“Eiceldonatie is een oplossing, maar niet de enige”

María is 41 jaar oud en haar grootste wens is om een baby te krijgen met haar partner Antonio. Nadat ze het verscheidene jaren op eigen houtje en daarna in diverse centra voor begeleide voortplanting hebben geprobeerd zonder enig succes, werd hen uiteindelijk meegedeeld dat eiceldonatie (dus een behandeling met eicellen van een donor) de enige optie was.

Continue reading ““Eiceldonatie is een oplossing, maar niet de enige””