Het belang van embryoselectie

embryoselectie

Fertiliteitstechnieken zijn in de voorbije jaren sterk geëvolueerd, waardoor elke fase van het proces van bevruchting tot embryotransplantatie aanzienlijk is verbeterd. Deze vooruitgang heeft ook geholpen bij de ontwikkeling van een van de meest cruciale onderdelen van de behandelingen: de embryoselectie, die in hoge mate bijdraagt aan het succes van de behandeling.

De verantwoordelijkheid van het selecteren van de embryo’s voor de overdracht ligt bij de embryologen, die ook instaan voor de dagelijkse supervisie van de ontwikkeling van die embryo’s. Zij zullen de embryo’s kiezen die de meeste kans maken om tot een succesvolle zwangerschap te leiden.

Embryoselectie is gebaseerd op diverse criteria die rekening houden met: aantal en uiterlijk van de cellen die het embryo vormen (morfologische criteria), snelheid van de celdeling (kinetische criteria) en hun chromosoomsamenstelling (genetische criteria).

Dankzij de technologische vooruitgang beschikken embryologen tegenwoordig over hulpmiddelen die een veel nauwkeurigere embryoselectie mogelijk maken.

Enerzijds is de selectie op basis van morfologie en kinetica verbeterd dankzij de ‘time-lapse’ technologie en voorspellende software.

Time-lapse monitoring van de ontwikkeling van de embryo’s maakt het mogelijk om de evolutie van de embryo’s te volgen zonder hun omstandigheden van incubatie te wijzigen; dit in tegenstelling tot de traditionele monitoring die steunt op periodieke rechtstreekse observatie van de embryo’s onder de microscoop.

Ook deelt de voorspellende software EEVA (Early Embryo Viability Assessment) embryo’s in volgens hun kwaliteit op basis van een aantal objectieve en meetbare parameters.

Het gebruik van deze technieken, samen met de evaluatie van de embryo’s en de time-lapse opnames door de embryologen helpen te bepalen welke embryo’s de hoogste waarschijnlijkheid van juiste implantatie en succesvol zwangerschap vertonen.

Het kunnen selecteren van embryo’s voor de overdracht volgens objectieve criteria heeft het succes van de behandelingen aanzienlijk verbeterd.

Voor ons bij IVF Spain zijn de technieken van embryoselectie essentieel geworden.

Anderzijds vertrouwt IVF Spain voor de selectie op basis van genetische criteria op de meest geavanceerde technieken van genetische analyse vóór de implantatie, hetgeen bekendstaat als PGS (Preimplantation Genetic Screening).

Bij IVF Spain hebben we een eigen programma voor genetische diagnose van embryo’s dat we PGD-A of Preimplantation Genetic Diagnosis of Aneuploidies noemen. Op die manier willen we nauwkeurig eventuele wijzigingen detecteren in een van de 23 chromosomenparen die het genetisch materiaal van elke embryocel vormen.

Het belang van deze test bestaat erin dat het geboortecijfer aanzienlijk stijgt.

Een aneuploïde embryo (d.w.z. met een chromosoomafwijking) kan nog correct worden geïmplanteerd, maar uiteindelijk zal de patiënt helaas een miskraam ondergaan. Wanneer embryoselectie via PGD-A plaatsvindt, verhogen we discreet het implantatiecijfer in vergelijking met dat van aneuploïde embryo’s. Het belangrijkste aspect is echter dat aanzienlijk meer gezonde baby’s geboren worden, aangezien de overdracht van embryo’s met normale chromosomen het aantal miskramen met genetische oorzaak sterk doet dalen.

PGD-A bestaat in essentie uit een karyotype van het embryo (chromosoomanalyse). Daarvoor hebben we embryocellen nodig en dus moeten we een biopsie uitvoeren.

Bij IVF Spain voeren we de biopsie uit wanneer het embryo zich in het blastocyststadium bevindt (doorgaans dag 5 van de ontwikkeling). In deze fase zijn de embryocellen gescheiden in twee cellulaire massa’s: een die de toekomstige baby wordt (embryoblast) en de andere die de placenta wordt (trofoblast). In onze kliniek worden de biopsiecellen uit de trofoblast gehaald, die ze snel kan aanvullen. Op die manier wordt het risico voor het embryo tot een minimum beperkt.

In de meeste Europese klinieken die genetische screening vóór de implantatie aanbieden wordt de biopsie voor de test uitgevoerd in dag 3 van de embryonale ontwikkeling. Dit kan een negatieve invloed hebben op de levensvatbaarheid van het embryo, aangezien het nog maar weinig cellen heeft die ook nog amper gedifferentieerd zijn. In deze fase is het ook moeilijker voor het embryo om de verloren cellen aan te vullen.

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden is dat de meeste centra verscheidene embryo’s tegelijk overbrengen, om de kans op zwangerschap te verhogen. Hiermee verhoogt echter ook de kans op het krijgen van twee- of meerlingen, wat heel wat risico’s inhoudt voor de moeder en de baby’s. Een van de meest frequente risico’s van een meervoudig zwangerschap is vroeggeboorte; bovendien maken de baby’s ook meer kans op ontwikkelingsstoornissen en aandoeningen, en is hun sterftecijfer ook hoger.

De nauwkeurigheid en uitmuntendheid van onze PGD-A-techniek en de cijfers van de voorbije jaren tonen aan dat we een enkel, zorgvuldig geselecteerd embryo kunnen overbrengen met dezelfde of zelfs hogere slaagkansen dan een reguliere dubbele of meervoudige embryotransplantatie. Zo kunnen we de rest van de uiterst waardevolle embryo’s verkregen van onze patiënten bijhouden voor toekomstige behandelingen, indien ze beslissen om hun gezin uit te breiden.

Door afgewogen strategieën op maat van de patiënt uit te werken en de modernste technieken toe te passen, boeken we voortreffelijke resultaten en kunnen we onze patiënten de hoogste kans op succes aanbieden. Dit is ook de reden waarom onze kliniek een referentie is geworden.

Wij zijn blij in alle oprechtheid te kunnen zeggen dat we tal van koppels hebben kunnen helpen die bij ons kwamen na een lange reeks mislukte pogingen in andere fertiliteitscentra. We zullen ons ook elke dag blijven inspannen gedurende vele jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *