel zich voordoet tijdens de bèta hCG-wachtperiode. We proberen immers antwoorden te vinden die ons helpen vast te stellen of de bèta hCG-uitslag positief of negatief is.

De meest voorkomende symptomen tijdens de bèta hCG-wachtweken zijn:

  • Zwelling van de buik
  • Ongemak in de borst
  • Frequent urineren
  • Pijn in de onderrug
  • Hoofdpijn en misselijkheid
  • Slaperigheid
  • Licht bloedverlies of wat algemeen bekend staat als “implantatiebloeding” – meer informatie over implantatiebloeding vindt u hier. 

Zoals reeds gezegd, is het normaal dat een vrouw geen van deze symptomen voelt, wat ook niets wilt zeggen, aangezien het tot de zwangerschapstest niet mogelijk is te weten of de vrouw zwanger is geworden.

Tips om met de symptomen van de bèta hCG-wachttijd om te gaan

In de eerste plaats moeten we u er bij IVF-Life van bewust maken dat dit een moeilijke fase wordt waarin we bereid moeten zijn alle emoties te aanvaarden: zowel de positieve als de negatieve. We weten dat de bèta hCG-wachttijd een proces is tijdens de behandeling dat we niet kunnen vermijden, en dat dit voorkomt bij iedereen die een zwangerschap nastreeft.

Dikwijls neigen we naar extremistische gedachten. We moeten realistisch zijn met de mogelijkheden die we hebben en de kans op succes na een vruchtbaarheidsbehandeling; het is duidelijk dat we een positieve instelling moeten hebben, ook al weten we dat de behandeling misschien niet zal slagen.

In dit stadium is hypervigilantie zeer frequent, zoals we al eerder zegden. Tijdens de bèta hCG-wachttijd letten we extra hard op alle tekenen en symptomen: hoofdpijn, gezwollen borst, steken in de eierstokken, naast andere symptomen en dat is normaal, want in deze situatie proberen we aanwijzingen te vinden om ons te helpen vaststellen of we zwanger zijn.

We moeten hier echter voorzichtig mee zijn, want elke hormonale medicatie die we nemen, kan lichamelijke symptomen uitlokken die lijken op de symptomen tijdens de bèta hCG-wachtperiode. Dus zelfs als de symptomen zich voordoen, betekent dat nog niet dat we een positief resultaat zullen krijgen.

Anderzijds is het een fase om tijd en aandacht aan uzelf te besteden. Het is zeer belangrijk tijd te nemen om voor onszelf te zorgen, aan onszelf te denken, tijd te besteden aan onze persoonlijke projecten en vooral plezierige dingen te doen.

<< Het is heel belangrijk om tijd voor ontspanning te hebben en dingen te blijven doen die we leuk vinden; want als we bovenop alle stress en alle spanning die de wachttijd met zich meebrengt, de mogelijkheid wegnemen om dingen te doen die we leuk vinden, dan zal het effect uiteindelijk altijd negatief zijn>>, verzekert Pascual.

 

Nadat de embryo’s zijn teruggeplaatst, hoeft men alleen nog maar ongeveer twee weken op de uitslag te wachten. Het verlangen naar het langverwachte positieve resultaat zal ons leven voorgoed veranderen, maar we zijn ons ervan bewust dat veel vrouwen tijdens het wachten te maken krijgen met emotionele ups en downs, een emotionele achtbaan: angst, vreugde, opwinding, angst, een reeks emoties die we onder controle moeten houden. Neem daarom contact met ons op als u in deze fase emotionele steun nodig hebt of als u twijfels hebt over een van uw symptomen.

Hoe voelde u zich op dat moment?