Het belang van een gepersonaliseerde behandeling

Bij IVF-Spain zijn we ons er heel bewust van dat elke patiënt uniek is en daarom is het zo belangrijk een oplossing aan te bieden die is aangepast aan de behoeften van elke persoon. Als onze gepersonaliseerde behandeling worden persoonlijk aangepast op basis van de achtergrond van de patiënt, zijn of haar medische dossier en andere aspecten zoals de beschikbaarheid om naar onze kliniek te komen, vooral wanneer het gaat om internationale patiënten die niet in ons land wonen. Continue reading “Het belang van een gepersonaliseerde behandeling”

Onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong

Onverklaarbare onvruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong treft 15% van de stellen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. Men heeft het over onverklaarbare onvruchtbaarheid wanneer de gespecialiseerde artsen na de aanvankelijke basisonderzoeken geen schijnbare oorzaak kunnen vaststellen voor een mislukte embryoterugplaatsing en zwangerschap. Continue reading “Onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong”

Verhalen over Geassisteerde Voortplanting om Wereldboekendag te vieren

Boeken houden ons gezelschap, verrijken ons en zetten ons aan om te reizen. Ze helpen ons ook ons in de schoenen van anderen te plaatsen en dingen te begrijpen waarvan we onwetend zijn. Daarom willen we bij IVF-Spain mee Wereldboekendag vieren door een selectie verhalen over Geassisteerde Voortplanting en verschillende gezinsvormen die mogelijk zijn dankzij voortplantingsgeneeskunde. Continue reading “Verhalen over Geassisteerde Voortplanting om Wereldboekendag te vieren”

Wat is de mannelijke factor?

De mannelijke factor stelt ongeveer 40% van de oorzaken van onvruchtbaarheid voor. In bijna de helft van de koppels met vruchtbaarheidsproblemen is er sprake van een abnormale zaadkwaliteit. Omdat in dergelijke gevallen de kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden aanzienlijk daalt, moet de mannelijke factor aandachtig onderzocht worden.

Continue reading “Wat is de mannelijke factor?”

Een verhaal over endometriose

Endometriose is een chronische aandoening waaraan wereldwijd 170 miljoen vrouwen lijden, hoewel veel van hen nog niet gediagnosticeerd zijn. Dat komt omdat de pijn, een van de voornaamste symptomen, vaak wordt verward met die van de normale maandstonden. Veel vrouwen geven aan zich onbegrepen te voelen, aangezien de ziekte hen vaak verhindert om een normaal leven te lijden.

Continue reading “Een verhaal over endometriose”