ROPA-methode: alles wat u moet weten

Als uw partner en u mama willen worden, hebben we bij IVF-Spain de geschikte behandeling voor u. De ROPA-methode, de voortplantingsbehandeling voor lesbische stellen die mama willen worden.

Wat is de ROPA-methode?

ROPA staat in het Spaans vorr de ontvangst van eicellen van de partner en is een erg populaire behandeling bij lesbische stellen die uiterst actief wensen deel te nemen aan het proces dat gedeeld moederschap mogelijk maakt. De ROPA-methode is een erg gebruikelijke behandeling in al onze klinieken in Alicante, Madrid en San Sebastián.

Wat is de ROPA-methode precies?

Deze behandeling is een techniek van IVF (In-Vitrofertilisatie) waarbij gebruik wordt gemaakt van eicellen van de partner en sperma van een anonieme donor zodat een embryo kan worden gevormd. Op die manier worden beide vrouwen mama, de ene namelijk de biologische moeder en de andere de draagmoeder.

De mama die de eicellen geeft, ondergaat een behandeling van gecontroleerde en persoonlijk aangepaste eierstokstimulatie op basis van stimulatieprotocollen van de nieuwste generatie op maat: niet alle patiënten reageren immers op dezelfde wijze op de medicatie.

Is het mogelijk om zelf voor donorsperma te zorgen?

In Spanje wordt sperma anoniem gedoneerd. Dit is een wettelijke vereiste. Op die manier zijn we er zeker van dat de donor de identiteit van de baby niet kan achterhalen en dat de baby ook de identiteit van de donor niet kan weten.

Naast anonimiteit bepaalt de wet inzake Geassisteerde Menselijke Voortplanting deze spermadonatie als een vrijwillige, solidaire en altruïstische daad onder strikte medische controle. De toewijzingscriteria van donoren zijn ook in deze wet vastgesteld en het is verplicht om uitvoerige medische tests uit te voeren, waaronder bloedanalyses en seminogrammen.

Wat zegt de Spaanse wetgeving over de ROPA-methode?

Gelukkig biedt Spanje een rechtskader dat de voortplantingsrechten van de vrouw beschermt, ongeacht haar seksuele geaardheid. De Wet inzake Geassisteerde Voortplanting stelt sinds 1988 het recht van de vrouw vast om vrij en verantwoord haar eigen gezin te stichten en in 2005 is het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht goedgekeurd.

Teneinde de voortplantingsrechten van lesbische stellen gelijk te trekken, werd dit recht in 2006, zoals al het geval was voor heteroseksuele stellen, meer concreet uitgebreid met de mogelijkheid om een beroep te doen op geassisteerde voortplantingstechnieken, ongeacht hun seksuele geaardheid. Dit was ongetwijfeld een enorme stap richting gelijke rechten, aangezien beide vrouwen werden erkend als verwekker van het kind.

Maar ondanks het bovenstaande is er nog een lange weg te gaan om volledige gelijkheid tussen heteroseksuele en lesbische stellen te bereiken op het gebied van geassisteerde voortplanting. Hoewel het huwelijk volkomen gelijkwaardig is, geldt dit niet voor ongehuwde lesbische stellen, die door een gebrek aan specifieke wettelijke voorschriften geen juridische ondersteuning op dit gebied hebben en enkel de mogelijkheid hebben om naar de rechter te stappen om juridische gelijkheid met heteroseksuele stellen te verzoeken of dat de partner van de biologische moeder een complex adoptieproces opstart.

Op dit moment moet het stel gehuwd zijn om de baby op hun beide namen te kunnen registreren, als ongehuwd samenwonenden zou dat niet mogelijk zijn.

Meningen over de Ropa-methode

In deze video vlogen Tina en Hege van heel ver weg hier naartoe om de behandeling te krijgen die hun leven voorgoed zou veranderen.

Welke stappen zijn nodig voor een geslaagde behandeling met de ROPA-methode?

Om de stappen om via de ROPA-methode tot een zwangerschap te komen te bepalen en te begrijpen, is het noodzakelijk dat er vanuit de vruchtbaarheidskliniek een constante communicatie met de patiënten tot stand komt, zodat zij op de hoogte zijn van het hele proces.

Medisch bezoek: Onze gespecialiseerde artsen bestuderen uw geval om u te adviseren over de hele procedure, de beste therapeutische strategie aan te bevelen en uw geïndividualiseerde behandelingsplan te ontwerpen, waarbij ze aangeven welke tetss nodid zijn om uw droom waar te maken: moeder worden.

Eierstokstimulatie: Op basis van protocollen die aan elke patiënt worden aangepast, voeren we eierstimulatie uit om een voldoende aantal eicellen te verkrijgen om in het laboratorium te bevruchten en een kwaliteitsvol embryo te verkrijgen, waardoor de kans op een zwangerschap toeneemt. 10-20 dagen na deze stimulatieprocedure hebben de follikels de ideale grootte voor de eicelpunctie en hun extractie.

Eicelpunctie en follikelaspiratie: Hierbij worden de rijpe eicellen geëxtraheerd voor in-vitrofertilisatie. Het gaat om een kleine chirurgische ingreep met echografiebegeleiding. Deze wordt uitgevoerd in de operatiezalen van onze kliniek, vereist geen ziekenhuisopname en de patiënt kan enkele uren later al naar huis.

Bevruchting en embryocultuur: Zodra we de eicellen hebben verkregen zorgt ons embryologieteam in het laboratorium van IVF-Spain voor de bevruchting ervan aan de hand van donorsperma dat voordien door het medische team is geselecteerd.

Onze laboratoria zijn uitgerust met technologie om embryo’s te monitoren en zo voortdurend informatie over hun celdeling en embryo-ontwikkeling te genereren. Dankzij deze technologie kunnen we het beste embryo met het meeste implantatiepotentieel selecteren en bijgevolg de kans van slagen van de zwangerschap verhogen.

Voorbereiding van het baarmoederslijmvlies: Dit is een heel belangrijke stap bij elke vruchtbaarheidsbehandeling, aangezien we het baarmoederslijmvlies moeten voorbereiden voor de innesteling van het embryo. Het baarmoederslijmvlies is doorslaggevend voor een goede innesteling. We moeten ervoor zorgen dat de dikte ervan optimaal is, wat aangeeft dat het klaar is om het embryo te ontvangen.

Terugplaatsing van het beste embryo: Dit is het meest bijzondere moment voor de patiënten, aangezien dit het eerste contact met hun toekomstige baby is. De terugplaatsing is een snel en pijnloos proces waarbij de specialist een flexibele canule door de baarmoederhals inbrengt om het embryo te plaatsen.

In onze klinieken raden we de terugplaatsing van één enkel embryo aan. We beschikken namelijk over geavanceerde technologie om het beste embryo te selecteren, waarbij de cultuur ervan altijd wordt verlengd tot de vijfde of zesde dag van de embryonale ontwikkeling, die bekend staat als de blastocystfase, waardoor de risico’s van een meerlingzwangerschap en de complicaties ervan worden voorkomen.

Vitrificatie van de resterende embryo’s: Na de terugplaatsing van het embryo worden de resterende embryo’s gevitrificeerd zodat ze in volgende cycli kunnen worden gebruikt, zonder dat opnieuw eierstokstimulatie en een follikelpunctie nodig zijn.

Zwangerschapstest: 10 dagen na de terugplaatsing van het embryo wordt in het centrum of elders een β-hCG-bloedonderzoek afgenomen van de zwangere moeder. Met deze test kunnen we nagaan of de zwangerschap is geslaagd, waarna we u de rest van de instructies geven die u moet volgen.

Gelieve voor meer informatie dit formulier in te vullen. We beantwoorden al uw vragen en geven u advies over uw diagnose, steeds gebaseerd op uw persoonlijke omstandigheden.