Wanneer onvruchtbaarheid een mannenzaak is

“Het percentage van patiënten met mannelijke onvruchtbaarheid is aanzienlijk”

Er is sprake van mannelijke onvruchtbaarheid wanneer, na een jaar seksuele betrekkingen zonder bescherming die niet hebben geleid tot zwangerschap, een compleet onderzoek van het koppel aantoont dat de oorzaken van de onvruchtbaarheid bij de man liggen.

Continue reading “Wanneer onvruchtbaarheid een mannenzaak is”

Coronavirus en zwangerschap

Gelet op de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de wereldwijde verspreiding van het nieuwe virus COVID-19 (beter bekend als coronavirus) en na een grondige en gedetailleerde beoordeling van de beschikbare medische informatie, verklaart het medische team van IVF-Spain het volgende:

-COVID-19 is een nieuw virusstam waarvan de besmetting in veel gevallen asymptomatisch is of slechts geringe symptomen veroorzaakt. In andere gevallen veroorzaakt het virus een griep die vergelijkbaar is met een seizoensgriep. Enkel in risicogevallen, hoofdzakelijk personen met immuunsuppressie of senioren, zijn ernstige of zelfs levensbedreigende gevolgen mogelijk waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zelfs als het zo ver komt, herinneren we eraan dat het sterftecijfer van dit virus veel lager is dan dat van de seizoensgriep. Continue reading “Coronavirus en zwangerschap”

Oorzaken waarom ik niet zwanger kan worden

Bij IVF-Spain krijgen we elke dag veel vragen van patiënten die zich afvragen waarom ze niet zwanger raken.

We zijn ons bewust dat er veel twijfels bestaan over vruchtbaarheid, zeker bij een behandeling in het buitenland. Daarom vinden we het nodig om – volledig kosteloos – patiëntenbijeenkomsten te organiseren in hun land van herkomst. Zo slechten we geografische barrières en leggen we duidelijk uit hoe we u tijdens het hele proces zullen begeleiden.

De volgende patiëntenbijeenkomst in Nederland vindt plaats op 23 februari in de stad Amsterdam. Een groep specialisten onder leiding van Dr. Natalia Szlarb beantwoordt alle vragen die u kunt hebben.

Continue reading “Oorzaken waarom ik niet zwanger kan worden”

Voordelen van holistische geneeskunde bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Holistische geneeskunde is een alternatieve en natuurlijke geneeskunde, gebaseerd op het functioneren van het organisme en de interactie ervan met de omgeving. Holistische praktijken maken gebruik van therapieën uit de traditionele Chinese geneeskunde (TCM), zoals acupunctuur en recente technieken, zoals Japanse Reiki. Deze gezondheidsbehandeling wordt vaak gebruikt als aanvullende therapie.

Continue reading “Voordelen van holistische geneeskunde bij vruchtbaarheidsbehandelingen”

Test: Moet ik mijn eicellen preserveren?

 

De leeftijd om kinderen te krijgen is de laatste jaren spectaculair gestegen. Het is vandaag normaal om mama te worden op 40 jaar, iets wat in de tijd van onze ouders niet het geval was. Het is echter een niet te loochenen realiteit dat de kwaliteit en hoeveelheid van de eicellen exponentieel dalen naarmate we ouder worden.

Continue reading “Test: Moet ik mijn eicellen preserveren?”

Verse eicellen versus gevitrificeerde eicellen: Een studie van IVF Spanje

De wereld van de begeleide voortplanting is voortdurend in ontwikkeling. Elke dag worden nieuwe studies uitgevoerd die de patiënten helpen om uit te zoeken wat hun vruchtbaarheid tegenzit en hoe ze hun droom om een ​​gezonde baby te verwekken kunnen verwezenlijken. Veel stellen kiezen voor ​​gevitrificeerde eiceldonatie van een gespecialiseerde eicelbank. Deze eicellen worden door middel van de vitrificatietechniek op uiterst lage temperaturen gecryopreserveerd, wat de meeste deskundigen als veilig en effectief beschouwen, ondanks het feit dat het relatief nieuw is op het gebied van embryologie.

Continue reading “Verse eicellen versus gevitrificeerde eicellen: Een studie van IVF Spanje”