Onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong

Onverklaarbare onvruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong treft 15% van de stellen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. Men heeft het over onverklaarbare onvruchtbaarheid wanneer de gespecialiseerde artsen na de aanvankelijke basisonderzoeken geen schijnbare oorzaak kunnen vaststellen voor een mislukte embryoterugplaatsing en zwangerschap. Continue reading “Onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong”

Verhalen over Geassisteerde Voortplanting om Wereldboekendag te vieren

Boeken houden ons gezelschap, verrijken ons en zetten ons aan om te reizen. Ze helpen ons ook ons in de schoenen van anderen te plaatsen en dingen te begrijpen waarvan we onwetend zijn. Daarom willen we bij IVF-Spain mee Wereldboekendag vieren door een selectie verhalen over Geassisteerde Voortplanting en verschillende gezinsvormen die mogelijk zijn dankzij voortplantingsgeneeskunde. Continue reading “Verhalen over Geassisteerde Voortplanting om Wereldboekendag te vieren”

Wanneer onvruchtbaarheid een mannenzaak is

“Het percentage van patiënten met mannelijke onvruchtbaarheid is aanzienlijk”

Er is sprake van mannelijke onvruchtbaarheid wanneer, na een jaar seksuele betrekkingen zonder bescherming die niet hebben geleid tot zwangerschap, een compleet onderzoek van het koppel aantoont dat de oorzaken van de onvruchtbaarheid bij de man liggen.

Continue reading “Wanneer onvruchtbaarheid een mannenzaak is”

Wat is de mannelijke factor?

De mannelijke factor stelt ongeveer 40% van de oorzaken van onvruchtbaarheid voor. In bijna de helft van de koppels met vruchtbaarheidsproblemen is er sprake van een abnormale zaadkwaliteit. Omdat in dergelijke gevallen de kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden aanzienlijk daalt, moet de mannelijke factor aandachtig onderzocht worden.

Continue reading “Wat is de mannelijke factor?”

Coronavirus en zwangerschap

Gelet op de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de wereldwijde verspreiding van het nieuwe virus COVID-19 (beter bekend als coronavirus) en na een grondige en gedetailleerde beoordeling van de beschikbare medische informatie, verklaart het medische team van IVF-Spain het volgende:

-COVID-19 is een nieuw virusstam waarvan de besmetting in veel gevallen asymptomatisch is of slechts geringe symptomen veroorzaakt. In andere gevallen veroorzaakt het virus een griep die vergelijkbaar is met een seizoensgriep. Enkel in risicogevallen, hoofdzakelijk personen met immuunsuppressie of senioren, zijn ernstige of zelfs levensbedreigende gevolgen mogelijk waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zelfs als het zo ver komt, herinneren we eraan dat het sterftecijfer van dit virus veel lager is dan dat van de seizoensgriep. Continue reading “Coronavirus en zwangerschap”

Een verhaal over endometriose

Endometriose is een chronische aandoening waaraan wereldwijd 170 miljoen vrouwen lijden, hoewel veel van hen nog niet gediagnosticeerd zijn. Dat komt omdat de pijn, een van de voornaamste symptomen, vaak wordt verward met die van de normale maandstonden. Veel vrouwen geven aan zich onbegrepen te voelen, aangezien de ziekte hen vaak verhindert om een normaal leven te lijden.

Continue reading “Een verhaal over endometriose”

Oorzaken waarom ik niet zwanger kan worden

Bij IVF-Spain krijgen we elke dag veel vragen van patiënten die zich afvragen waarom ze niet zwanger raken.

We zijn ons bewust dat er veel twijfels bestaan over vruchtbaarheid, zeker bij een behandeling in het buitenland. Daarom vinden we het nodig om – volledig kosteloos – patiëntenbijeenkomsten te organiseren in hun land van herkomst. Zo slechten we geografische barrières en leggen we duidelijk uit hoe we u tijdens het hele proces zullen begeleiden.

De volgende patiëntenbijeenkomst in Nederland vindt plaats op 23 februari in de stad Amsterdam. Een groep specialisten onder leiding van Dr. Natalia Szlarb beantwoordt alle vragen die u kunt hebben.

Continue reading “Oorzaken waarom ik niet zwanger kan worden”