Blog

hatching asistido

Assisted hatching en Implantatie van het embryo: wat is het en in welke gevallen is het aangewezen?

De implantatie van het embryo is een van de belangrijkste stappen in een geassisteerde voortplantingsbehandeling. In vele gevallen, wanneer alle mogelijke factoren zijn uitgesloten en het embryo is onderzocht maar de innesteling toch niet tot stand komt, is het raadzaam de assisted hatching of techniek van het geassisteerd uitkomen uit te voeren om de mogelijkheid uit te sluiten dat een verdikt buitenmembraan (zona pellucida genaamd) het uitkomen van het embryo belemmert en de celaanhechting ervan aan de baarmoeder verhindert.

Laten we bij het begin beginnen: Wat is de zona pellucida?

De zona pellucida is de buitenste laag van het embryo, waaruit het tussen dag 5 en 7 van de ontwikkeling vrijkomt om zich in het baarmoederslijmvlies te innestelen.

Dit membraan heeft onder meer de volgende beschermende functies: voorkomen dat meerdere zaadcellen in de eicel binnendringen, en de eerste celdelingen van het embryo in goede banen leiden. De zona pellucida zorgt er immers voor dat deze cellen tot dag 4 bij elkaar blijven en niet uiteenvallen, en ze voorkomt dat het embryo zich voortijdig innestelt.

Wat bedoelt men met het uitkomen van het embryo?

Het uitkomen, “hatching” in het Engels, is het natuurlijke proces waarbij de blastocyste (embryo op de 5e of 6e ontwikkelingsdag) erin slaagt zich los te maken van de zona pellucida en zo de innesteling begint die zal leiden tot de toekomstige zwangerschap.

Maar hoe komt het embryo op de vijfde dag uit deze beschermende laag? Het embryo moet druk uitoefenen zodat de zona pellucida scheurt, en daarom vormt het de zogenaamde blastocystholte, waaraan de naam blastocyste is ontleend. Deze holte vult zich met vloeistof, groeit, zet uit en oefent druk uit op de zona pellucida tot deze scheurt. Vervolgens komt de blastocyste eruit en nestelt deze zich in de baarmoeder.

Voor sommige vrouwen, vooral als ze ouder zijn dan 35 jaar, kan deze laag echter zeer hard zijn, waardoor het embryo niet uit zichzelf kan uitkomen zodra de eicel bevrucht is, en er dus geen zwangerschap kan ontstaan.

Ontwikkeling van de blastocyste en hatching

Afhankelijk van de ontwikkelingsdag, de staat van de zona pellucida en het uiterlijk van het embryo, kan een onderscheid worden gemaakt tussen 3 soorten blastocysten:

 • Geëxpandeerde blastocyste: Het embryo is groot en de zona pellucida is dunner.
 • Uitkomend blastocyste of hatching: De zona pellucida is gescheurd en het embryo komt eruit.
 • Uitgekomen of hatched blastocyste: Het embryo heeft zich reeds volledig losgemaakt van de zona pellucida.

assisted hatching

Waartoe dient assisted hatching?

Geassisteerd uitkomen is een laboratoriumtechniek die een aanvulling vormt op in-vitrofertilisatie. Bij deze methode wordt er vóór de embryotransfer een gaatje in de zona pellucida van het embryo geperforeerd of gemaakt om zo de implantatie te vergemakkelijken.

Wij voeren deze procedure ook uit bij de ICSI-techniek om de zaadcel in de eicel te injecteren. Het wordt ook vaak gebruikt om pre-implantatie genetische diagnose (PGD) uit te voeren, omdat we bij PGD een gaatje in de zona pellucida moeten maken om er een cel uit te halen en de genetische inhoud ervan te analyseren.

Wanneer en hoe wordt assisted hatching uitgevoerd?

Geassisteerd uitkomen vindt gewoonlijk plaats op dag 3 na de bevruchting, wanneer het embryo ongeveer 8 cellen telt en nog niet in omvang is toegenomen.

Wat de manier betreft, zijn er 3 mogelijke technieken:

 • Chemische hatching: Hierbij wordt een zuuroplossing gebruikt om de zona pellucida af te breken tot er een gaatje ontstaat.
 • Mechanische hatching: De zona pellucida gaat door de naald en wordt door de wrijving met de pipet doorboord. Wegens het risico van beschadiging van het embryo wordt deze techniek zelden toegepast.
 • Laser assisted hatching: Dit is de methode die wij in alle klinieken van de IVF-Life groep gebruiken, omdat deze methode een betere controle en veiligheid biedt bij het perforeren, aangezien er slechts enkele micropulsen van een laser nodig zijn.

assisted hatching

Aangezien het om een complexe techniek gaat, moet men, om beschadiging van het embryo in de drie gevallen te voorkomen, over een omgekeermicroscoop beschikken waaraan een micromanipulatiesysteem is bevestigd om de procedure met precisie en veiligheid te kunnen uitvoeren.

Voor wie is deze techniek aangewezen?

De situaties waarin ze het meest frequent wordt toegepast zijn:

 • Patiënten ouder dan 37 jaar.
 • Embryo’s met een zona pellucida die dikker of donkerder is, of andere afwijkingen vertoont.
 • Embryo’s met een trage ontwikkeling of deling en die zeer gefragmenteerd zijn.
 • Eerdere mislukte implantaties.
 • In het geval van een embryo dat cryopreservatie heeft ondergaan, omdat de zona pellucida in veel gevallen de neiging heeft te verharden.

 

Geassisteerd uitkomen wordt echter niet routinematig uitgevoerd bij alle patiënten, het is alleen in specifieke gevallen aangewezen. Bij IVF-Spanje bestuderen we alle factoren van elke patiënt en stellen we een specifieke en nauwkeurige diagnose, waarbij we deze procedure aanbevelen wanneer het embryo hulp nodig heeft bij de innesteling.

Het belang van deze techniek in uw geassisteerde voortplantingsbehandeling

Als deskundigen op het gebied van geassisteerde voortplanting weten wij dat het moment waarop het embryo uitkomt, het beslissende stadium is voor de innesteling en een succesvolle toekomstige zwangerschap. In gevallen van herhaalde mislukte implantaties of wanneer we werken met gecryopreserveerde embryo’s, wordt dankzij assisted hatching een van de belangrijkste hindernissen overwonnen: dat het uitkomen niet op natuurlijke wijze lukt.

Bij IVF-Life innoveren we in technologie en behandelingen, zijn we gespecialiseerd in complexe gevallen en voeren we een gedetailleerd onderzoek uit om te begrijpen hoe uw reproductieve gezondheid werkt en welke techniek voor u het meest geschikt is, om zo de implantatie- en zwangerschapscijfers te verhogen.

Als de theorie u niet overtuigt en u nog vragen hebt, kunt u hier uw eerste bezoek online aanvragen  met ons team van vruchtbaarheidsexperts.  Wij bieden u het advies en de professionaliteit die u nodig heeft om aan een gezin te beginnen.