5 tips voor vruchtbaarheid

Elke dag zijn we ons er meer van bewust dat het aannemen van goede gewoonten kan helpen om langer te leven. Indien u uw lichaam niet goed verzorgt, lopen de cellen schade op. Dat geldt ook voor de ei- en zaadcellen. Indien u een baby wil krijgen binnen 9 maanden, kijk dan eens naar deze tips voor vruchtbaarheid.

Continue reading “5 tips voor vruchtbaarheid”

Voordelen van holistische geneeskunde bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Holistische geneeskunde is een alternatieve en natuurlijke geneeskunde, gebaseerd op het functioneren van het organisme en de interactie ervan met de omgeving. Holistische praktijken maken gebruik van therapieën uit de traditionele Chinese geneeskunde (TCM), zoals acupunctuur en recente technieken, zoals Japanse Reiki. Deze gezondheidsbehandeling wordt vaak gebruikt als aanvullende therapie.

Continue reading “Voordelen van holistische geneeskunde bij vruchtbaarheidsbehandelingen”

Dr. Alicia Álvarez: “Wacht niet tot morgen, want dat kan te laat zijn”

Vandaag hebben we een interview met Alicia Álvarez, gynaecoloog en specialist in voortplantingsgeneeskunde, werkzaam bij fertiliteitskliniek IVF Spain in Alicante. Zij vertelt onder andere waarom Nederlandstalige patiënten voor een vruchtbaarheidsbehandeling in Spanje kiezen.

Continue reading “Dr. Alicia Álvarez: “Wacht niet tot morgen, want dat kan te laat zijn””

Test: Moet ik mijn eicellen preserveren?

 

De leeftijd om kinderen te krijgen is de laatste jaren spectaculair gestegen. Het is vandaag normaal om mama te worden op 40 jaar, iets wat in de tijd van onze ouders niet het geval was. Het is echter een niet te loochenen realiteit dat de kwaliteit en hoeveelheid van de eicellen exponentieel dalen naarmate we ouder worden.

Continue reading “Test: Moet ik mijn eicellen preserveren?”

Voor- en nadelen van laat moederschap

De vrouw van vandaag heeft een heel andere rol dan die van haar grootmoeder of zelfs haar moeder. Sinds ze toegang heeft gekregen tot werk, heeft de vrouw bijna dezelfde rechten verworven als de man. Toch zijn er nog ongelijkheden die moeten worden opgelost, zoals het glazen plafond of de loonkloof die tussen beiden bestaat.

Continue reading “Voor- en nadelen van laat moederschap”

Wat kan ik weten van mijn eiceldonor?

Het doneren van eicellen is de reproductieve oplossing voor veel vrouwen die niet zwanger worden met hun eigen eicellen

Koppels van over de hele wereld reizen naar de fertiliteitskliniek IVF Spain op zoek naar een hoogwaardige oplossing voor hun vruchtbaarheidsproblemen. Bij mannen heeft onvruchtbaarheid vaak te maken met gewijzigde kenmerken van het sperma, bij vrouwen is de leeftijd het grootste probleem.

Continue reading “Wat kan ik weten van mijn eiceldonor?”

“Eiceldonatie is een oplossing, maar niet de enige”

María is 41 jaar oud en haar grootste wens is om een baby te krijgen met haar partner Antonio. Nadat ze het verscheidene jaren op eigen houtje en daarna in diverse centra voor begeleide voortplanting hebben geprobeerd zonder enig succes, werd hen uiteindelijk meegedeeld dat eiceldonatie (dus een behandeling met eicellen van een donor) de enige optie was.

Continue reading ““Eiceldonatie is een oplossing, maar niet de enige””

Brief aan mijn donor (echte getuigenis)

Ontdek de ontroerende brief die een patiënt schreef naar haar onbekende donor.

Het is nog drie weken te gaan tot ik het vliegtuig opstap dat mij, na 35 uur reizen, naar Alicante (Spanje) zal brengen. Een goed moment om een brief aan mijn prachtige donor te delen met jullie.

Continue reading “Brief aan mijn donor (echte getuigenis)”

Goede redenen om uw vruchtbaarheid te behouden

Momenteel maken de technieken voor medisch begeleide voortplanting het mogelijk om op latere leeftijd kinderen te krijgen, door de eicellen van een vrouw op vruchtbare leeftijd in te laten vriezen.

Continue reading “Goede redenen om uw vruchtbaarheid te behouden”